Nyhed -

28/10/2022

Temperaturmåling: Bygherrerne er godt på vej med bæredygtigheden

En ny undersøgelse fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viser, at bygherrernes fokus på initiativer i forhold til den grønne bæredygtighed er stigende. Men den viser samtidig, at det er en udfordring for bygherrerne at få en strategi med klare og konkrete målsætninger på plads, og i sidste ende få det hele omsat i projekter og udbud, lyder det fra Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har taget temperaturen på, hvor deres medlemmer ligger i forhold til den sociale, økonomiske og grønne bæredygtighed. Undersøgelsen viser bl.a., at 75 pct. af de adspurgte bygherrer er gået i gang med løbende at udpege deres egen væsentligste negative miljø- og klimapåvirkning, og at 80 pct. har udarbejdet en reduktionsplan. Halvdelen af de 80 pct. har også udarbejdet krav om en reduktionsplan for samarbejdspartnere. Ser man på den sociale bæredygtighed, viser undersøgelsen at 95 pct. af de adspurgte bygherrer stiller krav til deres samarbejdspartnere om sikre og sunde arbejdsforhold, og at samtlige arbejder for at sikre et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø.  

”Temperaturmålingen viser i lighed med andre undersøgelser, at bygherrerne stadig flytter sig ift. til både den sociale og grønne bæredygtighed. Det miljømæssige fylder fortsat mest for de fleste, bl.a. båret af det store fokus på CO2-aftryk og -reduktion. Men det økonomiske og sociale spiller også en væsentlig rolle, fx i forhold til fokus på lærlinge og på at sikre godt arbejdsmiljø hos både egen organisation og hos samarbejdspartnere. Det er glædeligt, for både lærlinge– og arbejdsmiljøindsatser er mærkesager for os” siger Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.  

Strategi og klare målsætninger udfordrer bygherrerne 

Undersøgelsen viser dog også, at det kun er 65 pct. af respondenterne hos bygherrerne, der har konkrete reduktionsmål for CO2, mens 25 pct. svarer nej til spørgsmålet.  

“Ser man samlet på undersøgelsens resultater er tendensen, at det fortsat er en udfordring for mange bygherrer at få strategien med klare målsætninger på plads, selv hos nogle af frontløberne inden for den bæredygtige udvikling. Det er nok et udtryk for, at mange ikke føler, at de har nok erfaringer fra projekterne til at bygge en strategi op på, og samtidigt fortsat finder det for abstrakt at lave strategier baseret på f.eks. verdensmålene” siger Graves Simonsen og fortsætter:  

Svært at implementere bæredygtighed i udbuddene 

Temperaturmålingen viser også, at 30 pct. af respondenterne fra bygherrerne svarer, at bæredygtighed i lav grad indgår som et selvstændigt parameter med pris, tid og kvalitet i deres udbud, og 45 pct. svarer at det gør i nogen grad.  

“Det udfordrende i at få implementeret bæredygtighed i projekterne via udbuddene kan skyldes flere ting. Bl.a. at markedet, som bygherrerne er en del af, endnu ikke er fuldt ud gearet til at fravige de traditionelle udbudskriterier, og at der fortsat er usikkerheder forbundet med valg af alternative materialer, men også – set fra bygherreperspektivet – at de manglende strategier gør det sværere at træffe fremadskuende beslutninger og forfølge konkrete målsætninger” siger Graves Simonsen og fortsætter:  

“Bygherreforeningen er dog fortrøstningsfuld på de professionelle bygherrers vegne. De store bygherrer er generelt bevidste om det ansvar, der følger med, når man udbygger velfærdssamfundet og agerer som beslutningstagere i en branche, der repræsenterer et meget stor aftryk på klima, miljø, ressourcer og affaldsproduktion. Det kræver, at bygherreorganisationerne løbende udvikler sig – ikke mindst på kompetencer – og her spores stor aktivitet i disse år”. 

Læs mere om undersøgelsens opbygning her

    

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev