Nyhed -

26/09/2023

Mød de 3 finalister til Bygherreprisen 2023 – stem på din favorit

På baggrund af juryens besøg hos fire stærke kandidater, har de nu udvalgt tre endelige finalister, der er med i opløbet om at blive kåret som Årets Bygherre. Her kan du læse om finalisterne og stemme på din favorit frem til 5. oktober 2023.

Juryens afgørelse afsløres til efteråret, når Bygherreforeningen i samarbejde med Licitationen afholder Building Awards på Moltkes Palæ den 9. november. Men du kan allerede nu være med til at kåre årets vinder ved at deltage i online afstemningen herunder. Resultatet af afstemningen udgør 1/6 af juryens stemmer.

De 3 endelige finalister er Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Ejendomsselskabet Olav de Linde og NREP. Kandidaterne er udvalgt ud fra kriterierne 1) Det stærke og strategiske bygherrelederskab, 2) bygherreaftryk og 3) værdiskabelse for omverden.

 

Mød finalisterne

Teknik- og Miljøforvaltningen – Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen i København er nomineret for deres konkrete indsatser indenfor bl.a.  LCA, direkte genbrug og fossil- og emmisionsfrie byggepladser. Forvaltningen tager seriøst fat i kommunalpolitikernes ambitioner om klimaneutralitet i 2025 i alle de omkring 550 forskellige projekter som gennemføres hvert år. Teknik og miljø fremhæves særligt for, at tage udgangspunkt i branchestandarder med et ønske om at drive markedsudviklingen. Desuden har organisationen et fokus på medskabelse, borgerinddragelse og respekt for det lokale miljø, hvilket bl.a. er demonstreret i Karens Minde Aksen, som er et kombineret klima- og byudviklingsprojekt.

Olav de Linde

Olav de Linde er nomineret for aktiviteter vedrørende opkøb af udtjente erhvervs- og industribygninger, hvilke transformers til nye anvendelser med et meget stort element af genbrug og genanvendelse af både bygninger og materialer. Olav de Linde fremhæves for deres lyst til at forny og bevare på samme tid ved bl.a. at søge ind til bygningernes sjæl, samt at vedligeholde nogle stærke bånd til lejerne og udvikle bygningerne i samarbejde med dem.

NREP

Er nomineret for deres klare og ambitiøse strategi med at skabe byggerier og byområder med bæredygtighed i fokus. Særligt fremhæves NREPs arbejde med at tænke i helhed og deres fokus på sociale elementer som f.eks. fællesskaber mellem mennesker. Det er bl.a. demonstreret i en række boligkoncepter, herunder Plushusene som er skabt i samarbejde med Casa Group. Desuden er NREP gået foran i forhold til at udvikle en mere bæredygtig byggebranche. Bl.a. arbejder den nordiske udvikler med interne CO2-afgifter samt en række cirkulære og bæredygtige spydspidsprojekter, som UpCycle Studios og Ressourcerækkerne og UN17 Village i Ørestaden.

Afstemningsperioden er slut.

 

Bedømmelseskomitéen for Bygherreprisen 2023 er følgende:

  • Anne Beim, professor ved Institut for Bygningskunst og Teknologi på Det Kongelige Akademi
  • Henrik Mielke, næstformand i Boligfonden Kuben og administrerende koncerndirektør for MT Højgaard Holding
  • Palle Adamsen, adm. direktør for Lejerbo (formand for bedømmelseskomitéen)
  • Peter Fangel Poulsen, stifter af BAUHERR og bestyrelsesformand for Bygherreforeningen
  • Sine Juul Praastrup, Vice President, COWI’s byggeridivision, Aarhus

Juryen sparrer med Bygherreforeningens direktør Henrik L. Bang, områdechef for kommunikation og udvikling, Jesper Malm og projektleder, Ida Toftegaard Clausen.

 

Vinderen af Bygherreprisen 2023 vælges ud fra tre primære kriterier:

Det stærke og strategiske bygherrelederskab: En bygherre, der udviser et stærkt og aktivt lederskab og som sætter retning på sit byggeprojekt, og på sin funktion i egen organisation såvel som i samfundet som helhed. Årets bygherre udfordrer normalen i branchen, inspirerer til forandring og nytænkning. Vi hædrer innovation, digitalisering og opgør med silotankegangen i branchen samt de værdiskabende samarbejder og processer.

Bygherreaftryk: En bygherre som leverer et stærkt aftryk i sine byggerier og har sat sin egen retning for byggeriet og for sin bygherreorganisation. Det kan eksempelvis komme til udtryk i en klar vision, organisering, porteføljestyring eller strategi, ligesom det kan vises ved at bygherren har bidraget ekstraordinært i forhold til at sætte sine kompetence eller ressourcer i spil. Bygherreaftrykket skal rumme et element af nytænkning eller på anden måde have rykket ved gængse grænser eller opfattelser af, hvordan tingene kan gribes an, og hvad der ligger inden for bygherrens sfære.

Værdi for omverdenen: Årets bygherre skal være brugerorienteret og skal gennem sin indsats have skabt merværdi for det omkringliggende samfund. Der skal være integreret flere formål og bundlinjer i byggeprocessen såvel som resultat, hvor sociale eller miljømæssige hensyn tænkes ind sammen med det økonomiske. Projektet og bygherreindsatsen skal skabe merværdi for brugere og omverden, og bygherren skal fungere som vejviser mod en mere bæredygtig og ansvarlig byggebranche, samt inspirere andre bygherrer til at fremme en positiv udvikling i samfundet.

 

Tidligere vindere

Vinderne de seneste år har været, DTU – Danmarks Tekniske Universitet, HOFOR og CPH Village.

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev