Nyhed -

28/10/2022

Temperaturmåling: Bygherrerne er godt på vej med bæredygtigheden

En ny undersøgelse fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viser, at bygherrernes fokus på initiativer i forhold til den grønne bæredygtighed er stigende. Men den viser samtidig, at det er en udfordring for bygherrerne at få en strategi med klare og konkrete målsætninger på plads, og i sidste ende få det hele omsat i projekter og udbud, lyder det fra Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har taget temperaturen på, hvor deres medlemmer ligger i forhold til den sociale, økonomiske og grønne bæredygtighed. Undersøgelsen viser bl.a., at 75 pct. af de adspurgte bygherrer er gået i gang med løbende at udpege deres egen væsentligste negative miljø- og klimapåvirkning, og at 80 pct. har udarbejdet en reduktionsplan. Halvdelen af de 80 pct. har også udarbejdet krav om en reduktionsplan for samarbejdspartnere. Ser man på den sociale bæredygtighed, viser undersøgelsen at 95 pct. af de adspurgte bygherrer stiller krav til deres samarbejdspartnere om sikre og sunde arbejdsforhold, og at samtlige arbejder for at sikre et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø.  

”Temperaturmålingen viser i lighed med andre undersøgelser, at bygherrerne stadig flytter sig ift. til både den sociale og grønne bæredygtighed. Det miljømæssige fylder fortsat mest for de fleste, bl.a. båret af det store fokus på CO2-aftryk og -reduktion. Men det økonomiske og sociale spiller også en væsentlig rolle, fx i forhold til fokus på lærlinge og på at sikre godt arbejdsmiljø hos både egen organisation og hos samarbejdspartnere. Det er glædeligt, for både lærlinge– og arbejdsmiljøindsatser er mærkesager for os” siger Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.  

Strategi og klare målsætninger udfordrer bygherrerne 

Undersøgelsen viser dog også, at det kun er 65 pct. af respondenterne hos bygherrerne, der har konkrete reduktionsmål for CO2, mens 25 pct. svarer nej til spørgsmålet.  

“Ser man samlet på undersøgelsens resultater er tendensen, at det fortsat er en udfordring for mange bygherrer at få strategien med klare målsætninger på plads, selv hos nogle af frontløberne inden for den bæredygtige udvikling. Det er nok et udtryk for, at mange ikke føler, at de har nok erfaringer fra projekterne til at bygge en strategi op på, og samtidigt fortsat finder det for abstrakt at lave strategier baseret på f.eks. verdensmålene” siger Graves Simonsen og fortsætter:  

Svært at implementere bæredygtighed i udbuddene 

Temperaturmålingen viser også, at 30 pct. af respondenterne fra bygherrerne svarer, at bæredygtighed i lav grad indgår som et selvstændigt parameter med pris, tid og kvalitet i deres udbud, og 45 pct. svarer at det gør i nogen grad.  

“Det udfordrende i at få implementeret bæredygtighed i projekterne via udbuddene kan skyldes flere ting. Bl.a. at markedet, som bygherrerne er en del af, endnu ikke er fuldt ud gearet til at fravige de traditionelle udbudskriterier, og at der fortsat er usikkerheder forbundet med valg af alternative materialer, men også – set fra bygherreperspektivet – at de manglende strategier gør det sværere at træffe fremadskuende beslutninger og forfølge konkrete målsætninger” siger Graves Simonsen og fortsætter:  

“Bygherreforeningen er dog fortrøstningsfuld på de professionelle bygherrers vegne. De store bygherrer er generelt bevidste om det ansvar, der følger med, når man udbygger velfærdssamfundet og agerer som beslutningstagere i en branche, der repræsenterer et meget stor aftryk på klima, miljø, ressourcer og affaldsproduktion. Det kræver, at bygherreorganisationerne løbende udvikler sig – ikke mindst på kompetencer – og her spores stor aktivitet i disse år”. 

Læs mere om undersøgelsens opbygning her

    

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev