Blog -

26/01/2015

Manglende renovering koster samfundet dyrt

Blogindlæg skrevet af: Jane Wirenfeldt Nielsen, kommunikationschef hos Bygherreforeningen

 

Renovering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den danske bygningsmasse har brug for en kærlig hånd. Hvert år vedligeholdes og repareres private og offentlige boliger for cirka 100 milliarder kroner, men analyser fra GI og Bygherreforeningen tyder på, at det langt fra er nok til at opretholde en acceptabel tilstand af bygningsmassen. Det er usikkert, præcist hvor stort behovet er for renovering af danske bygninger, men efterslæbet er estimeret til at være 181 milliarder kroner i 2004, ligesom analyser peger på, at cirka 30 procent af alle danske boliger bør facaderenoveres, og cirka 40 procent bør få renoveret tag inden 2040.

 

Dyrere at genoprette end at renovere 
Det manglende vedligehold af den danske bygningsmasse koster dyrt i reparationer. Det er gennemsnitligt cirka 30 procent dyrere at reparere bygningsskader sammenlignet med løbende renovering, vurderer Dansk Byggeri. Disse tal bliver støttet af beregninger fra COWI, der viser, at de samlede omkostninger ved forebyggende vedligeholdelse over en 40-årig periode er væsentligt lavere end ved at genoprette skader. Det er derfor forbundet med betydelige omkostninger at lade bygninger forfalde.

 

Renovering ofte en god forretning
Udover at reparation er langt dyrere end vedligehold, kan renovering ligefrem være en god forretning. Eksempelvis er der et potentiale alene i offentlige bygninger på op mod 900 millioner kroner årligt i energibesparelser, da der er en mulig estimeret besparelse i bygningerne på 76 procent set i forhold til energiforbruget i 2006. Det forudsætter et estimeret investeringsbehov på 2,9 milliarder kr./år, men vil blive modsvaret af en besparelse på 3,8 milliarder kr./år.

I et præventivt perspektiv er der derfor sund fornuft i at vedligeholde og renovere bygningerne i Danmark. Desværre betyder sparerunder og lange udsigter på tilbagebetaling, at renoveringsinvesteringer ofte ryger bagerst i prioriteringskøen hos både offentlige og private bygningsejere. Det ønsker Bygherreforeningen i samarbejde med GI og en lang række af byggebranchens organisationer at ændre ved at øge kendskabet blandt danske bygningsejere til de fordele, der er forbundet med rettidig renovering og vedligehold.

For mere information om renovering besøg www.bygherreforeningen.dk eller download publikationen ’Hvidbog om bygningsrenovering’ udarbejdet for Bygherreforeningen i regi af Renovering på dagsordenen.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev