Stor interesse for at få hjælp til skolebyggeri - Bygherreforeningen

Nyhed -

23/08/2023

Stor interesse for at få hjælp til skolebyggeri

I juli åbnede Bygherreforeningen op for at kommuner og erhvervsskoler, der står overfor at skulle bygge skoler, kan indstille deres projekt og blive udvalgt til at få et gratis forløb, som i forskellige faser kan hjælpe dem med at bygge bedre skoler. Interessen er stor, og særligt for evaluering af allerede eksisterende folkeskolebygninger og for at hjælp i de indledende faser af erhvervsskolebyggerier. Det er fortsat muligt at indstille projekter frem til den 30. august.

Denne sommer har Bygherreforeningen åbnet op for at kommuner og erhvervsskoler, der står overfor at skulle bygge skoler, kan indstille deres projekter til et forløb, der i forskellige faser, kan hjælpe dem med at bygge bedre skoler. I det seneste år har Bygherreforeningen arbejdet på at udvikle dialogværktøjer, der skal skabe bedre fysiske rammer på både folke- og erhvervsskoler landet over. Udviklingen og implementeringen af værktøjerne er støttet af den filantropiske forening Realdania og Tietgenfonden, og fra hver fond er der blevet afsat midler til, at branchen kan afprøve værktøjerne i praksis.

Kommunerne er nysgerrige på evaluering

Hen over sommeren har Bygherreforeningen modtaget indstillinger fra både kommuner og erhvervsskoler hele landet over, og særligt er der en ting, der er stor interesse for:  

“Der er blevet indstillet byggeprojekter fra erhvervs- og folkeskoler fra hele landet. I indstillingerne fra kommunerne tegner der sig et billede af, at det i høj grad er evaluering af eksisterende skolebygninger, der er behov for viden om. Særligt i forhold til at kvalificere, hvad der skal bygges i forbindelse med planlagte renoveringsprojekter. Hvad er brugernes behov nu og fremadrettet, og hvad er der mest behov for at få bygget om?” siger områdechef Lars Bertelsen, der driver projektet sammen med områdechef Christine Skovgaard Madsen. Desuden oplever de, at der generelt er en stigende interesse for evaluering:  

“Vi oplever, at interessen for og ønsket om at sikre, at brugere trives i bygninger, er stigende – både i skolebyggeri, men også andre velfærdsbyggerier såsom plejeboliger og daginstitutioner. Vi lever i en verden, hvor vi skal være bevidste om, hvad vi bruger vores ressourcer på, og det har sat aftryk i skolebyggeriet. Det er vigtigt at bygge det rigtige og bruge det rigtigt, og derfor er det positivt, at kommunerne har fokus på at evaluere og ibrugtage deres byggerier optimalt”.  

Erhvervsskolerne har brug for at komme godt fra start 

I indstillingerne fra erhvervsskolerne er det tydeligt at se, at de har brug for hjælp til nybyggerier:  

Nogle af de erhvervsskoleprojekter, der er blevet indstillet, er ret store. Det vidner om, at der er høje ambitioner om at ville løfte området og rammerne generelt. Derfor har bygherreorganisationerne et stort behov for at få viden og prøve nyt. I forløbet kan vi hjælpe dem med de indledende strategiske overvejelser, så de får et solidt grundlag for at kunne bygge det rigtige og for at skabe sammenhæng mellem pædagogik og rammer. På den måde kan de få løftet faciliteterne i overensstemmelse med praksis og brugernes behov”, siger Christine Skovgaard Madsen. 

Fortsat mulighed for at indstille projekter 

Det er muligt at indstille projekter frem til den 30. august, og opfordringen fra Bygherreforeningen er tydelig:  

“Folkeskoleområdet er stadig det største kommunale investeringsområde, og der er økonomiske midler på vej til også at løfte erhvervsskolernes rammer. Derfor forventer vi, at byggeaktiviteten vil øges inden for skoleområderne i de kommende år, og det er vigtigt, at vi bruger pengene rigtigt. Derfor opfordrer vi alle, der har brug for hjælp til at komme godt fra start med sit byggeprojekt, om at evaluere på eksisterende byggeri eller til at facilitere en god ibrugtagning, til at indstille deres projekter nu,” siger Christine Skovgaard Madsen. 

Fem folkeskoler og fem erhvervsskoler bliver udvalgt til forløbet. Der er mulighed for at indstille sit projekt her.

Vil du have en forsmag på de værktøjer, der kommer i spil i forløbet til folkeskoler, kan du blive klogere 29. august, hvor Bygherreforeningen lancerer værktøjer til evaluering og ibrugtagning af skolebyggeri på et arrangement i København. Tilmeld dig her. 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev