Uddannelse af unge er en mærkesag hos Metroselskabet og Hovedstadens Letbane - Bygherreforeningen

Nyhed -

15/03/2024

Uddannelse af unge er en mærkesag hos Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Metroselskabet har brugt lærlingeklausuler på alle større kontrakter siden 2015, og har brugt Bygherreforeningens tilgang og værktøjer til at udvikle deres indsats..

Metroselskabet har anvendt lærlingeklausuler i alle større kontrakter siden 2015, hvor den første blev indført i kontrakten for Nordhavnsafgreningen. Lærlingeklausulen har siden 2015 udviklet sig meget og er indholdsmæssigt blevet mere omfattende.

Erik Skotting, direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, udtaler:

“Det er afgørende, at vi får uddannet flere faglærte, ikke mindst inden for bygge- og anlægsbranchen. Derfor betragter Metroselskabet det som en del af vores samfundsansvar, at vi som selskab bidrager til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft. I samarbejdet med Bygherreforeningen har Metroselskabet fået flere værktøjer til at understøtte lærlingeindsatsen blandt
andet ved brug af både bonus og bod. Vores erfaring er samtidig, at det er helt afgørende med et godt partnerskab med entreprenøren, for at lærlingeindsatsen skal lykkes. Derfor er Metroselskabets tilgang til lærlingeområdet, at klausuler og partnerskab går hånd i hånd.”

Hovedstadens Letbane tog desuden i 2019 første spadestik til den nye letbane langs Ring 3. Iden endelig udbudskontrakt lå der krav til entreprenøren om at levere 58 lærlingeårsværk på det samlede byggeri. Med Bygherreforeningens lærlingeindsats kunne Letbanen støtte entreprenører og underentreprenører i forhold til at nå deres måltal for lærlinge, der var fastsat i kontrakten.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev