Nu kommer Det Økologiske Råds rapport om VE-el i BR20 - Bygherreforeningen

Blog -

12/11/2015

Nu kommer Det Økologiske Råds rapport om VE-el i BR20

Blogindlæg skrevet af: Søren Dyck Madsen, Klima- og energimedarbejder, Det Økologiske Råd

 

Vi er ved at lægge sidste hånd på vores rapport om vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer.

Overordnet set, er formålet med rapporten at se på det hensigtsmæssige i at medregne produktion af vedvarende energi på bygninger, på matriklen eller ”nær ved” i opfyldelsen af totalenergikravene i bygningsreglementet.

Vi mener, at der er et behov for at gentænke eller nytænke elementer i et kommende bygningsreglement frem mod 2020 da der ses flere og flere uhensigtsmæssigheder ved at give særlige incitamenter i Bygningsreglementet til at placere produktionen af VE-el på bygninger.

Vi er derfor, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, i gang med at analysere fordele og ulemper ved eksisterende og fremtidig medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen i forbindelse med bygninger. Rapporten vil tillige komme med anbefalinger til, hvordan det danske bygningsreglement kan ændres frem mod 2020 ved et eventuelt bortfald af muligheden for at indregne VE-el i energirammen.

 

Solcelle01

 

Udover at se på det hensigtsmæssige i at indregne VE-el i energirammen, mener vi også at der er et behov for at skelne mellem forskellige bygningstyper. Især store bygninger kan af forskellige årsager ikke altid opfylde nuværende eller kommende totalenergikrav i BR20. Det kan for eksempel skyldes en mindre optimal placering, der kan være lokalplanbestemmelser eller andre kvalitetskrav som mere dagslys, og det kan være svært at finde plads til solcelleanlæg eller solvarmepaneler, da især tagarealer også skal tjene andre funktioner. Såfremt indregningsmuligheden af VE-el bortfalder for alle bygninger, kan det fortsat være nødvendigt med en kompensationsmulighed for især større bygninger.

Endelig vil rapporten søge at belyse i hvilket omfang EU’s Bygningsdirektiv stiller krav, der går imod et dansk udtag af VE-el i energirammen, ligesom den vil komme med forslag til mulige ændringer af Bygningsdirektivet ved det planlagte gennemsyn i 2016, som gennemføres af EU Kommissionen.

Det Økologiske Råd forventer at offentliggøre rapporten i januar 2016.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev