Samle og sprede viden om affald - Bygherreforeningen

Blog -

24/06/2015

Samle og sprede viden om affald

Blogindlæg skrevet af: Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri

 

Bygge- og anlægsbranchen er den største kilde til affald og producerer årligt 2,66 mio. tons affald. En stor del er jord og sten. Trækker vi det fra, er der en tredjedel af alt dansk affald tilbage. Det giver branchen et vigtigt ansvar, når det handler om at raffinere strategier for genanvendelse.

Byggeriet er nemlig med de mængder nødt til at vise vej – ikke mindst, når vi renoverer. Man kan sige, at byggeriet både er et problem, men også en vigtig nøgle til at finde fornuftige løsninger.

 

Michael H. Nielsen på stillads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noget byggeaffald er ikke svært at sortere og bringe i genanvendelse. Men en stor del af det affald, der er resultatet af fx renoveringer, består af komplekse byggekomponenter, der indeholder miljø- og sundhedsfarlige stoffer som eksempelvis PCB og asbest.

Det er med andre ord vigtigt at vide, hvad vi har med at gøre. Når vi renoverer bygninger, piller gamle vinduer og armaturer ud, skal vi vide, hvordan affaldet håndteres direkte ved kilden. Dernæst skal vi kunne identificere og fjerne de farlige stoffer. Til sidst er udfordringen så at nyttiggøre affaldet.

Det ved vi langt fra nok om i dag, og der er behov for at samle al den viden, vi kan herom, og det arbejdes der engageret med i dag hos de professionelle nedbrydere. Når man fx brækker et hus helt ned, er der efterhånden ganske godt styr på, hvordan man kildesorterer.

Men i forbindelse med renoveringer er der knap så meget viden, der er sat i system. Her er der i dag et behov for at samle viden og formidle det til de mange parter i et renoveringsprojekt – bygherrer, rådgivere og de forskellige entreprenører, men også kommunerne som myndighed skal klædes ordentligt på.

Dansk Byggeri har derfor foreslået et centralt koordinerende videncenter, som kan formidle et overblik over genanvendelsesmulighederne i byggeriet. Vi mener, at der er behov for at forankre uvildig viden om genanvendelse ét sted og sikre, at alle, der ønsker det, kan få adgang til viden på lige fod.

Vi vil derfor arbejde videre og presse på for at få skabt et finansieringsgrundlag for en treårig etableringsperiode af et videncenter. Arbejdet er i gang, og et videncenter vil blive sendt i udbud, når der er opnået et finansieringsgrundlag på ca. 10 mio. kr.

Et videncenter må ikke parkere problemerne eller tjene som nogen syltekrukke. Det skal tværtimod stå klart, at hvis vi skal klare den udfordring, som bygge- og anlægsbranchen har med de store mængder affald, så skal det ske ved at gøre alle fornuftige løsninger tilgængelige for alle i branchen så hurtigt og effektivt som muligt. Det vil være videncentrets formål.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev