Nyhed -

25/06/2021

Bygherreprisen 2021: Se de 18 indstillede bygherrer og projekter

Blandt årets indstillinger gemmer sig 18 forskellige professionelle bygherreorganisationer, som er indstillede til Boligfonden Kubens Bygherrepris 2021. I år hædres en bygherreorganisation eller et konkret projekt som har haft en særligt stærk vision og fulgt denne til dørs gennem projektets mange faser.

Indstillingsperioden til Bygherreprisen 2021 er slut, og blandt de mere end 30 indsendte indstillinger, gemmer sig 18 forskellige bygherrer og projekter. De indstillede bygherrer har vidt forskellige baggrunde, og kommer fra hele landet. Feltet inkluderer bl.a. kommunale, almene og private bygherrer samt forsyningsselskaber, ligesom projekterne varierer i type. Her findes nybyggeri, renoveringsarbejde og meget mere. Fælles for projekterne er, at de lever op til årets kriterie, som stiller skarpt på bygherrens evne til at omsætte tanker og idéer til konkrete løsninger til gavn for de endelige brugere, og på bygherrens evne til at føre et projekts visioner ud i livet.

Uden bygherre, ikke noget byggeprojekt. Som igangsætter af et byggeri er det bygherrens funktion at klargøre visionen og definere en strategi samt en plan for, hvordan opgaven fuldføres. Med tanke på alle de aktører, der involveres fra startskud til aflevering. Alle faser og uventede scenarier. Det kræver altså noget,” konstaterer Jesper Malm, områdechef for kommunikation og udvikling i Bygherreforeningen. Han er glad for det høje ambitionsniveau og de mange inspirerende bygherrer, der gemmer sig bag årets indstillinger.

Indstillede kandidater til årets Bygherrepris

Baseerhverv.dk
Baseerhverv leverer total- og hovedentrepriser til forskellige typer erhvervsbyggeri og opnåede en Børsen Gazelle i 2019.

Byg til vækst, Civica og FAB
Byg til Vækst, Civica og FAB har indgået rammeaftaler om jobs og lærepladser for ledige fynboere. Indsatsen har sikret flere hundrede ledige fynboere job og uddannelse i byggebranchen.

Bygningsstyrelsen
En bygherre der har været udfordret, men som netop nu gennemgår en kulturændring, der ses i projekter som bl.a. Politiskolen i Vejle. Bygningsstyrelsen er indstillet for deres strategiske arbejde, og for implementeringen af ”Handleplan for styrket projektgennemførsel”, hvor styrelsen viser sig som en bygherre, der har et langsigtet fokus på at skabe godt byggeri og på at udvikle og styrke den interne bygherrefunktion.

CASA A/S
CASAs bæredygtighedsstrategi sætter fokus på certificering, nedbringelse af CO2-udledning og nedbringelse af affald i byggeriet. Det gavner både de danske boligejere- og lejere og det danske samfund bredt.

Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland
Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark, hvor der er skabt rum til liv, leg og lindring, som giver børnene og deres familier et sted at være i en utryg og sårbar tid i livet. Et byggeri der skaber stor værdi for brugere med helt særlige behov.

Frederikshavn Kommune
I ombygningen af Frydenstrand Skoleafdeling Vest har Frederikshavn Kommune arbejdet med at bruge kvadratmeterne klogt og dermed skabt nye rum og arealer til bl.a. en ny daginstitution. Dermed viser de sig som en ansvarsbevidst bygherre, der holder fast i sine visioner.

Gladsaxe Kommune
En stærk bæredygtighedsstrategi er under udrulning i kommunen. Den samlede strategi for ny- og udbygning af dagtilbud i Gladsaxe Kommune har foreløbig resulteret i at to børnehuse er Svanemærket af MiljøDanmark, hvoraf et er CO2-neutralt. Yderligere fem bæredygtige børnehuse er på vej.

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune værner om deres byggemasse, og har fokus på bygningernes rolle i kommunens kulturliv. Flytningen af Rubjerg Knude Fyr og byggeriet af det funktionelt og teknisk avancerede Vendsyssel Teater viser, at Hjørring Kommune har et godt øje for at sikre og udvikle kommunens kulturbyggerier.

HOFOR
Programmet for Nye Vandværker og blødere vand omfatter en komplet nybygning af hovedstadsområdets vandforsyning. Med fokus på samarbejde og god proces, bæredygtige byggematerialer og et moderne blødgøringsanlæg har HOFOR fremtidssikret den københavnske vandforsyning.

Lejerbo
Circle House skal være verdens første cirkulære almene boligbyggeri, hvor 90% af materialerne kan adskilles uden værditab. Med demonstrationsprojektet viste Lejerbo, at visionen kunne føres ud i livet, og det skal den nu på et større byggeprojekt. De viste desuden at kvaliteten af byggeriet kan højnes med større driftsvenlighed og med brugen af renere, mere holdbare materialer til gavn for beboerne.

Milton Huse
Det familieejede byggefirma yder rådgivning og skaber en rød tråd gennem hele byggeprocessen.

NREP
Bæredygtighed og fokus på sociale fællesskaber er i højsædet i NREPS strategi. Plushusene, skabt i samarbejde med CASA Group, er et eksempel på, hvordan NREP skaber moderne og bæredygtige bofællesskabskoncepter til flere aldersgrupper, hvor den stærke vision og bygherrens aftryk skinner igennem i det endelige byggeri.

Odense Kommune
Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til et levende og aktivt byrum, der binder byen sammen, sker i partnerskab mellem Realdania og Odense Kommune. De mange samtidige projekter i området er blevet stærkt koordineret af kommunen, som dermed sikrer, at visionen følges til dørs.

Roskilde Kommune
Ringparken i Roskilde er skabt ud fra en bæredygtig vision, som omfatter boliger, beboerhus, beboerhotel mm. Roskilde Kommune har styrket projektets gennemførsel, gennem bl.a. stærke kommunikative kompetencer.

PensionDanmark Ejendomme
PensionDanmark Ejendomme forener forretningsmæssig rentabilitet med social ansvarlighed i sit store fokus på bæredygtige ejendomsinvesteringer. Hovedparten af bygherrens nybyggeri er certificeret efter DGNB-standard Guld og de fastholder dermed en stærk bæredygtighedsstrategi på tværs i deres ejendomsportefølje.

PFA
I etableringen af seniorboliger gør PFA fællesskabet centralt for gode boformer for kommende seniorer. Et ambitiøst og visionært projekt som Gartnerbyen har potentiale til at spare det offentlige store udgifter til bl.a. pleje.

VIA University College
Campus Horsens er omdrejningspunktet i visionen om at forene uddannelsesinstitutioner i en ny, ambitiøs og bynær videnscampus. Byggeriet skal tiltrække flere studerende, styrke bosætningen og det lokale erhvervsliv, og favner dermed bredt til gavn for lokalmiljøet.

Aalborg Kommune
En strategisk stærk bygherre. Digitaliseringen af kommunens ejendomsportefølje skaber større viden om kommunens ejendomme og behov og sikrer en mere bæredygtig drift og udvikling i byggeriet i forhold til både klima, brugere og økonomi. Med styr på data, kan man arbejde bevidst mod at indfri kommunens ambitioner.

Udvælgelsesprocessen

Foran juryen ligger der nu en svær beslutning, når de skal vurdere kandidaterne og beslutte, hvem der skal endeligt nomineres. Efter sommerferien offentliggøres det, hvilke fem udvalgte projekter, som juryen gerne vil besøge, og på baggrund af disse besøg findes de tre finalister, der skal dyste om titlen Årets Bygherre 2021. Vinderen kåres den 4. november.

Juryen består i år af følgende personer:

Peter Fangel Poulsen, partner og medstifter, Bauherr
Henrik Mielke, CEO hos Enemærke & Petersen
Sine Juel Praastrup, CEO hos ERIK Arkitekter
Palle Adamsen, adm. direktør, Lejerbo

Juryen sparer med Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen og Jesper Malm, områdechef for kommunikation og udvikling i Bygherreforeningen.

Prisen uddeles som en del af Building Awards, som Licitationen står bag sammen med en række partnere. Bygherreprisen uddeles under Building Awards i et samarbejde mellem Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 1
  juni
  Bæredygtighed - Aalborg

  Ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt byggeri

  I 2022 lanceres en ny ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed i byggeriet, som udruster rådgiver og bygherre med et langt stærkere aftalegrundlag for socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri. På dette kursus…

 • 7
  juni
  Byggeriets aftaler - København

  Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue…

 • 5
  september
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af det nye aftalesystem – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser. Kurset sætter fokus på…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev