Nyhed -

20/05/2019

Stor indsats skal skaffe flere unge til byggeriet

Der igangsættes rekordmange store bygge- og anlægsprojekter. Men manglen på veluddannet faglærte som fx murere, tømrere og VVS’ere truer med at sætte udviklingen i stå. Bygherreforeningen, som samler landets store bygherrer og indkøbere af store byggeprojekter, vil nu sammen med Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Grundejernes Investeringsfond bruge 4,5 mio. kroner på at skabe flere praktikpladser på store bygge- og anlægsprojekter. Målet er at få flere unge igennem erhvervsuddannelserne og dermed flere faglærte til byggeriet.

Ifølge Danske Regioners prognose vil der i 2025 mangle ca. 70.000 faglærte. En stor del af dem vil mangle inden for byggeriet fordi mange ældre går på pension og der ikke uddannes nok nye. Det er en uholdbar situation, mener landets store bygherrer, som indkøber byggeri for over 100 mia. kr. hvert år. Derfor lancerer bygherrernes brancheorganisation, Bygherreforeningen, et nyt videnscenter som skal hjælpe bygherrer, erhvervsskoler og entreprenører til at skabe flere praktikpladser på de store byggeprojekter. Det med støtte fra Region Sjælland, Region Hovedstaden og Grundejernes Investeringsfond.

Henrik L. Bang, direktør for Bygherreforeningens, forklarer:

”Det er hjælp til selvhjælp. Byggeriet er landets fjerdestørste branche. Og mangel på arbejdskraft vil skabe flaskehalse og give uhensigtsmæssige prisstigninger inden for byggeriet. Det kan få negative konsekvenser for hele samfundsøkonomien. Vi har også i de kommende år brug for mange faglærte til de mange byggeprojekter, som planlægges rundt om i landet for bl.a. at håndtere tilflytningen til de store byer og sikre den grønne omstilling.”

Vigtigt for regionerne

Region Hovedstaden og Region Sjælland, som begge bidrager til projektet, pointerer også vigtigheden af flere praktikpladser.

”Vi har et fælles regionalt ansvar for, at vores uddannelsessystem hænger sammen. Og her er praktikpladser en del af fundamentet,” siger Heino Knudsen”, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Han bakkes op af Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Hun udtaler:

”Med projektet her oplever vi, at de, der har hånden på kogepladen, bygherrerne, sammen med os tager et ansvar for at sikre gode uddannelser for vores unge. Den type samarbejde er vejen frem for Region Sjælland og Region Hovedstaden – det er vi meget glade for.”

Klausuler ikke nok

Det er normalt entreprenører og erhvervsskolerne, som håndterer uddannelsen af lærlinge. En af udfordringerne har dog været at skaffe nok praktikpladser. Her har særligt de offentlige bygherrer skubbet bag på ved typisk at skrive krav om lærlinge og praktikpladser ind i de kontrakter de indgår med deres entreprenører på de store byggeprojekter. Såkaldte sociale klausuler.

Men en ting er at lave en kontrakt. Noget andet er at udmønte den i praksis. Der er ofte behov for at koordinere og binde enderne sammen. Og her kan bygherrerne have brug for hjælp til at sætte samarbejdet på skinner, mener direktøren for Bygherreforeningen.

”Selvom mange af vores medlemmer ønsker at tage et socialt ansvar og stiller krav om, at der uddannes unge på deres byggeprojekter, så er der en række barrierer for, at det sker i praksis. Derfor lancerer vi et nyt initiativ, hvor vi hjælper bygherrer, erhvervsskoler og entreprenører til at arbejde bedre sammen om den fælles indsats,” forklare direktøren.

Hjælpe til at estimere

Bygherreforeningen igangsætter et nyt projekt til 4,5 mio. kr. som bl.a. betyder ansættelsen af to nye medarbejdere, der skal støtte lokale initiativer og skabe dialog omkring mulighederne for elevpladser på de store byggeprojekter. Konsulenterne kan bl.a. hjælpe med at estimere potentialet for elevpladser på det konkrete projekt og støtte i udformning af krav til udbudsmaterialet. Målet er at bistå 20 bygherrer og lande 150 ekstra praktikpladser på Sjælland og i Hovedstaden. Når ordningen forhåbentligt bliver en succes, kan den bredes ud til hele landet.

”Vi tilbyder hjælp og sparring til både bygherrer, erhvervsskoler og entreprenører, så det eksempelvis bliver nemmere at finde ud af, hvor mange praktikpladser det er realistisk at have på et byggeprojekt samt hjælpe med at lave status på, hvor mange der rent faktisk går på pladsen og dermed give feedback til entreprenørerne. Der kan også hentes hjælp til forskellige fælles rekrutteringsaktiviteter”, siger Henrik L. Bang.

Du kan få hjælp til at rekruttere flere lærlinge her 

PensionDanmark viser vejen

En af landets store bygherrer, PensionDanmark, kan nikke genkendende til, at der skal gøres en aktiv indsats for at sikre, at der kommer flere lærlinge på de store byggeprojekter. Pensionsselskabet havde 80 lærlinge på deres byggepladser ifølge deres årsopgørelse fra 2018.

Jens Breinholt, projektdirektør i PensionDanmark, forklarer:

”Som ansvarlig bygherre mener vi, at det er vigtigt hele tiden at bidrage til uddannelsen af næste generation af håndværkere. Uden dygtige håndværkere kan vi ikke bygge”, siger Jens Breinholt

Han forklarer, at PensionDanmark ofte udbyder sine opgaver i totalenterpriser og at pensionsselskabet har indgået aftale med Region Hovedstaden og Region Sjælland om at formidle kontakter til deres totalentreprenørers fagentreprenører således at muligheden for lære- og praktikpladser i byggeprojekterne afdækkes.

”De tekniske skoler har således mulighed for at se, hvilke fag og firmaer vi har på vores byggepladser så kontakt kan skabes for den videre dialog om lære- og praktikpladser. På udvalgte byggepladser skilter vi med store bannere og opfordrer interesserede unge til at tage kontakt til de tekniske skoler vedrørende lære- og praktikpladser. Vi stiller krav til vores entreprenører om at de tager et passende antal lærlinge og på alle vores byggepladser følger vi løbende op på antallet af beskæftigede lærlinge”, forklarer Jens Breinholt.

Han oplever generelt, at det hjælper at skabe fokus på værdien af lærlinge hos entreprenørerne på deres byggeprojekter, og at det betyder at der beskæftiges en del lærlinge på byggepladserne.

Hjælp og vejledning

Og det er netop sådanne aktiviteter, som Bygherreforeningens nye projekt kan hjælpe byggeriet i gang med, fortæller Henrik L. Bang fra Bygherreforeningen:

”Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har igangsat meget selv. Ikke alle bygherrer har samme volumen eller kan varetage samme setup i samarbejde med deres entreprenører. Bygherrer kan både få bedre resultater og spare tid og penge ved at få hjælp fra vores konsulenter. Det er jo en gevinst for alle”.

Læs mere om indsatsen for at skaffe flere lærlinge til store byggeprojekter

Fakta og information

Information om Byg med unge-alliancen

Byg med unge-alliancen er et projekt som sigter på at skaffe flere elever og lærlinge på de store byggeprojekter. Det er placeret under Videncentret for Praktikpladser til Unge på Store byggerier som har fået 4,5 mio. kr. til indsatsen. Projektet er støttet af Region Sjælland, Region Hovedstaden, Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen. Indsatsen kører i første omgang frem til udgangen af 2020.

Fakta og tal om elever og faglærte i byggeriet

 • Cevea lavede i 2017 et studie som viser, at en entreprenør har 272.000 kr. i overskud på at have en lærling over 4 år på sine projekter.
 • Prognoser fra Danske Regioner i 2017 viser at Danmark i 2025 kommer til at mangle 70.000 personer med en erhvervsuddannelse. Samtidig vil der være 31.000 akademikere og 15.000 professionsbachelorer for meget.
 • Analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd viste i 2016, at der i 2025 kommer til at mangle omkring 70.000 med en faglært uddannelse på det danske arbejdsmarked.
 • 69.235 elever gik i praktik i 2019. 5.863 mangler praktikpladser.
 • Antal unge som vælger en erhvervsuddannelse:
  2009: 30% af en årgang
  2019: 18,7% af en årgang

Få mere information:

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen. Mail hlb@bygherreforeningen.dk. Mobil +45 4042 5575

Jens Breinholt, Projektdirektør, PensionDanmark. Mail jeb@pension.dk. Mobil +45 4170 4468

Anja Daugaard Jensen, konsulent, Region Sjælland. Mail andaj@regionsjaelland.dk. Mobil +45 2977 4967

Annemaj Ree Bengtson-Jensen, konsulent, Region Hovedstaden. Mail annemaj.bengtson-jensen@regionh.dk. Mobil +45 23424457

Videncenter for Praktikpladser til Unge på Store byggerier:

Mette Kristensen, Projektleder for Byg med unge-alliancen. Mail mek@bygherreforeningen.dk Mobil 20968403

Lone Thrane, Projektleder for Byg med unge-alliancen. Mail lot@bygherreforeningen.dk Mobil 20968819

Jesper Malm, kommunikationschef, Bygherreforeningen. Mail jm@bygherreforeningen.dk Mobil 22944161

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 5
  december
  Byggeriets aftaler - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til…

 • 6
  december
  Byggeriets aftaler - Charlottehaven

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  Kan vi opfylde behovene i vores eksisterende portefølje gennem transformation og optimeret drift, eller skal vi bygge nyt? Og når vi transformerer eller bygger nyt, hvordan får vi så planlagt…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev