Grundig forberedelse sparede ATP Ejendomme for op til et års sagsbehandlingstid - Bygherreforeningen

Nyhed -

22/09/2023

Grundig forberedelse sparede ATP Ejendomme for op til et års sagsbehandlingstid

Lang ventetid og frustrationer har længe været kendetegnet for processen omkring byggesagsbehandling. Men den rette forberedelse kan være med til at optimere og forkorte processen. Det oplevede ATP Ejendomme, da de senest henvendte sig til Københavns Kommune for at få lokalplansændring på en af deres ejendomme i Indre By.

Forhåndsdialogen er en af de nye procedurer i byggesagsbehandlingen som følge af BR18. Formået er at afdække myndighedsforhold, som kan påvirke byggeprojektet, på et tidligt stadie i processen. I branchen har der været uklarhed om, hvordan man konkret greb forhåndsdialogen an, og det har resulteret i en række uhensigtsmæssigheder og frustrationer. Men gribes forhåndsdialogen an med den rette forberedelse, kan det lette byrden for alle parter.

Tvivlsspørgsmål og mangler blev ryddet af vejen 

Dennis Heegaard Andersen, afdelingschef i ATP Ejendomme, har for nylig høstet gode erfaringer med forhåndsdialogen, da ATP skulle søge om lokalplansændring til en af deres ejendomme i Indre København.

”For at optimere og forkorte processen, rakte vi ud til Københavns Kommune inden forhåndsdialogen for at spørge ind til, hvad de gerne ville have, at vi fokuserede på i det materiale, vi kom med til forhåndsdialogen. På baggrund af deres svar, hyrede vi en rådgiver ind, der lavede et ideoplæg til drøftelse, som vi sendte til Københavns Kommune. Det bestod af ca. 10-15 sider med billeder og plantegninger samt en dagsorden, og som vi så tog udgangspunkt i til vores møde” forklarer Dennis Heegaard Andersen.

”Det betød at vi kunne gå stringent til værks på selve mødet, gennemgå oplægget og ret hurtigt kunne vi komme ind på, hvad udgangspunktet for vores ansøgning var. Det var supereffektivt og konstruktivt. Vi startede med at kigge ind i en sagsbehandlingstid på et år, men faktisk endte vi med at komme igennem første filter allerede efter en måned. Vores forberedelse havde ryddet tvivlsspørgsmål og mangler af vejen”.

Denne slags forberedelse er ikke noget, ATP har praktiseret før, men er noget, de vil gøre fremover. Dennis Heegaard Nielsen uddyber desuden, at det er vigtigt, at man som bygherre er til stede på mødet, for at være tæt på dialogen, fremfor kun at sende en rådgiver. Denne tilgang er for nylig blevet beskrevet i en ny guide.

Tilgangen skal udbredes

I byggebranchen har der længe været et behov for at få en øget og mere ensartet viden om, hvordan forhåndsdialogen kan gribes an. Derfor gik en række brancheaktører og organisationer sammen om at udvikle en guide med gode råd til både bygherren og kommunerne. Guiden blev lanceret tidligere i august, og nu skal de gode råd udbredes til hele landet.

”Vi har udviklet syv råd, der kan hjælpe med at undgå spildprocesser og skabe en bedre dialog før, under og efter mødet. Rådene henvender sig til alle parter, og kan synliggøre hvilke opgaver, der ligger hos de kommunale sagsbehandlere, og hvilke der ligger hos bygherreteamet. Vores ønske er nu at udbrede dem til hele landet, for at få ensartet tilgangen” udtaler Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen. 

I Jylland har alle interesserede mulighed for at høre mere om guiden og dens forskellige værktøjer i løbet af efteråret, når en håndfuld jyske kommuner byder indenfor til en præsentation af guiden og indsigt i erfaringer fra de enkelte kommuner. Du kan allerede nu tilmelde dig arrangementet i Kolding, de øvrige arrangementer annonceres snarest. Du kan tilmelde dig arrangementet i Kolding her.

Guiden er udarbejdet af Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI, DI Byggeri, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Konstruktørforeningen samt KL / DABYFO og er støttet af Grundejernes Investeringsfond. 

Download ‘Guide til den gode forhåndsdialog’ 

Download skabelon til dagsorden og opsamling 

Download skabelon til mødeforberedelse 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev