Bygherreprisen 2021: Se de 18 indstillede bygherrer og projekter - Bygherreforeningen

Nyhed -

25/06/2021

Bygherreprisen 2021: Se de 18 indstillede bygherrer og projekter

Blandt årets indstillinger gemmer sig 18 forskellige professionelle bygherreorganisationer, som er indstillede til Boligfonden Kubens Bygherrepris 2021. I år hædres en bygherreorganisation eller et konkret projekt som har haft en særligt stærk vision og fulgt denne til dørs gennem projektets mange faser.

Indstillingsperioden til Bygherreprisen 2021 er slut, og blandt de mere end 30 indsendte indstillinger, gemmer sig 18 forskellige bygherrer og projekter. De indstillede bygherrer har vidt forskellige baggrunde, og kommer fra hele landet. Feltet inkluderer bl.a. kommunale, almene og private bygherrer samt forsyningsselskaber, ligesom projekterne varierer i type. Her findes nybyggeri, renoveringsarbejde og meget mere. Fælles for projekterne er, at de lever op til årets kriterie, som stiller skarpt på bygherrens evne til at omsætte tanker og idéer til konkrete løsninger til gavn for de endelige brugere, og på bygherrens evne til at føre et projekts visioner ud i livet.

Uden bygherre, ikke noget byggeprojekt. Som igangsætter af et byggeri er det bygherrens funktion at klargøre visionen og definere en strategi samt en plan for, hvordan opgaven fuldføres. Med tanke på alle de aktører, der involveres fra startskud til aflevering. Alle faser og uventede scenarier. Det kræver altså noget,” konstaterer Jesper Malm, områdechef for kommunikation og udvikling i Bygherreforeningen. Han er glad for det høje ambitionsniveau og de mange inspirerende bygherrer, der gemmer sig bag årets indstillinger.

Indstillede kandidater til årets Bygherrepris

Baseerhverv.dk
Baseerhverv leverer total- og hovedentrepriser til forskellige typer erhvervsbyggeri og opnåede en Børsen Gazelle i 2019.

Byg til vækst, Civica og FAB
Byg til Vækst, Civica og FAB har indgået rammeaftaler om jobs og lærepladser for ledige fynboere. Indsatsen har sikret flere hundrede ledige fynboere job og uddannelse i byggebranchen.

Bygningsstyrelsen
En bygherre der har været udfordret, men som netop nu gennemgår en kulturændring, der ses i projekter som bl.a. Politiskolen i Vejle. Bygningsstyrelsen er indstillet for deres strategiske arbejde, og for implementeringen af ”Handleplan for styrket projektgennemførsel”, hvor styrelsen viser sig som en bygherre, der har et langsigtet fokus på at skabe godt byggeri og på at udvikle og styrke den interne bygherrefunktion.

CASA A/S
CASAs bæredygtighedsstrategi sætter fokus på certificering, nedbringelse af CO2-udledning og nedbringelse af affald i byggeriet. Det gavner både de danske boligejere- og lejere og det danske samfund bredt.

Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland
Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark, hvor der er skabt rum til liv, leg og lindring, som giver børnene og deres familier et sted at være i en utryg og sårbar tid i livet. Et byggeri der skaber stor værdi for brugere med helt særlige behov.

Frederikshavn Kommune
I ombygningen af Frydenstrand Skoleafdeling Vest har Frederikshavn Kommune arbejdet med at bruge kvadratmeterne klogt og dermed skabt nye rum og arealer til bl.a. en ny daginstitution. Dermed viser de sig som en ansvarsbevidst bygherre, der holder fast i sine visioner.

Gladsaxe Kommune
En stærk bæredygtighedsstrategi er under udrulning i kommunen. Den samlede strategi for ny- og udbygning af dagtilbud i Gladsaxe Kommune har foreløbig resulteret i at to børnehuse er Svanemærket af MiljøDanmark, hvoraf et er CO2-neutralt. Yderligere fem bæredygtige børnehuse er på vej.

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune værner om deres byggemasse, og har fokus på bygningernes rolle i kommunens kulturliv. Flytningen af Rubjerg Knude Fyr og byggeriet af det funktionelt og teknisk avancerede Vendsyssel Teater viser, at Hjørring Kommune har et godt øje for at sikre og udvikle kommunens kulturbyggerier.

HOFOR
Programmet for Nye Vandværker og blødere vand omfatter en komplet nybygning af hovedstadsområdets vandforsyning. Med fokus på samarbejde og god proces, bæredygtige byggematerialer og et moderne blødgøringsanlæg har HOFOR fremtidssikret den københavnske vandforsyning.

Lejerbo
Circle House skal være verdens første cirkulære almene boligbyggeri, hvor 90% af materialerne kan adskilles uden værditab. Med demonstrationsprojektet viste Lejerbo, at visionen kunne føres ud i livet, og det skal den nu på et større byggeprojekt. De viste desuden at kvaliteten af byggeriet kan højnes med større driftsvenlighed og med brugen af renere, mere holdbare materialer til gavn for beboerne.

Milton Huse
Det familieejede byggefirma yder rådgivning og skaber en rød tråd gennem hele byggeprocessen.

NREP
Bæredygtighed og fokus på sociale fællesskaber er i højsædet i NREPS strategi. Plushusene, skabt i samarbejde med CASA Group, er et eksempel på, hvordan NREP skaber moderne og bæredygtige bofællesskabskoncepter til flere aldersgrupper, hvor den stærke vision og bygherrens aftryk skinner igennem i det endelige byggeri.

Odense Kommune
Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til et levende og aktivt byrum, der binder byen sammen, sker i partnerskab mellem Realdania og Odense Kommune. De mange samtidige projekter i området er blevet stærkt koordineret af kommunen, som dermed sikrer, at visionen følges til dørs.

Roskilde Kommune
Ringparken i Roskilde er skabt ud fra en bæredygtig vision, som omfatter boliger, beboerhus, beboerhotel mm. Roskilde Kommune har styrket projektets gennemførsel, gennem bl.a. stærke kommunikative kompetencer.

PensionDanmark Ejendomme
PensionDanmark Ejendomme forener forretningsmæssig rentabilitet med social ansvarlighed i sit store fokus på bæredygtige ejendomsinvesteringer. Hovedparten af bygherrens nybyggeri er certificeret efter DGNB-standard Guld og de fastholder dermed en stærk bæredygtighedsstrategi på tværs i deres ejendomsportefølje.

PFA
I etableringen af seniorboliger gør PFA fællesskabet centralt for gode boformer for kommende seniorer. Et ambitiøst og visionært projekt som Gartnerbyen har potentiale til at spare det offentlige store udgifter til bl.a. pleje.

VIA University College
Campus Horsens er omdrejningspunktet i visionen om at forene uddannelsesinstitutioner i en ny, ambitiøs og bynær videnscampus. Byggeriet skal tiltrække flere studerende, styrke bosætningen og det lokale erhvervsliv, og favner dermed bredt til gavn for lokalmiljøet.

Aalborg Kommune
En strategisk stærk bygherre. Digitaliseringen af kommunens ejendomsportefølje skaber større viden om kommunens ejendomme og behov og sikrer en mere bæredygtig drift og udvikling i byggeriet i forhold til både klima, brugere og økonomi. Med styr på data, kan man arbejde bevidst mod at indfri kommunens ambitioner.

Udvælgelsesprocessen

Foran juryen ligger der nu en svær beslutning, når de skal vurdere kandidaterne og beslutte, hvem der skal endeligt nomineres. Efter sommerferien offentliggøres det, hvilke fem udvalgte projekter, som juryen gerne vil besøge, og på baggrund af disse besøg findes de tre finalister, der skal dyste om titlen Årets Bygherre 2021. Vinderen kåres den 4. november.

Juryen består i år af følgende personer:

Peter Fangel Poulsen, partner og medstifter, Bauherr
Henrik Mielke, CEO hos Enemærke & Petersen
Sine Juel Praastrup, CEO hos ERIK Arkitekter
Palle Adamsen, adm. direktør, Lejerbo

Juryen sparer med Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen og Jesper Malm, områdechef for kommunikation og udvikling i Bygherreforeningen.

Prisen uddeles som en del af Building Awards, som Licitationen står bag sammen med en række partnere. Bygherreprisen uddeles under Building Awards i et samarbejde mellem Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev