Bygherremanifest til FN’s verdensmål gav kommune politisk slagkraft - Bygherreforeningen

Nyhed -

11/09/2020

Bygherremanifest til FN’s verdensmål gav kommune politisk slagkraft

Med hensigten om at skabe en fælles forståelsesramme, hvor bygherrer kan vurdere deres muligheder og målsætninger for bæredygtige tiltag, lancerede Bygherreforeningen i januar 2020 et manifest med afsæt i FN’s verdensmål. Bygherreorganisationen i Aalborg Kommune har bl.a. brugt manifestet aktivt i deres vedligeholdelsesstrategi og i deres tilstandsvurderinger, og det har givet politisk gennemslagskraft, fortæller Peter Munk, bygningschef i Aalborg Kommune

I foråret 2020 lancerede regeringen sin første klimahandlingsplan, der bl.a. omfatter at vi i Danmark skal nedbringe vores CO2-udslip med 70 pct inden 2030. Det ligger et stort pres på byggebranchen, der på nuværende tidspunkt står for en stor del af udledningen, ressourceforbruget, og skaderne på miljøet. Bl.a. derfor har Bygherreforeningen udarbejdet et manifest, som skal gøre det nemmere for bygherrer at vurdere deres egne målsætninger og muligheder for bæredygtige tiltag:

”Som igangsætter og indkøber af byggeprojekter og materialer, spiller bygherrer en væsentlig rolle for vores klodes fremtid. Samtidig er der en stor risiko forbundet med ikke at tænke bæredygtighed ind i fremtidige forretningsmodeller, og derfor er det en mærkesag for Bygherreforeningen at sikre udbredelse af verdensmålene bland vores medlemmer”, siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Manifestet markerede begyndelsen på et længere arbejde med bl.a. delmål og indikatorer, men allerede i det seneste halve år har Aalborg Kommune brugt værktøjet aktivt i forskellige henseender.

Løftestang til den politiske dagsorden

I Aalborg Kommune har man arbejdet fokuseret med bæredygtighed og grønne strategier siden 2014, og kommunen har i de seneste par år bl.a. arbejdet med tilstandsvurderinger af alle kommunale bygninger, der svarer til over 1. mio. kvadratmeter og omkring 800 bygninger. I den forbindelse har kommunen for nyligt skulle drøfte budget og fremlægge en ny vedligeholdelsesstrategi for byrådet i forbindelse med fremrykningen af bygge- og anlægsprojekter, og her har man brugt manifestet aktivt:

”Helt konkret har vi brugt manifestet til at få politikerne til prioritere vores indstilling i de kommende års budgetter, ved at få dem til at se vedligehold som en grøn investering, fremfor en omkostning. Manifestet gav en fælles begrebsforståelse omkring vores rolle som bygherre i den bæredygtige omstilling i forhold til f.eks. at skabe et bedre indeklima og dermed bedre arbejdsmiljø, energieffektivisering, og sikkerhed. Det har givet god politisk gennemslagskraft, særligt også i lyset af regeringens klimahandlingsplaner”, forklarer Peter Munk, bygningschef i Aalborg Kommune og fortsætter:

”Vi fik løftet vores drøftelser om bæredygtighed i bygninger op iblandt andre kernevelfærdsområder på den politiske dagsorden i kommunen, og det har vi ikke oplevet at kunne på samme måde før”.

Udover at have brugt manifestet til vedligehold af eksisterende bygninger, har Aalborg Kommune også brugt det i udbud af nybyggeri og større renoveringsopgaver. Kommunen har bl.a. brugt det i udbuddet af et nyt skole- og daginstitutionsbyggeri, der går i udbud om 1,5 måned. Her er manifestet brugt i samspil med DGNB-kriterierne, til at prioritere hvilke kriterier der er vigtigst, og hvilke verdensmål, de bidrager til.

Bygherreforeningen er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde delmål og indikatorer, der skal gøre manifestet mere operativt.

 

For mere information om manifestet og Bygherreforeningens arbejde med FN’s verdensmål og bæredygtighed, kontakt:

Henrik L. Bang., direktør i Bygherreforeningen. E-mail: hlb@bygherreforeningen.dk Tlf,; 4042 5575

Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen. E-mail: gks@bygherreforeningen.dk Tlf: 2030 2750

 

 

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev