Ny guide klæder kommunale ejendomschefer på til at arbejde strategisk med bæredygtighed - Bygherreforeningen

Nyhed -

22/03/2024

Ny guide klæder kommunale ejendomschefer på til at arbejde strategisk med bæredygtighed

Landets 98 kommuner står overfor enorme udfordringer med at sikre de fysiske rammer for velfærden i de kommende år. Det gælder uanset, om der er tale om nybyggeri eller vedligeholdelse og udvikling af den eksisterende ejendomsportefølje. Dette betyder et øget pres på kommunale bygherreorganisationer og ejendomscentre og et øget behov for at kunne arbejde strategisk med bæredygtighed. En ny guide skal hjælpe ejendomschefer med at få bedre styr på ejendomsstrategien og bæredygtigheden i kommunale byggerier og porteføljer.

I 2023 foretog Bygherreforeningen en analyse blandt 29 af landets kommuner, bredt repræsenteret både geografisk og størrelsesmæssigt, der viste, at kommunerne befinder sig strategisk på meget forskellige stadier i forhold til at implementere bæredygtighed i deres ejendomsportefølje. Analysen konkluderer, at implementering af bæredygtighed ikke kun handler om konkrete tiltag, men i høj grad også om forandringsparathed- og ledelse i bygherreorganisationen. Derfor har Bygherreforeningen med støtte fra den filantropiske forening Realdania udarbejdet en guide, der kan hjælpe de kommunale ejendomschefer og andre med strategisk ansvar med at sætte fokus på bæredygtighed gennem kommunale ejendomsstrategier.

”Guiden er tænkt som et brugbart redskab for den ejendomschef, der har brug for at få styr på sin strategi i en struktureret proces og med et godt greb om forandringsprocessen og –ledelsen. En styret proces sikrer, at strategien bliver kvalificeret, implementeret og fulgt op på, og at kommunen opnår sine miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighedsmål i porteføljen,” udtaler Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.

Stort potentiale i strategisk indsats

Ifølge Graves Simonsen går kommunerne glip af et stort potentiale i forhold til bæredygtig omstilling:

”Kommunerne har potentiale for at være frontløbere i den grønne omstilling, både fordi de skal leve op til borgernes og samfundets forventninger som en af samfundets vigtigste søjler inden for velfærd, og fordi de udfordres af nationale og globale krav om at levere på både klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Det kræver nye ambitioner, beslutninger og kompetencer,” udtaler han.

Men i en travl hverdag kan det være vanskeligt at afse tid til at tænke og arbejde strategisk og langsigtet, når krav om økonomisk bæredygtighed fra politisk niveau og ønsker om social og miljømæssig bæredygtighed fra brugere og samfund skal gå op i en højere enhed.

Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania, supplerer:

”Kommunerne har i dag en meget forskellig tilgang til at arbejde med bæredygtighed i ejendomsporteføljen. Og samtidig ligger der et stort ansvar i at løfte netop den opgave i de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner. Vi håber, at analysen og den nye guide kan være brugbare redskaber, når kommunerne arbejder med bæredygtighed i det byggede miljø”.

Bygherreforeningen tilbyder gratis sparringsbesøg hos kommuner, der har behov for hjælp til at komme i gang med strategiprocessen eller få justeret en allerede eksisterende strategi. Er du ejendomschef eller har ejendoms- eller porteføljestrategi som ansvarsområde, kan du kontakte bæredygtighedschef Graves Simonsen for at høre mere.

Download guiden

Mød Bygherreforeningen på KL’s Klima og Miljø Topmøde

Bygherreforeningen vil være til stede ved KL’s Klima og Miljø Topmøde den 11. og 12. april, hvor du kan høre mere om guiden, få et eksemplar med hjem og diskutere mulighederne for et sparringsbesøg i jeres kommune.

Læs mere her

Fakta om guiden

Analysen af strategier og forankring af bæredygtighed i bygge- og ejendomsfunktionerne bygger på interviews, workshops, seminarer og dialoger med ejendomschefer og projektledere i 29 kommuner og viser et meget varieret billede af kommunernes modenhed og strategiske tilgang til at arbejde med bæredygtighed i porteføljen.

Guiden til strategiarbejde og forandringsledelse i den kommunale bygherreorganisation bygger på analysens resultater og konklusioner, yderligere interviews, dialoger og workshops med ejendomschefer i overvejende de samme kommuner om deres konkrete behov for værktøjer og metoder ift. strategiarbejde.

Begge publikationer er udarbejdet af Bygherreforeningen med støtte fra Realdania som led i initiativet ”Sammen om bæredygtigt byggeri”, der havde til formål at understøtte mere bæredygtighed i forbindelse med investeringer i nybyggeri og renovering affødt af det midlertidigt hævede anlægsloft under COVID-19.

Nyheden er skrevet af Freya Ghadban Andersen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev