Blog -

07/05/2018

Det gode tegningsgrundlag: ”Man kan ikke bygge uden et fundament”

Blogindlæg skrevet af: Anders Rieper, Kreativ leder, Arkitekt MAA, Årstiderne Arkitekter

 

Dette er problematisk! Ligesom fundamentet bærer huset, har det stor betydning for tid, kvalitet og økonomi i projektet, at udgangspunktet er korrekt og pålideligt. Et fyldestgørende tegningsgrundlag er essentielt i forhold til at sikre, at vigtige beslutninger tages på et oplyst grundlag. Ikke mindst indenfor renovering og transformation.

Hvad er udfordringen?
Ejendomsudvikleren har en interesse i at begrænse sin investering, før der foreligger et konkret projekt, hvorom der kan indgås en lejeaftale. Modsat er det risikabelt at basere projektudviklingen på et ufuldstændigt grundlag. Det indebærer risiko for, at projektet må ændres med forringelser, forsinkelser og ekstra udgifter til følge.

Risikoen for, at tegningsgrundlaget på en eksisterende ejendom er forkert eller mangelfuldt, er betragtelig, navnlig på ældre ejendomme. Arkitekttegninger fra før 1900 er oftest overordnede og tegningerne er i højere grad skitser end arbejdstegninger.  Ofte er bygningerne ændret i udførelsen og senere ombygget, uden at der er efterladt dokumentation, og de tegninger, der findes, er utroværdige. På grund af den høje risiko og betydelige konsekvenser af et dårligt tegningsgrundlag bør der derfor fokuseres på at tilvejebringe et pålideligt tegningsgrundlag tidligt i projektudviklingen.

Et godt tegningsgrundlag
Et godt tegningsgrundlag består af retvisende tegninger af de eksisterende forhold, dækkende og målfaste i forhold til opgavens omfang og kompleksitet.

Typisk tages det for givet, at ejendommen er bygget og ombygget i overensstemmelse de tegninger og tilladelser, kommunen råder over, men dette er langt fra tilfældet. Tegningerne er indsendt, før ejendommen er opført, og senere ombygninger er måske foretaget uden tilladelse og dokumentation. En hyppig kilde til fejl er at tro, at optegning i CAD efter eksisterende tegninger leverer et præcist materiale, da mål og mængder kan trækkes ud af tegningsmodellen. Men det bør altid kontrolleres på stedet, at tegningsgrundlaget er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Teknologi med muligheder
Opmåling er ressourcekrævende. Og uden en klar plan fra starten, kan økonomien løbe løbsk. I traditionel bygningsopmåling er det vigtigt at holde sig formålet med opmålingen klart for øje, da der er forskel på behovet, alt efter, om der skal bygges om eller konverteres formål, i forhold til, hvad der skal være afklaret og målfast. Det er altid et fagligt skøn i forhold til tolerance og gennemsnitsværdier, hvor meget, der tegnes op. Ingen dele er helt lige, helt parallelle, eller helt i lod.

Traditionelt har arkitekten, bevæbnet med tommestok, målebånd, vinkelmåler og lod foretaget opmåling på stedet, og udarbejdet retvisende tegninger af de relevante bygningsdele. Det er nu blevet muligt, bl.a. for os som arkitekter, at erstatte ressourcekrævende traditionel bygningsopmåling med ny og banebrydende 3D SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping) scanning, hvor man i en enkel proces indsamler præcise 3D-data af alle omgivelserne i form af en ”punktsky”. Punktskyen gengiver i 3D målfast alle synlige overflader indenfor 10-15 meter, hvilket betyder at eksisterende forhold kan optegnes præcist ud fra punktskyen. SLAM-scanning kan foretages udvendigt og indvendigt, og metoden kan bruges til fastlæggelse af både landskab og bygning i 2D og 3D.

Perspektiverne i den ny teknologi er store. Årstiderne Arkitekter har i de seneste måneder haft lejlighed til at afprøve teknologien i vores ombygningssager, og navnlig i komplicerede sager, hvor det med traditionel bygningsopmåling er svært at fastlægge de eksakte bygningsgeometrier og at få tegningerne til at hænge sammen, så der er overensstemmelse mellem f.eks. plan, snit og facade, er der meget at vinde.

Årstiderne Arkitekter har sparet mange omprioriteringer v.h.a. investeringen i det fornødne udstyr, og det sparer vores kunder tid, penge og forviklinger i udførelsen, at vi arbejder ud fra et præcist grundlag.

Vi vurderer, at SLAM-scanning medfører, at ressourceforbruget ved at tilvejebringe et godt tegningsgrundlag blevet nedbragt så betydeligt, at det ikke kan svare sig at lade være, hvis adgang til ejendommen ellers er mulig. Besparelsen i forhold til traditionel bygningsopmåling er, med et forsigtigt skøn, omkring 50-70 %, alt efter detaljeringsgraden.

Tallene taler for sig selv, og metoden har en klart positiv påvirkning af kvaliteten i de pågældende projekter.

 

Illustrationer

Billede 1: 3D. Her et kik ind i skyen i 3D efter en tur omkring og rundt i ejendommen, hvor ejendommen og omgivelserne fremstår transparent.

 

Billede 2: Plan. Ved at lægge vandrette snit i skyen, får man retvisende underlag i forhold til at optegne planer. Ved at vende snitretningen kan man få underlag til både etageplaner og loftsplaner. Obs på, at der kun kommer informationer om det som var synligt ved scanningen.

 

Billede 3: Snit og opstalt. Ved at lægge lodrette snit i skyen, får man retvisende underlag i forhold til at optegne snit og opstalter. SLAM scanning kan her f.eks. være en stor hjælp i forhold til at afgøre det eksakte profil af tagetagen, hvad der typisk er svært ved traditionel bygningsopmåling.

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København, Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev