Bygningsstyrelsen: Tidlig markedsdialog giver bedre projekter - Bygherreforeningen

Case -

01/03/2018

Bygningsstyrelsen: Tidlig markedsdialog giver bedre projekter

Møder og samtaler med eventuelle leverandører til et projekt gør det nemmere at vælge den udbudsform som passer bedst til opgaven og markedssituationen, mener Bygningsstyrelsen. I sidste ende skaber det bedre forudsætninger for at holde både budget og pris. Erfaringerne kommer bl.a. fra to store milliardbyggerier.

Bygningsstyrelsen har over de senere år afprøvet tidlig markedsdialog i forbindelse med opførelsen af Statens Naturhistoriske Museum i København og Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet i Odense. Begge projekter er store komplicerede byggerier, hvor valget af entreprise- og udbudsform bl.a. skal tilpasses konkurrencesituationen og spillerne i markedet. Derfor har begge projekter afholdt dialogmøder med de potentielle bydende. Desuden er en gruppe af relevante virksomheder blev præsenteret for alternative fremgangsmåder ligesom virksomhederne fik muligheden for at byde ind med deres egne ideer.

Åben dialog på museumsprojekt
På projektet med at opføre Statens Naturhistoriske Museum blev der afholdt dialogmøder med seks virksomheder, fortæller projektchef, Hanne Alrø, fra Bygningsstyrelsen. Møderne havde en åben dialog, som bl.a. førte til beslutning om fire måneders projektoptimering og sam-projektering efter valg af entreprenør og inden byggestart.

”Formen er usædvanlig men er lykkedes godt. I samprojekteringsperioden skal entreprenørernes forslag integreres med rådgivernes hovedprojekt og på det grundlag skal der ske en optimering med respekt for både funktionalitet og budget. Med projektoptimering, hvor entreprenører og leverandører bidrager til projekteringen, får vi et gennemarbejdet og bygbart projektmateriale, hvor risici er afdækkede og håndteret særligt mht. tid, grænseflader og bygbarhed.”

Hovedentreprise og tre bydende
Projektlederen fortæller, at udbuddet i sidste ende blev gennemført som hovedentreprise med forhandling, hvor de bydende entreprenører som led i deres tilbud skal udarbejde forslag til konkrete dele af projektet. En anden konsekvens af de indledende sonderinger var, at der kun blev indbudt tre entreprenører til at afgive bud og der blev kun gennemført en forhandling og ikke tre som det havde været overvejet.

Efter et forhandlingsforløb valgte styrelsen i december 2017 Aarsleff som hovedentreprenør til at opfører Statens Naturhistoriske Museum.

Dialog giver ændret entreprisefokus på Fyn
For Nyt Sundhedsvidenskabeligt Falkutet i Odense var det afgørende at skabe en optimal konkurrence mellem de lokale bydende parter. Fyn er et afgrænset marked og entrepriseformen kan være afgørende for både pris og kvalitet, når der skal bygges 50.000 kvm. byggeri.

Derfor afholdte Bygningsstyrelsen et orienteringsmøde for de potentielt bydende og udsendte desuden et spørgeskema. Udgangspunkt for dialogen var et projektforslag udarbejdet af rådgiverkonsortium, fortæller projektchef Hanne Alrø:

”Initiativerne gav os et bedre indblik i markedet og interesse fra de lokale spillere. Vi har haft lejlighed til at fortælle, hvad vi lægger vægt på hos vores evt. fremtidige samarbejdspartnere. Bl.a. ønskede vi fokus på indregulering af installationer. Samtidig har vi kunnet efterprøve projektmaterialet blandt de bydende og hos byggeledelsen og det mindsker risikoen for projektændringer undervejs. Det giver respekt blandt de bydende, at der også er blevet lyttet til deres input”

Inden markedsdialogen havde kun to eller tre store hovedentreprenører vist interesse for byggeriet som leveres til Syddansk Universitet.

Bygningsstyrelsen vidste, at den manglende konkurrence kunne skabe problemer for prisen og vidste at det skulle der tages højde for i entreprisemodellen.

Møderne viste, at fagentreprenørerne foretrækker opdeling i fagentreprise og at de lokale virksomheder kunne give en god pris. Det blev på den baggrund besluttet at anvende fag- og storentrepriser i projektet udbudt på baggrund af et hovedprojekt.

Leverandøren på Nyt Sundhedsvidenskabeligt Falkutet er endnu ikke afgjort.

Fakta: Sådan foregik dialogen med markedet
Statens Naturhistoriske Museum i København: Her blev afhold to-timers møde med hver af seks indbudte totalrådgivere ud fra en fast dagsorden. Her deltog fem repræsentanter fra bygherre og tre fra virksomheden. Hovedelementerne var gennemgang af de foreløbige tanker og kommentering af disse fra virksomheden.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Falkutet i Odense: Dialogen blev gennemført som orienteringsmøde, hvor der blev udsendt forhåndsmeddelelse og invitation bredt ud januar 2017. I forbindelse med orienteringsmødet blev der udleveret et spørgeskema til de fremmødte (ca. 50) repræsentanter fra både store og små virksomheder.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev