Soft Commisioning - Bygherreforeningen

Blog -

15/06/2016

Soft Commisioning

Blogindlæg skrevet af: Natalie Mossin og Simone Kongsbak, Smith Innovation

 

Bygningsmassen er ansvarlig for en stor del af det samlede energiforbrug, og energieffektive bygninger er helt afgørende for at nå de danske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050. Heldigvis er udviklingen af energieffektive teknologier, som kan anvendes i både nybyggeri og eksisterende byggeri kommet rigtig langt. Det er i dag muligt at renovere helt op til de bedste energiklasser. Men i praksis overstiger energiforbruget det beregnede, og det er brugeradfærden der udgør forskellen.

Professor på SBi, Kirsten Gram-Hanssen, har dokumenteret forskellen mellem teoretisk og faktisk energiforbrug set i forhold til bygningens energiklasse. Her viser det sig, at når bygninger kommer op på et A, B eller C-energimærke, så overstiger det faktiske forbrug det teoretiske. Brugen af ”de bedste bygninger” indfrier kort sagt ikke det potentiale, vi finder på papiret og beregner energimærket efter. Interessen samler sig dermed om adfærden i energieffektive bygninger.

brugeradfaerd_soft_commissioning

Adfærden er en vigtig del af energiforbruget, men svær at nå. Foto: _connect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det oplagte sted at sætte ind, er i forbindelse med ibrugtagningen. Her etableres brugernes adfærd og samspillet mellem brug og teknologi kan afdækkes og iagttages. Fungerer bygningen for brugerne? Fungerer de tekniske aspekter efter hensigten? Og er der synergi i samspillet mellem anvendelse og udformning? Der er blevet arbejdet meget med den værdiskabelse, der kan ligge ved at aktivere tværfaglig viden tidligt i et byggeprojekt. Nu er tiden moden til også at prioritere den værdiskabelse, der kan ske ved at sikre solid brugerinddragelse og godt samarbejde ved overgangen mellem byggeprojekt og ibrugtagning.

Når snoren til byggeprojektet bliver klippet, overgår bygningen til drift. Med en commissioning proces er det muligt at sikre sig, at byggeprojektet ikke blot bliver færdigt, men at det ved overlevering står klar som en teknisk operationel bygning, der ikke kræver omkostningsfulde efterjusteringer og tilpasninger. Commissioning er et vigtigt redskab til at sikre, at det færdige byggeri fungerer som aftalt. Og med lanceringen af DS 3090 i 2014 er der også kommet en standard for, hvordan commissioning på det tekniske område skal dokumenteres.

Men commissioning som vi kender det, tager ikke højde for hvad der sker, når bygninger møder mennesker. Her er den optimale indregulering af anlæggene ikke nok til at sikre, at vi opnår det forventede – hvad enten det gælder de hårde energibesparelser eller den generelle anvendelighed. Derfor er der behov for at introducere et nyt tankesæt for commissioning processen; vi kalder det Soft Commissioning.

Soft Commissioning er en proces, hvor den tekniske operationalitet kobles til brugskultur. Hvor brugerne af bygningen bliver aktivt inddraget i en fokuseret tilpasningsproces i forbindelse med overdragelse af bygningen. Hvor den faktiske anvendelse og konkrete brug af bygningen tages alvorligt og matches af den tekniske og bygningsfysiske finjustering. Udfordringen for en Soft Commisioning proces er, at den kræver forståelse af at ibrugtagning ikke sker på én gang, men er en proces. Det er endda en proces, der kan forventes at strække sig over lang tid, og som kræver at der afsættes ressourcer. Det forudsætter nytænkning i den måde vi finansielt opdeler i byggeomkostninger og driftsomkostninger, og en nuancering af at driftsomkostningerne vil variere over forskellige perioder af en bygnings liv.

Bygningers funktionalitet opstår i samspillet med de mennesker der bruger dem. En bygnings potentiale, herunder energibesparelsespotentialet, kan kun realiseres hvis man kan navigere i samspillet i mellem de tekniske specifikationer og brugskultur. En Soft Commisioning proces vil kræve at der investeres i den, og forudsætter et nyt syn på overgangen fra byggeproces til brug. Til gengæld vil en Soft Commissioning proces kunne bidrage til at indfri energibesparelsespotentialet i byggeriet – og som afledt sidegevinst skabe bedre samspil mellem bygningen og de brugere der rykker ind, når byggeriets leveranceteam rykker ud.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev