EU-støttet forskningsprojekt skal optimere anvendelsen af BIM til renoveringsprojekter - Bygherreforeningen

Blog -

25/02/2019

EU-støttet forskningsprojekt skal optimere anvendelsen af BIM til renoveringsprojekter

Blogindlæg skrevet af: Nis Boile Christensen, ansvarlig for digitalisering og FM hos BIM Equity

 

.

Globalt set står vi over for store klimamæssige udfordringer, der skal håndteres. En af de konkrete målsætninger ved klimaindsatsen er at nedbringe den globale CO2 udledning, og her er byggeriet et oplagt sted at sætte ind, da hele 40% af EU’s samlede CO2 udledning kommer fra vores bygninger. På EU-niveau udgør mere end 30 år gamle bygninger 90% af den eksisterende bygningsmasse, og da renoverede bygninger i sagens natur bruger mindre energi end ikke-renoverede bygninger, er der store miljøpoint at hente gennem renovering. Og så indregner man ikke det ekstra CO2 udslip, der opstår som følge af produktionen af byggematerialer til nybyggeri. Men med de metoder og den hastighed, der renoveres med i dag, vil det tage over 50 år at renovere Europas eksisterende bygningsmasse.

 

ENCORE optimerer anvendelsen af BIM til renovering
Det skal det EU-finansierede ENCORE-projekt ændre på. ENCORE står for ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context, og projektet gennemføres af et konsortium af 11 europæiske private virksomheder, offentlige organisationer og universiteter fra 8 europæiske lande. EU støtter projektet med 41,7 millioner kroner, og målet er at udvikle en ny metode til at optimere dataindsamling omkring forskellige aspekter af bygningers energiforbrug, miljø- og klimaskærmmæssige sammensætning. Der skal indsamles data på aspekter som blandt andet det lokale vejrmiljø, bygningernes materialesammensætning, u-værdier og geometri samt deres aktuelle energiforbrug. Disse informationer skal sammenstilles og anvendes til at udvikle BIM-modeller, der simulerer bygningens fremtidige energiforbrug ved forskellige renoveringstiltag.

 

Turbo på europæiske renoveringsprojekter
Der er et kæmpe økonomisk, socialt og ikke mindst klimamæssigt potentiale i at renovere den eksisterende bygningsmasse, ligesom det er oplagt at anvende BIM til at sætte turbo på de mange renoveringsprojekter, der skal gennemføres i de kommende år. Med ENCORE håber vi sammen med en række universiteter, private virksomheder og interesseorganisation at udvikle et redskab, der for alvor gør BIM til en integreret del af renoveringsprojekter i hele Europa.

 

FAKTA
ENCORE — ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context — er et treårigt EU-finansieret forskningsprojekt, der skal udvikle en ny metode til at indsamle data på eksisterende bygninger.  Encore-projektets deltagere er BIM Equity, ATB: Institut für angewandte Systemtechnik, Università delle Marche, University of Zagreb, University of la Laguna, ISTI-CNR, ETH Zürich, Junta de Extremadura, Laurentia, SPA, SmartGateways og RTD Talos. ENCORE har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tildelingsaftale No 820434. ENCORE er indledt primo 2019 og forventes afsluttet februar 2022.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

sep
17
Bæredygtighed

Klimakrav og LCA for bygherrer – Aarhus

På dette kursus får du indsigt i konsekvenserne af både de nuværende og kommende, strammere klimakrav fra 2025. I løbet af dagen får du sparring til, hvad du som bygherre forventes at levere på ved...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev