Blog -

16/06/2015

Sådan kan vi få styr på værdien af renovering

Blogindlæg skrevet af: Anne Beim, Professor/PhD, CINARK

 

Værdiskabelse er et varmt emne i byggeriet – særligt i renovering af eksisterende bygninger og byområder. Men hvordan kan den værdi der skabes her blive synliggjort?

 

Foto: AB/CINARK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På det område er der et stort behov i byggeriet for nye vurderingsmetoder og værktøjer, der kan afdække den værdiskabelse, og samtidig tage hensyn til d særlige forhold som knytter sig til renovering af eksisterende bygninger. Det viser en nyligt publiceret minianalyse af koncepter til vurdering af kvaliteter i byggeriet udgivet af CINARK – Center for Industrialiseret Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole på initiativ fra Bygherreforeningen og Akademisk Arkitektforening.

De behov vil vokse i takt med at kravene til bæredygtige løsninger bliver skærpet. Ikke bare skal vi renovere og opgradere nedslidte bygninger, så de bliver ’up to date’, men renoveringerne skal også leve op til nye, skrappe energikrav og miljøhensyn. Det er ofte både omkostningstungt, byggeteknisk krævende og ikke mindst æstetisk udfordrende. Da byggeomkostninger skal holdes lave, bliver der givetvis en benhård prioritering mellem forskellige typer af løsninger og kvalitetsniveauer i en given byggesag.

Men hvad er det for værdier og kvaliteter vi taler om? Hvordan er de defineret og hvordan bliver de vurderet? Taler vi om her-og-nu værdier eller værdier som tæller i et længere perspektiv? Og hvem er det værdiskabelsen skal komme til gode – samfundet, bygningsejeren eller beboerne?

 

Hvad mangler vi, og hvad kan vi gøre bedre?
Der findes i dag flere koncepter der forsøger at udpege og vurdere de ’værdier’ som opstår af eller som er bundet i vores bygninger. Et samlet overblik ser dog imidlertid ud til at mangle.

I regi af Renovering på Dagsordenen tog Bygherreforeningen og Akademisk Arkitektforening derfor initiativ, til en mindre analyse som giver overblik over hvilke koncepter der eksisterer inden for vurdering af egenskaber, kvaliteter og værdi i byggeriet. I minianalysen beskriver CINARK de muligheder og barrierer, der er i at afdække værdiskabelsen ved renovering og analyserer koncepter og metoder, der allerede er anerkendte eller forsøgt anvendt til evaluering af byggeri. Analysen er støttet af GI – Grundejernes Investeringsfond.

De fire største muligheder og barrierer er:

  1. Ulig vægtning mellem kvantitative og kvalitative værdier
  2. Sikring af en fælles forståelse, ’sprog’ og metoder
  3. Store hensyn til eksisterende kontekst og værdier (eks. kulturelle/historiske, økonomiske, sociale)
  4. Open source koncepter frem for fastlåste forretningsmodeller

Hvad angår behov for nye metoder og viden peger analysen på:

  • Metoder med større fokus på processer frem for konkrete parametre
  • Metoder baseret på en holistisk forståelse af bygningens værdier
  • Viden der synliggør kvalitative (bløde) værdier
  • Viden om en bygnings værdi over tid
  • Viden om processens betydning for værdiskabelsen i en byggesag

Anbefalinger til øget værdiskabelse ved renovering
Minianalysen indeholder desuden en række anbefalinger, som retter sig mod flere politiske niveauer – fra et samfundsmæssigt ansvar til konkrete forskningsinitiativer.

Her er fire anbefalinger i uddrag:

På samfundsniveau skal der udvikles nye fælles retningslinjer der sidestiller kvantitative og kvalitative værdier. Her skal de offentlige bygherrer spille en mere aktiv rolle i udviklingen og efterspørgslen af helhedsorienterede vurderingsværktøjer. Desuden, skal der afsættes øremærkede bevillinger til udvikling af ny viden inden for renoveringsområdet; særligt med fokus på kvalitative værdier og hvordan de har indvirkning på samfundsøkonomien.

I byggesektoren skal organisationerne understøtte initiativer som øger en systematiseret vidensdeling uafhængigt af kommercielle og brancheinteresser. Ligedan skal de medvirke til at kvalitetssikre eksisterende koncepter og værktøjer og udviklingen af nye.

I byggepraksis skal vidensdeling koordineres på tværs af virksomheder (rådgivende og udførende) fremfor intern suboptimering af metoder og værktøjer.

I byggeforskningen er tværfaglige samarbejder og netværk en præmis ofr projekter der fokuserer på værdiskabelse ved renovering. Et første skridt kunne være tre PhD-projekter med emner inden for de behov minianalysen peger på. Her foreslået under følgende overskrifter:

a. Kvalitative værdiers betydning ved renovering
b. Renovering med afsæt i eksisterende værdier
c.  Værdiskabelse i renoveringsprocessen.

Øget værdiskabelse ved bygningsrenovering kræver politisk bevågenhed hvis det skal lykkedes. Det er ikke en opgave som byggesektoren kan løfte alene – det er en samfundsopgave hvor en målrettet indsats i sidste ende vil komme samfundsøkonomien, miljøet og fremtidige generationer til gode.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev