Det gode tegningsgrundlag: ”Man kan ikke bygge uden et fundament” - Bygherreforeningen

Blog -

07/05/2018

Det gode tegningsgrundlag: ”Man kan ikke bygge uden et fundament”

Blogindlæg skrevet af: Anders Rieper, Kreativ leder, Arkitekt MAA, Årstiderne Arkitekter

 

Dette er problematisk! Ligesom fundamentet bærer huset, har det stor betydning for tid, kvalitet og økonomi i projektet, at udgangspunktet er korrekt og pålideligt. Et fyldestgørende tegningsgrundlag er essentielt i forhold til at sikre, at vigtige beslutninger tages på et oplyst grundlag. Ikke mindst indenfor renovering og transformation.

Hvad er udfordringen?
Ejendomsudvikleren har en interesse i at begrænse sin investering, før der foreligger et konkret projekt, hvorom der kan indgås en lejeaftale. Modsat er det risikabelt at basere projektudviklingen på et ufuldstændigt grundlag. Det indebærer risiko for, at projektet må ændres med forringelser, forsinkelser og ekstra udgifter til følge.

Risikoen for, at tegningsgrundlaget på en eksisterende ejendom er forkert eller mangelfuldt, er betragtelig, navnlig på ældre ejendomme. Arkitekttegninger fra før 1900 er oftest overordnede og tegningerne er i højere grad skitser end arbejdstegninger.  Ofte er bygningerne ændret i udførelsen og senere ombygget, uden at der er efterladt dokumentation, og de tegninger, der findes, er utroværdige. På grund af den høje risiko og betydelige konsekvenser af et dårligt tegningsgrundlag bør der derfor fokuseres på at tilvejebringe et pålideligt tegningsgrundlag tidligt i projektudviklingen.

Et godt tegningsgrundlag
Et godt tegningsgrundlag består af retvisende tegninger af de eksisterende forhold, dækkende og målfaste i forhold til opgavens omfang og kompleksitet.

Typisk tages det for givet, at ejendommen er bygget og ombygget i overensstemmelse de tegninger og tilladelser, kommunen råder over, men dette er langt fra tilfældet. Tegningerne er indsendt, før ejendommen er opført, og senere ombygninger er måske foretaget uden tilladelse og dokumentation. En hyppig kilde til fejl er at tro, at optegning i CAD efter eksisterende tegninger leverer et præcist materiale, da mål og mængder kan trækkes ud af tegningsmodellen. Men det bør altid kontrolleres på stedet, at tegningsgrundlaget er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Teknologi med muligheder
Opmåling er ressourcekrævende. Og uden en klar plan fra starten, kan økonomien løbe løbsk. I traditionel bygningsopmåling er det vigtigt at holde sig formålet med opmålingen klart for øje, da der er forskel på behovet, alt efter, om der skal bygges om eller konverteres formål, i forhold til, hvad der skal være afklaret og målfast. Det er altid et fagligt skøn i forhold til tolerance og gennemsnitsværdier, hvor meget, der tegnes op. Ingen dele er helt lige, helt parallelle, eller helt i lod.

Traditionelt har arkitekten, bevæbnet med tommestok, målebånd, vinkelmåler og lod foretaget opmåling på stedet, og udarbejdet retvisende tegninger af de relevante bygningsdele. Det er nu blevet muligt, bl.a. for os som arkitekter, at erstatte ressourcekrævende traditionel bygningsopmåling med ny og banebrydende 3D SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping) scanning, hvor man i en enkel proces indsamler præcise 3D-data af alle omgivelserne i form af en ”punktsky”. Punktskyen gengiver i 3D målfast alle synlige overflader indenfor 10-15 meter, hvilket betyder at eksisterende forhold kan optegnes præcist ud fra punktskyen. SLAM-scanning kan foretages udvendigt og indvendigt, og metoden kan bruges til fastlæggelse af både landskab og bygning i 2D og 3D.

Perspektiverne i den ny teknologi er store. Årstiderne Arkitekter har i de seneste måneder haft lejlighed til at afprøve teknologien i vores ombygningssager, og navnlig i komplicerede sager, hvor det med traditionel bygningsopmåling er svært at fastlægge de eksakte bygningsgeometrier og at få tegningerne til at hænge sammen, så der er overensstemmelse mellem f.eks. plan, snit og facade, er der meget at vinde.

Årstiderne Arkitekter har sparet mange omprioriteringer v.h.a. investeringen i det fornødne udstyr, og det sparer vores kunder tid, penge og forviklinger i udførelsen, at vi arbejder ud fra et præcist grundlag.

Vi vurderer, at SLAM-scanning medfører, at ressourceforbruget ved at tilvejebringe et godt tegningsgrundlag blevet nedbragt så betydeligt, at det ikke kan svare sig at lade være, hvis adgang til ejendommen ellers er mulig. Besparelsen i forhold til traditionel bygningsopmåling er, med et forsigtigt skøn, omkring 50-70 %, alt efter detaljeringsgraden.

Tallene taler for sig selv, og metoden har en klart positiv påvirkning af kvaliteten i de pågældende projekter.

 

Illustrationer

Billede 1: 3D. Her et kik ind i skyen i 3D efter en tur omkring og rundt i ejendommen, hvor ejendommen og omgivelserne fremstår transparent.

 

Billede 2: Plan. Ved at lægge vandrette snit i skyen, får man retvisende underlag i forhold til at optegne planer. Ved at vende snitretningen kan man få underlag til både etageplaner og loftsplaner. Obs på, at der kun kommer informationer om det som var synligt ved scanningen.

 

Billede 3: Snit og opstalt. Ved at lægge lodrette snit i skyen, får man retvisende underlag i forhold til at optegne snit og opstalter. SLAM scanning kan her f.eks. være en stor hjælp i forhold til at afgøre det eksakte profil af tagetagen, hvad der typisk er svært ved traditionel bygningsopmåling.

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev