Kvalificeret og tidlig viden giver bedre renoveringsprojekter - Bygherreforeningen

Blog -

31/08/2017

Kvalificeret og tidlig viden giver bedre renoveringsprojekter

Blogindlæg skrevet af: Ole Hornbek, partner og kreativ direktør, Anders Holst Jensen, founding partner og Pawel Antoni Lange, PR- og Kommunikationskonsulent, JJW Arkitekter

 

Det er særdeles positivt, da renoveringsprojekterne ikke blot løfter flere hundrede tusinde danskeres levestandard, men medfører også at man får en mindre miljøbelastende og driftsmæssigt billigere boligmasse – og når ca. hver femte danske bolig er en almen bolig, så batter renovering bestemt på diverse bundlinjer.

 

Involverende og forpligtende samarbejde er vejen til succes
Vi mener, at et højt ambitionsniveau for renoveringerne blandt alle parter er nødvendigt for at sikre den almene boligsektors forsatte eksistensberettigelse. Og som totalrådgivere på en række af landets største renoveringsprojekter har vi oparbejdet en omfattende viden om de aspekter, der resulterer i succesfulde renoveringsprocesser. Der er størst sandsynlighed for, at et renoveringsprojekt kommer sikkert i mål i forhold til tid, økonomi og kvalitet, når bygherre og rådgivertemaet har en reel indsigt i bygningernes tilstand.

Det virker muligvis selvklart, men det er vores erfaring, at netop det præindustrialiserede byggeri, som den almene sektor står overfor at skulle renovere de kommende år, rummer særlige udfordringer. Dette skyldes primært, at der i disse byggeri er langt flere uforudsigeligheder, da man i overgangen til det industrielle byggeri kombinerede klassiske håndværkermetoder med præfabrikerede elementer. Store indgreb i bærende konstruktioner og på installationssiden (ventilation, vand og el) for at skabe tidssvarende boliger indebærer relativt store investeringer – mens uklarheder og uforudsigelighederne i udførelsen betyder ringere budgetsikkerhed ved en renovering end ved renovering af system-byggerier.

Det er også en erfaring, at jo større usikkerhed og uklarhed, der hersker på en byggesag, jo mere afgørende er det for succes, at parterne evner at samarbejde om at løse de udfordringer, det giver i forhold til at overholde økonomi og tid indenfor den fastlagte kvalitet. Endelig er det vores erfaringer at en samarbejdsadfærd, der bygger på et tillids- og interessebaseret samarbejde, gerne længerevarende, betyder højere KVALITET til samme ØKONOMI på kortere TID – hvilket i sidste ende er til gavn for beboerne.

Renoveringsprojekter løfter flere hundrede tusinde danskeres levestandard, og betyder samtidig, at vi får en mindre miljøbelastende og driftsmæssigt billigere boligmasse. Foto: Stationskvarteret i Glostrup / Claus Bruun Kofoed, JJW Arkitekter

 

Øget viden giver bedre projekter
Jo længere man kommer frem i projektfaserne, jo vanskeligere og jo mere omkostningstungt er det at indarbejde ændringsforslag. Grundige forundersøgelser, hvor rådgiverne involverer såvel de driftsansvarlige som de udførende, tilfører projektet større fælles viden om både projektets risici og om hvad der skaber værdi for beboerne og driftsherren.

 

Tidlig inddragelse af de udførende giver bedre udbud
Et yderligere værdiskabende tiltag er at inddrage entreprenørerne tidligt i processen og gennem udbud med forhandling sikre de bedste rammer med hensyn til byggeproces, byggeteknik og entrepriseopdeling. Som totalrådgivere på Søndermarken har vi kørt en tidlig markedsdialog, og forhandlingsprocessen har resulteret i særdeles kvalificerede tilbud, der lover godt for den kommende renoveringsproces.


Integreret bæredygtigt design
En tidlig, helhedsorienteret tilgang til rådgivning giver også mulighed for, at bæredygtighed bliver indtænkt som parameter fra den første skitse med positive konsekvenser for alt fra design, projektering, udførelse til drift og vedligehold. Igen et eksempel på hvordan man ved at forskyde aktørernes indsats til de tidligere faser giver mulighed for at foretage økonomisk og miljømæssigt optimerende totaløkonomiske beregninger (LCC) og livscyklusvurderinger (LCA). Hos JJW Arkitekter er Mathilde Landgren i gang med et ErhvervsPhD-forskningsprojekt, hvor målet er at udvikle en operationel metode til denne type integreret bæredygtigt design.

 

Praktisk erfaring og forskning
Vi har netop skudt et nyt erhvervsforsknings-projekt, ’Vidensbasering af arkitektfaglige rådgivning i de tidlige faser af udviklingen af almene boligområder’, med post-doc Camilla Hedegaard Møller for bordenden. En af projektets grundlæggende hypoteser er, at arkitekter kan bidrage med mere værdi, hvis de har bedre viden om bygherrernes og beboernes ønsker, behov og konkrete udfordringer.

Sammen med Camilla ser vi frem til at udvikle ny viden, der både har et kommercielt og ikke mindst et generelt samfundsmæssigt sigte, der sikrer en helhedstænkning i udviklingen af Danmarks almene boliger.

 

Om forfatterne:

Ole Hornbek

Ole Hornbek, arkitekt MAA, er partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter. Han er ansvarlig partner for JJW Arkitekters afdeling for By & Bolig, der arbejder med nybyggeri og renovering af private og almene boliger, plejecentre, helhedsplaner og landskabsprojekter. Med mere end tyve års virke som arkitekt, varetager Ole afdelingens projekt- og strategiledelse samt udviklingstiltag. Han er bestyrelsesmedlem i Green Building Council, hvor han også er med i markedsføringsudvalget.

Anders Holst Jensen

Anders Holst Jensen, arkitekt MAA, er stiftende partner og medindehaver af JJW Arkitekter. Anders har over 30 års erfaring som indehaver og har bl.a. mange års erfaring i at måle på faglige, sociale og økonomiske bundlinjer og udarbejde handlingsplaner for at indfri målene på bundlinjerne. Aktuelt er Anders ansvarlig for renoveringen af Stadionkvarteret i Glostrup, der med over 1.200 boliger er et af landets største igangværende renoveringsprojekter.

 

Pawel Antoni Lange

Pawel Antoni Lange er PR- og kommunikationskonsulent hos JJW arkitekter og ansvarlig for den eksterne og interne kommunikation. Pawel har gennem de seneste 13 år primært arbejdet med kommunikation og PR indenfor bygge- og arkitekturbranchen. Han er uddannet Cand. Mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet og har også en bachelorgrad i Erhvervsøkonomi (HA) fra CBS.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev