Nyhed -

29/08/2023

Nye værktøjer kan styrke sammenhængen mellem pædagogik og folkeskolens fysiske rammer

Bygherreforeningen lancerer nu værktøjer, der kan hjælpe landets kommuner med at sikre, at der kommer en større sammenhæng mellem folkeskolernes fysiske rammer, trivsel og pædagogik. Værktøjerne kan hjælpe med at besvare nogle af de store spørgsmål, som kommunerne står overfor, når de skal beslutte, hvad der skal bygges, og som kan understøtte lærer og elever i at tage nye rammer i brug bedst muligt.

Der er lige nu byggeri i gang på hver femte kommunale skole i Danmark, viser tal fra Byggefakta A/S, og det er både i form af nybyggeri, renovering eller transformering. Kommunerne står derfor overfor vigtige overvejelser, når de skal beslutte, hvad der skal bygges og hvordan. Det sker nemlig ofte, at de nye skoler, der bliver bygget, kræver nye måder at samarbejde og undervise på for skolens personale, men at der ikke sættes de nødvendige tid og ressourcer af til den forandringsproces det kræver at indtage de nye rum. Derfor må der bygges om igen eller gennemføres adfærdsændringer på bagkant på grund af stigende mistrivsel eller utilfredshed hos dem, der færdes i skolebygningen til daglig. Med støtte fra den filantropiske forening Realdania, har Bygherreforeningen udviklet værktøjer, der kan hjælpe med at lave om på det.

“Skoler er et stort og vigtigt investeringsområde for kommuner. Skolebyggeriet udgør 40 pct. af kommunernes bygningsmasse målt i kvadratmeter. Derfor står kommuner overfor vigtige spørgsmål, så som hvorvidt lærer og elever trives i den nye skole, vi har bygget? Men også om de gamle skolebygninger, som vi har rigtig mange af rundt om i landet, er for nedslidte og uegnede til moderne undervisning? Er lærerne og eleverne ved at vokse ud af rammerne? Det er spørgsmål, som er vanskelige at få svar på, hvis ikke man har viden om, hvordan ens bygning egentlig fungerer”, udtaler Christine Skovgaard Madsen, områdechef i Bygherreforeningen.

“I mange år har man i byggebranchen haft tradition for at interessere sig for opfølgning på tekniske installationer og almindelig driftsmæssigt vedligehold fremfor hvorvidt bygningerne egentlig understøtter brugernes hverdag og trivsel – altså bygningernes kerneopgave. På samme måde har skolens pædagogiske medarbejdere ikke i særlig høj grad interesseret sig for, hvordan de bruger skolens rum. Vi har udviklet værktøjer, der på forskellige måder kan hjælpe kommunerne til at undersøge og tale sammen om, hvordan de fysiske rammer fungerer i sammenhæng med pædagogik og didaktik, og hvad der skal til for, at bygningerne kan understøtte trivsel og motivation for elever og personale på skolerne”.

Fra evaluering til ibrugtagning

Bygherreforeningens værktøjer kan både hjælpe med at evaluere et eksisterende skolebyggeri og til at klæde brugerne på til at flytte ind i nye rammer.

”For at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, er det vigtigt at vurdere, om det er renovering, om- eller tilbygning eller alligevel et nyt skolebyggeri, der skal til for at skabe de bedste rammer for læring i den enkelte kommune. Det kræver, at man kan tilegne sig viden om, hvordan de eksisterende rammer fungerer i dag, og få indsigt i fremtidige behov for at sikre gode læringsmiljøer. Det er vi glade for at bidrage til”, udtaler Vera Noldus, projektchef i Realdania.

Lars Bertelsen, områdechef i Bygherreforeningen, der også har været involveret i værktøjsudviklingen supplerer:

“Undervisningsform, pædagogik og forventninger til hverdagen i skolen er ikke de samme som for ti eller bare fem år siden, og derfor er det naturligt, at skolernes fysiske rammer følger med udviklingen. Men det er vigtigt, at vi tænker os godt om, inden vi bygger og undersøger, hvad behovet rent faktisk er. Og når der så er bygget nyt eller bygget om, er det vigtigt at have fokus på, at det er ikke altid nemt at flytte ind i noget, som rummer helt nye muligheder. I en travl hverdag kan det være svært ikke at kunne gøre, som man plejer, fordi rummene er helt anderledes. Derfor er det væsentligt, at man både fra skolens og kommunens side har fokus på den proces, der skal til for at lærere og pædagoger er klædt på til at indtage de nye rum og rammer. Den proces kan vores ibrugtagningsværktøj hjælpe med at understøtte” afslutter hun.

Værktøjerne er støttet af Realdania og er blevet udviklet i samarbejde med en ekspertgruppe af bygherrer og en række specialiserede rådgivere. De kan downloades på Bygherreforeningens hjemmeside og henvender sig til kommunale bygherreorganisationer, faglige forvaltninger, skoleledelse og deres rådgivere.

For mere information, kontakt:

  • Lars Bertelsen, Områdechef i Bygherreforeningen på tlf.: 61742233
  • Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef i Bygherreforeningen 23952143

 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev