Bygherreforeningen samler topledere i ny taskforce for digitalisering af byggeriet

Nyhed -

05/03/2020

Bygherreforeningen samler topledere i ny taskforce for digitalisering af byggeriet

Digitalisering har efterhånden været et tema i byggeriets dagsorden i en årrække, og der er store gevinster at hente i forhold til effektivitet, samarbejde og kvalitet. Dog viser flere undersøgelser, at byggeriet stadig er blandt de mindst digitaliserede sektorer i Danmark. I januar 2019 udgav Transport-, Bygnings- og Boligministeriet for første gang en strategi for digitalt byggeri, der præsenterede 18 tiltag, som skulle skubbe branchen i retningen mod digitaliseringens mange fordele. Ifølge Bygherreforeningen halter strategien dog, når det kommer til en konkret udmøntning af, hvordan udviklingen skal ske og med hvilken ambition.

Byg- og driftsherrer skal sætte rammerne

Tal fra 2013 viser, at værdien af den danske bygningsmasse udgør ca. 3.900 mia. kr., hvilket svarer til ca. 68 pct. af den samlede nationalformue på 5.700 mia. kr. Samtidig peger en rapport fra COWI på et uindfriet samfundsøkonomisk potentiale på 20. mia. kr. årligt ved en fuld digital håndtering af bygningers levetid. Hvis dette potentiale skal indfries, må der konkrete indsatsområder på banen, som byg- og driftsherrer kan forholde sig til på et strategisk plan. Derfor samler Bygherreforeningen nu 13 topledere fra større byg- og driftsherreorganisationer i en ny taskforce for digitalisering af byggeriet:

”De 18 initiativer i den tidligere regerings strategi er gode tiltag, men den mangler konkrete ambitioner for, hvordan implementeringen skal ske og med hvilke virkemidler. Som kravstillere og indkøbere af byggeri, har byg- og driftsherrer har et særligt ansvar for at sætte rammerne for udmøntningen af den digitale strategi. Derfor har Bygherreforeningen inviteret en række topledere med i en taskforce, der skal udarbejde en konkret og handlingsorienteret rapport, som landets byg- og driftsherrer kan anvende som et strategisk værktøj til en digital transformation” fortæller Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Boligminister Kaare Dybvad Bek, der deltager i taskforcens indledende møde, er positiv overfor Bygherreforeningens tiltag:

”Når bygherrer stiller krav til digitale løsninger i byggeprocesser, kan både tid og materialer bruges mere effektivt. Mindre spild er godt for både klimaet og pengepungen, og jeg ser derfor også digitalisering af byggeriet som et vigtigt element i regeringens kommende nationale strategi for bæredygtigt byggeri. For potentialet er stort, og det er i min optik positivt, at Bygherreforeningen tager ansvar og stiller sig i spidsen for byggeriets digitale transformation”, siger Kaare Dybvad Bek.

 

Handler om mere end nye IT-systemer og datastrategier

Blandt deltagere i taskforcen finder man bl.a. Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i boligselskabet Domea. Han har i de sidste par år stået i spidsen for en digitaliseringsstrategi i sin organisation, hvor et tocifret millionbeløb er blevet investeret i bl.a. at styrke digitalisering af ejendomsdrift og boligadministration. Men for ham handler digitalisering om en større transformation, der kræver højere ambitioner:

”Der er mange penge i det byggede miljø, og man hiver sig i håret over forsinkelser, dårligt samarbejde og spild. Der er et kæmpe potentiale i digitalisering, og for mig handler det om mere end blot nye IT-systemer og datastrategier. Det handler om at transformere kultur, adfærd og forretningsmodeller, og om måden hvorpå vi forholder os til digitalisering på et strategisk plan. Det kræver ambitiøse og realistiske anvisninger” fortæller Thomas Holluf Nielsen.

Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark, efterlyser også mere viden, hvis potentialerne ved digitalisering skal indfries:

”Digitale og virtuelle bygningsmodeller har givet bedre produkter, højere produktivitet og mulighed for bedre forventningsafstemning med vores kunder. Men i branchen arbejder vi meget forskelligt med digitalisering, og hvis vi skal udnytte det fulde potentiale, kræver det, at vi opnår mere viden sammen. Taskforcen er et relevant initiativ, som jeg er glad for at være en del af” siger han.

 

Der skal konkrete anvisninger på bordet

Taskforcen vil i det kommende år samles til seks arbejdsmøder, der faciliteres af Rikke Dalsgaard fra Dalsgaard & Co. Møderne vil munde ud i en handlingsorienteret rapport med anvisninger og ambitioner for konkrete forretningsdrevne indsatsområder til hele branchen:

 

”Vores mål er at kunne præsentere nogle resultater, der kan være med til at sætte retning på den digitale transformation i branchen, og som kan forankres på et ledelsesniveau i byg- og driftsherreorganisationer” afslutter Henrik L. Bang.

I taskforcen deltager Christian Høgsbro, adm. direktør i Boligforeningen AAB, Bo Jørgensen, direktør i Boligselskabet Sjælland, Rasmus Brandt Lassen, direktør i Bygningsstyrelsen, Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i DEAS, Thomas Holluf Nielsen, adm.direktør i Domea, Jacob Steen Møller, campusdirektør i DTU Campus Service, Sune Schou, direktør i Egedal Kommune, Jens Bjarnbe Hansen, byggedirektør i Jeudan, Christian Poulsen, teknisk direktør i Københavns Lufthavne, Henrik Schødts, projektdirektør i Nyt Hospital Sjælland, Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark, Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune, Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt, og Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.


For yderligere information, kontakt:

Henrik L. Bang, Direktør i Bygherreforeningen. Email: hlb@bygherreforeningen.dk tlf.: (+45) 4042 5575

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev