Giv de kloge hænder en stemme - Bygherreforeningen

Blog -

05/05/2015

Giv de kloge hænder en stemme

Blogindlæg skrevet af: Peter Hinsby, Specialkonsulent, Smith Innovation

 

kræver det en anerkendelse af at innovation og produktivitet bygger på godt håndværk og en stærk faglighed. GI og Bygherreforeningen sætter i et nyt projekt et tiltrængt fokus på den gode og nytænkende renoveringspraksis.

I alverdens visionspapirer og udbud har der sneget sig en tendens ind til, at hver gang vi bygger noget, så skal vi lige huske at redde verden, samtidig med at det hele skal være billigere og bedre. Visionen, viljen, iderigdommen kommer derfor ofte til at skygge for praksis, kunnen og udførelse. Vi glemmer dermed, at visioner først opnår effekt, når praktikere omsætter og implementerer dem som nye arbejdsgange og løsninger i udførelsen. Konsekvensen er at formål og vision ikke stemmer overens med resultatet. Ekstra ærgerligt, eftersom man ikke kan bo i visioner.

 

Man skal vide, hvad der findes for at gøre det nye

Håndværksmæssighed kan måske lyde som lidt af en zombie i lyset af industri og vidensamfundets fremvækst – men det er vildledende. Henry Fords bekymring over, at han, hver gang han bad om et sæt hænder fik dem leveret sammen med et hoved var måske reel i en tid, hvor standardisering og mekanisering var en nødvendighed. Kransporsbyggerierne og 70`ernes glughulsarkitektur som konsekvens af energikrisen var visioner uden hænder og står i dag tilbage som de egentlige zombier i en tid hvor livskvalitet, fokus på gode materialer og en bredere definition af bæredygtighed er kommet i fokus. Det er her den håndværksmæssige forståelse for detaljer, materialers kompleksitet og konstruktioner bliver afgørende. Især nu, hvor renoveringsopgaver dominerer byggeriet og stiller krav om at kombinere håndværksmæssig tradition med viden om nye materialer og hensyn. Parolen kunne være: Man skal vide, hvad der allerede findes, for at kunne finde fornyelsen.

 

Vi bliver dummere og fattigere

GI og Realdanias Renoverprisen har skabt prestige omkring renoveringspraksissen i Danmark. Den har vist at Danmark er fyldt med kloge hænder og at gode renoveringsløsninger i høj grad kombinerer evnerne til at ville noget og kunne noget. Samspillet mellem visioner og praksis og mange aktører er helt afgørende. Men der mangler stadig en mere nuanceret forståelse og anerkendelse af praktikernes værdiskabelse i byggeriet. Som Mattias Tesfaye meget præcist har formuleret det, bliver Danmark både dummere og fattigere, hvis vi ikke formår at viderelevere håndværkernes tavse indsigter.

 

Fra erfaring til viden

Problemet kunne være at praktikerne bygger på erfaring fra sag til sag frem for at være defineret som et egentligt videns- eller praksisfelt med sin egen metode og tænkning. Fordelene ved en sådan definition vil være flere.

  1. Overgangen fra erfaring til viden vil gøre overleveringen af viden fra mester til lærling mindre personbåren og dermed implementeringen af nye metoder og udvikling i praksis lettere.
  2. Sårbarheden og risikoen associeret med den uerfarne praktiker vil mindskes, da kvalitet ikke handler om erfaring alene.
  3. Praksis vil få en stemme som et sammenhængende vidensfelt, der kan være med til at informere tidens store visioner.

Et bud på en definition fra en ikke praktiker kunne være, at vi frem for at beskrive praktikeren som ham eller hende der slår søm i eller murer mure kunne man sige at en praktiker benytter en logisk metode til at identificere en et problem, udvikler ideer der kan løse problematikken og efterstræber en optimal løsning.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev