Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide - Bygherreforeningen

Nyhed -

12/04/2024

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.

I marts var over 30 aktører fra hele byggeriet samlet til Samarbejdsløftets workshop for sammen at blive klogere på, hvad psykologisk sikkerhed kan gøre for samarbejdet på et byggeprojekt.

Psykologisk sikkerhed er et begreb inden for ledelse, der handler om at skabe en arbejdskultur, hvor der er accept og inklusion af forskelligheder, en anerkendende og respektfuld omgangstone, hvor man kan rumme og konstruktivt håndtere spændinger i teams. Der er ligeledes et fravær af frygt og bekymringer for fx at skille sig ud eller stå frem med fejl uden at blive udskammet, udstødt eller på anden vis straffet for det.

Begrebet har vundet særligt frem i forhold til arbejdet på byggepladserne, men til workshoppen kom der perspektiver på bordet, der vider om, at der også et stort behov for at skabe et psykologisk sikkert rum hos bygherren.

En af deltagerne på workshoppen, var Sigurd Nissen-Petersen, ejer af rådgivningsvirksomheden NCagency. Han har tidligere arbejdet på nogle af de største infrastrukturprojekter i Danmark også på bygherresiden.

”Som bygherre har man en magt, som man skal forvalte med ansvar og omhu. Man kan for eksempel sanktionere entreprenørerne. Samtidig er det bygherren, som i sidste ende har det overordnede ansvar, som alles øjne hviler på og som bliver bedømt, når et byggeri enten er velafviklet eller ryger ud i problemer. Derfor er det enormt vigtigt for ledelserne i bygherreorganisationerne at opstille rammer, hvor den psykologiske sikkerhed kan udfolde sig, så misforståelser og problemer kan blive håndteret så tidligt som muligt. Det kan være en stor udfordring, når der ofte er så meget på spil,” siger han.

Ydre pres skaber indre pres

Blandt de elementer Nissen-Petersen særligt peger på, er det ydre pres, som en bygherreorganisation kan opleve f.eks. fra medier, faglige organisationer og politisk side.

”Det kan være en stor udfordring at få fejl på bordet rettidigt, særligt hvis man arbejder inden for rammerne af f.eks. en anlægslov og offentlig finansiering. Hvis der opstår problemer med for eksempel tid og økonomi, opstår der ofte et behov for at placere et ansvar. Og i sådan en situation kan det være meget lidt plads til den psykologiske sikkerhed,” siger han og fortsætter:

”Det stiller krav til ledelserne i bygherreorganisationerne om at skabe et rum, der kan skærme medarbejderne fra det ydre pres fra f.eks. medier og et politisk bagland. Et ydre pres kan betyde at erkendelser om fejl eller misforståelser ellers strander eller bliver skubbet ned gennem systemet, fordi usikkerheden gør, at man i højere grad indtager forsvarspositioner fremfor at identificere løsninger. Det er her, at den psykologiske sikkerhed er vigtig. Alle begår fejl – det er helt sædvanligt, at der opstår uforudsete situationer og problemer på bygge- og anlægsprojekter, og det er utroligt vigtigt, at de bliver håndteret så tidligt og transparent som muligt.”.

Tidlig inddragelse og bedre onboarding kan være vejen frem

Baseret på erfaringer fra både diskussionerne i Samarbejdsløftets tidligere workshops og fra hans eget professionelle virke, fremhæver Sigurd Nissen-Petersen to indsatsområder, han mener kan skabe bedre forudsætninger for psykologisk sikkerhed i bygherreorganisationer.

”Rammebetingelserne for projekter har en stor betydning for, hvordan samarbejder etableres. Her mener jeg, at en endnu tidligere entreprenørinddragelse kan være en del af løsningene – måske allerede i den første fase af et udbud. Tidlig inddragelse er ikke noget nyt og praktiseres allerede. Det handler blandt andet om, at man meget tidligt i udbudsprocesserne får testet om der er grundlag for et tillidsbaseret samarbejde og ligeværdig kommunikation, som kan medvirke til at man kan sammen nå frem til de fælles løsninger, når problemerne opstår. I forbindelse med etablering af psykologisk sikkerhed er gensidig tillid et vigtigt element.”

Han peger også på vigtigheden af en endnu grundigere og tidligere onboarding af alle aktører herunder entreprenører og medarbejdere for at få udviklet en fastholdt en stærk samarbejdskultur. Vi kommer ofte med forskellig kultur og forskellige billeder af roller og ansvar. Det er vigtigt at kunne samle disse til et fælles formål, forklarer han.

Ledelsen skal gå forrest

Marianne Bredgaard Karlsson, direktør og stifter af Lysna faciliterede workshoppen og har sammen med Byggeriets Samfundsansvar udviklet værktøjer til at fremme psykologisk sikkerhed på byggepladserne. Hun har en tydelig opfordring til virksomheder og organisationerne på tværs af byggeriet.

”Ledere skal invitere til et psykologisk sikkert rum, ellers bliver det ikke skabt, og det er lederne, der skal arbejde med at bevidstgøre psykologisk sikkerhed. Derudover er det vigtigt at forsøge at forstå hinanden, fremfor at dømme og antage, og så skal man droppe drilleri og personvendt humor.”

Anbefalingen om at ledelsen skal gå forrest er Sigurd Nissen-Petersen enig i:

”Ledelsen skal gå forrest i forhold til at skabe et rum, hvor psykologisk sikkerhed kan udfolde sig. Det handler om at skabe tryghed og tillid mellem parterne, og være i stand til at håndtere store problemer, der betyder meget for alle parterne.


Få styrket dine ledelseskompetencer i 2024 
 

Bygherreforeningens lederuddannelse går helt tæt på de udfordringer, du står med som leder i en bygherreorganisation. På uddannelsen bliver du bl.a. klædt på til at navigere i et komplekst landskab af interessenter, og du får du værktøjer og inspiration til, hvordan du kan lede din bygherreorganisation på bedst mulig vis i forhold til fremtidens udfordringer i byggeriet. Tilmeldingsfristen udløber den 18. april.   

Tilmeld dig Bygherreforeningens lederuddannelse 

Bygherreforeningen har desuden netværk og seminarer, der sætter fokus på samarbejde og nye samarbejdsformer. Bl.a. Netværk for nye samarbejdsformer og entreprenørinddragelse og et seminar om Strategiske Partnerskaber den 15. maj.

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

jun
14
Medlemsmøde

Medlemstur til Folkemødet 2024

Hvad er udviklingen i vores samfund, hvilke tendenser vinder frem i årets debatter og hvad betyder det for din hverdag som bygherre? Tag med, når vi besøger Folkemødet!

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev