Nye film sætter fokus på praktisk drift af varme- og ventilationsanlæg - Bygherreforeningen

Blog -

23/10/2018

Nye film sætter fokus på praktisk drift af varme- og ventilationsanlæg

Blogindlæg skrevet af: Mariann Anderson, Cand.techn.soc., Københavns Kommune

 

Vi bygger og renoverer for at skabe gode liv i boliger og velfungerende arbejdspladser, for at øge værdien af ejendomme og for at øge produktiviteten. Men ofte er der ikke tilstrækkeligt fokus på, om ejendommene præsterer, hvad de kan og burde i form af godt indeklima og optimeret energianvendelse. Det gælder både nye ejendomme, og når en ejendom afleveres efter endt renovering.

 

 

 

Et ustyrligt energiforbrug?


Data fra HOFOR viser, at selv en ejendom bygget indenfor de seneste 10 år efter alle reglerne i bygningsregle­mentet nemt kan bruge mere varme pr. m2 end en bevaringsværdig ejendom fra 1800-tallet. Og nogle gange op mod 60% mere end beregnet. Det er tankevækkende. Årsagerne kan være flere, men et oplagt sted at begynde at lede efter årsagen er i varmecentralen. Selv for en fagkyndig, men ikke fjernvarme- eller ventilations­ekspert, kan det være svært at gøre det rette, og også i store ejendomme med professionelt driftspersonale kan der være et potentiale for at optimere anlægget. Det er ikke sagt for at være efter dem, der står for den daglige drift, men nærmere for at opfordre ledelserne til at interessere sig mere for og værdsætte deres driftsfolks rolle og opgave.

 

En anden problemstilling, hvor der er brug for gode data, er, når man ved renoveringer af ældre ejen­domme tilfører ekstra isolering og energivinduer og ventilation med varmegenvinding. Målet er et godt in­deklima, men der er brug for, at nogen sikrer sig, at ventilationen bidrager med det, den skal for brugerne, uden fx at køre udenfor kontortid med et unødigt elforbrug til følge, og bliver ved med det. Det er også re­levant at undersøge, om man faktisk får den samlede energibesparelse, der også er tanken med renoverin­gen og som beregningerne viser; er der ikke styr på data og drift, sker energirenovering på baggrund af mangelfuld viden. Har man valgt det ventilationsanlæg, der ikke blot bruger ligeså meget el, som der er varme sparet – eller har man sikret, at det er indreguleret optimalt ved ibrugtagning af ejendommen? Og måler man, om indeklimaet er, som det bør være?

 

 

Klare budskaber
Energirenovering er en vigtig dagsorden for Københavns Kommune på vejen mod CO2-neutralitet i 2025, men vi vil gerne hejse flaget for at tilgå renovering på baggrund af 1) valide data, og 2) optimeret drift. Derfor prøver vi forskellige redskaber af i regi af initiativet Energispring, som skal hjælpe bygningsejere i kommunen med at forbedre deres drift, og det seneste skud på stammen er en rækkegratis tilgængelige film, der tager konkrete, praktiske problemstillinger under behandling – med klare budskaber. Filmene er bestemt ikke svaret på hele driftsudfordringen, men kunne være ét led i forbedringsindsatsen.

Filmene henvender sig til driftsfolk, der til dagligt har opgaven med at styre anlæggene, til den VVS´er, der tilser anlæggene – eller til medlemmet af bestyrelsen i en boligforening, der ikke har en serviceaftale med VVS´er eller anden fagekspertise. Filmene kan også bruges som inspiration til bygningsejere, når der skal stilles krav til en serviceleverandør, og give inspiration til at indføre ”intelligent” energistyring med timebase­rede data. Med timedata har man dokumentation for, om anlæggene kører som de skal, og man kan let konstatere, hvis der er grund til at indregulere anlægget eller rekvirere en ekspert.

I Energispring-partnerskabet er der et stærkt fokus på at optimere driften af energiforbrugende tekniske installationer. Det sker ved videndeling mellem partnerne og et øget fokus på driften. Resultaterne er tyde­lige – de ejendomme, der har deltaget i partnerskabet fra starten i efteråret 2016, og som har et system til energiovervågning på timebaserede data, og som i dagligdagen har øget fokus på driften, har indtil nu sparet op mod 7 % på energiforbruget til varmen.

 

FAKTA
Der er indtil nu produceret i alt 23 film, som skal understøtte udbredelsen af energirigtig drift. Filmene er produceret i et samarbejde mellem Tek­nik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, HOFOR og Teknologisk Institut og med økonomisk støtte fra Energistyrelsen og Grundejernes Investeringsfond.  Der vil i løbet af oktober 2018 i samarbejde med Dansk Center for Lys desuden blive produceret en håndfuld film om god anvendelse af energibesparende LED-belysning i kontor- og uddannelsesmiljøer.

Se filmene på www.energispring.kk.dk eller på HOFORs YouTube kanal: Ventilation hhv. Fjernvarme

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev