Blog -

28/04/2016

Bygninger er en forudsætning for grøn omstilling

Blogindlæg skrevet af: Renovering på dagsordenen

 

Der er konsensus i alle kendte scenarier for den grønne omstilling om, at markante reduktioner i energiforbruget i bygninger – hvor 40 % af det samlede energiforbrug ligger – er en forudsætning for 2050-målsætningerne. Det Internationale Energiagentur (IEA) kalder ligefrem energieffektivitet for det nye brændsel, og i IEA’s nyeste vurdering af investeringerne for at indfri COP21 fylder energieffektivitet mere end udvikling af nye energiteknologier.

 

Blogindlaeg_280416 (RpD)_Lang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den danske energiaftale fra 2012 fylder energieffektivitet og energiforbrug imidlertid meget lidt. Nu slår branchesamarbejdet Renovering på dagsordenen fast, at det er afgørende at få bygninger integreret langt mere dybdegående i dansk energipolitik.

Dansk energipolitik har fokus på energiproduktion, men glemmer forbrugssiden. Bygninger bør ses som en integreret del af energisystemet og indtænkes som et grundlæggende element, når energiaftalen fra 2012 skal genforhandles. Udbygningen af den vedvarende energi kan ikke stå alene, men skal kombineres med energieffektivitet og reduktion af energiforbruget. Dansk energipolitik skal gå på to ben.

Byggeriets parter har allerede markeret sig i forhold til Energikommissionen, hvor professor Per Heiselberg fra AAU repræsenterer byggeriet. Desuden har formanden for kommissionen, CEO i Danfoss, Niels B. Christiansen, og Søren Eriksen, direktør for Schneider Electric, der også sidder i Energikommissionen, begge viden og interesser inden for energieffektivitet.

Energipolitik handler ikke kun om energiproduktion, men har også store konsekvenser for bygningsejerne, som foretager meget langsigtede investeringer. Derfor har de brug for at kende rammerne for energipolitikken. Ellers risikerer de at foretage suboptimale investeringer. Alternativet er en bygningsmasse, som ikke er gearet til den grønne omstilling.

De marginale omkostninger til energioptimering af bygninger er overskuelige, hvis optimeringen udføres, når der alligevel skal renoveres. Incitamenterne til energioptimering er dog ikke tilstrækkelige i dag. Risikoen på sigt er, at bygningerne ikke er klargjort til den ’nye’ energi – dvs. for eksempel fleksibelt forbrug, øget brug af el, lavtemperatur fjernvarme eller varmepumper.

Rent teknisk er der således – som en forudsætning for omstillingen af energiforsyningen – brug for, at bygninger er opdaterede og kan understøtte omstillingen af det samlede energisystem.

Der afholdes en konferencen om bygningers rolle i energisystemet på Christiansborg den 25. maj. kl. 9-12 med deltagelse af bl.a. energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, direktør i Dansk Energi Anders Stouge og vicedirektør i Energistyrelsen Stig Uffe Pedersen. Tilmelding kan ske her.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev