Blog -

16/06/2015

Sådan kan vi få styr på værdien af renovering

Blogindlæg skrevet af: Anne Beim, Professor/PhD, CINARK

 

Værdiskabelse er et varmt emne i byggeriet – særligt i renovering af eksisterende bygninger og byområder. Men hvordan kan den værdi der skabes her blive synliggjort?

 

Foto: AB/CINARK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På det område er der et stort behov i byggeriet for nye vurderingsmetoder og værktøjer, der kan afdække den værdiskabelse, og samtidig tage hensyn til d særlige forhold som knytter sig til renovering af eksisterende bygninger. Det viser en nyligt publiceret minianalyse af koncepter til vurdering af kvaliteter i byggeriet udgivet af CINARK – Center for Industrialiseret Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole på initiativ fra Bygherreforeningen og Akademisk Arkitektforening.

De behov vil vokse i takt med at kravene til bæredygtige løsninger bliver skærpet. Ikke bare skal vi renovere og opgradere nedslidte bygninger, så de bliver ’up to date’, men renoveringerne skal også leve op til nye, skrappe energikrav og miljøhensyn. Det er ofte både omkostningstungt, byggeteknisk krævende og ikke mindst æstetisk udfordrende. Da byggeomkostninger skal holdes lave, bliver der givetvis en benhård prioritering mellem forskellige typer af løsninger og kvalitetsniveauer i en given byggesag.

Men hvad er det for værdier og kvaliteter vi taler om? Hvordan er de defineret og hvordan bliver de vurderet? Taler vi om her-og-nu værdier eller værdier som tæller i et længere perspektiv? Og hvem er det værdiskabelsen skal komme til gode – samfundet, bygningsejeren eller beboerne?

 

Hvad mangler vi, og hvad kan vi gøre bedre?
Der findes i dag flere koncepter der forsøger at udpege og vurdere de ’værdier’ som opstår af eller som er bundet i vores bygninger. Et samlet overblik ser dog imidlertid ud til at mangle.

I regi af Renovering på Dagsordenen tog Bygherreforeningen og Akademisk Arkitektforening derfor initiativ, til en mindre analyse som giver overblik over hvilke koncepter der eksisterer inden for vurdering af egenskaber, kvaliteter og værdi i byggeriet. I minianalysen beskriver CINARK de muligheder og barrierer, der er i at afdække værdiskabelsen ved renovering og analyserer koncepter og metoder, der allerede er anerkendte eller forsøgt anvendt til evaluering af byggeri. Analysen er støttet af GI – Grundejernes Investeringsfond.

De fire største muligheder og barrierer er:

  1. Ulig vægtning mellem kvantitative og kvalitative værdier
  2. Sikring af en fælles forståelse, ’sprog’ og metoder
  3. Store hensyn til eksisterende kontekst og værdier (eks. kulturelle/historiske, økonomiske, sociale)
  4. Open source koncepter frem for fastlåste forretningsmodeller

Hvad angår behov for nye metoder og viden peger analysen på:

  • Metoder med større fokus på processer frem for konkrete parametre
  • Metoder baseret på en holistisk forståelse af bygningens værdier
  • Viden der synliggør kvalitative (bløde) værdier
  • Viden om en bygnings værdi over tid
  • Viden om processens betydning for værdiskabelsen i en byggesag

Anbefalinger til øget værdiskabelse ved renovering
Minianalysen indeholder desuden en række anbefalinger, som retter sig mod flere politiske niveauer – fra et samfundsmæssigt ansvar til konkrete forskningsinitiativer.

Her er fire anbefalinger i uddrag:

På samfundsniveau skal der udvikles nye fælles retningslinjer der sidestiller kvantitative og kvalitative værdier. Her skal de offentlige bygherrer spille en mere aktiv rolle i udviklingen og efterspørgslen af helhedsorienterede vurderingsværktøjer. Desuden, skal der afsættes øremærkede bevillinger til udvikling af ny viden inden for renoveringsområdet; særligt med fokus på kvalitative værdier og hvordan de har indvirkning på samfundsøkonomien.

I byggesektoren skal organisationerne understøtte initiativer som øger en systematiseret vidensdeling uafhængigt af kommercielle og brancheinteresser. Ligedan skal de medvirke til at kvalitetssikre eksisterende koncepter og værktøjer og udviklingen af nye.

I byggepraksis skal vidensdeling koordineres på tværs af virksomheder (rådgivende og udførende) fremfor intern suboptimering af metoder og værktøjer.

I byggeforskningen er tværfaglige samarbejder og netværk en præmis ofr projekter der fokuserer på værdiskabelse ved renovering. Et første skridt kunne være tre PhD-projekter med emner inden for de behov minianalysen peger på. Her foreslået under følgende overskrifter:

a. Kvalitative værdiers betydning ved renovering
b. Renovering med afsæt i eksisterende værdier
c.  Værdiskabelse i renoveringsprocessen.

Øget værdiskabelse ved bygningsrenovering kræver politisk bevågenhed hvis det skal lykkedes. Det er ikke en opgave som byggesektoren kan løfte alene – det er en samfundsopgave hvor en målrettet indsats i sidste ende vil komme samfundsøkonomien, miljøet og fremtidige generationer til gode.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev