Tre bæredygtige bygherrer kæmper om Bygherreprisen 2019 - Bygherreforeningen

Nyhed -

22/10/2019

Tre bæredygtige bygherrer kæmper om Bygherreprisen 2019

Tre visionære og ambitiøse bygherrer med stærkt fokus på bæredygtighed kæmper om Boligfondens Kubens Bygherrepris 2019. Prisen hædrer bygherreorganisationer, der med gode visioner, strategier og processer formår at skabe byggeri, som akkumulerer ny viden til branchen og skaber værdi for brugerne og det omkringliggende samfund. De tre nominerede er Himmerland Boligforening, Roskilde Kommune samt NREP og AG Gruppen.

Rekordmange kandidater er blevet indstillet til Bygherreprisen 2019. Blandt 20 stærke bygherrer og deres projekter har bedømmelseskomiteen nu udvalgt tre stærke, men forskellige finalister.

De nominerede kandidater til Bygherreprisen 2019 er følgende:

  • Roskilde Kommune for en at udmønte en stærk ejendomsstrategi med bl.a. fokus på FNs verdensmål og som ses i bydelen Musicon.
  • NREP og AG-gruppen for at vise vejen frem mod mere et cirkulært byggeri ved opførelse af boligbyggerierne Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i Ørestaden på Amager i København.
  • Himmerland Boligforening for i samarbejde med en lang række private og offentlige parter at have forvandlet Aalborg Øst til et attraktivt boligområde til inspiration for resten af den almene sektor.

Bygherreprisen 2019 hædrer en bygherre, som i et eller flere byggeprojekter har udvist en særdeles god og professionel bygherreindsats og som formår at udleve en stærk vision og sætte en strategisk retning for sit byggeri. I år har der særligt været fokus på bygherrer, som har formået at akkumulere viden og dygtiggøre sig selv og branchen samt skabt værdi til omverdenen. Ikke blot på et projekt, men over flere projekter.

Det er Boligfonden Kuben, som sammen med Bygherreforeningen uddeler den prestigefyldte pris. Prisen blev senest uddelt i 2018, hvor Realdania By & Byg vandt for opførelsen af BLOX.

 

Stærke projekter

Henrik Mielke, CEO i Enemærke & Petersen, er bestyrelsesmedlem i Boligfonden Kuben og medlem af bedømmelseskomiteen. Han er meget begejstret for de tre nominerede organisationer og deres projekter:

”Jeg synes, at vi har tre stærke kandidater med meget forskellige udgangspunkter. Vi har den offentlige bygherre i form af Roskilde Kommune, der med høje ambitioner og nytænkning faciliterer og leder byens udvikling i en mere bæredygtig retning. Så er der den stærke kommercielle bygherre i form af NREP og AG Gruppen. Det er developere, der måske lidt overraskende for udenforstående, insisterer på at søge nye og udfordrende veje med cirkulære løsninger. Og så er der en stor almen boligorganisation, der gennem sit byggeri bl.a. har skabt mere sundhed, øget tryghed og en masse sociale gevinster i en ellers udskældt bydel i Aalborg.”

Henrik Mielke pointerer, at selvom projekterne er meget forskellige, så gemmer der sig mange ligheder i bygherreindsatsen: Stærke strategier, velkonsoliderede og kompetente bygherreorganisationer, højt ambitionsniveau, mod og evne til innovation, stærkt fokus på bæredygtighed, nye samarbejdsformer og lysten til at tage et samfundsansvar og skabe merværdi med byggeriet.

 

Absolut topklasse

Formand for bedømmelseskomiteen Palle Adamsen, adm. direktør i Lejerbo, hæfter sig også ved de mange gode kandidater. Det har været svært at vælge:

”Vi har fået rekordmange flotte indstillinger. Vi har skulle vælge mellem de største og dygtigste bygher-rer. Det vidner om en stor interesse for at vinde bygherrernes særlige pris. Men nok så vigtigt, så vidner det om mange dygtige og visionære bygherrer i Danmark. Med de tre finalister er vi oppe i den absolutte topklasse, så det bliver meget svært at finde den endelige vinder.”

 

Bygherrens afgørende rolle

Han forklarer, at uanset hvem der vinder, så er det afgørende, at finalisterne samt hele priskonkurrencen er med til at sætte fokus på bygherrens afgørende rolle i forhold til at skabe godt byggeri.”Bygherreorganisationen bag et stort visionært byggeprojekt spiller ofte en lidt anonym rolle i forhold til det byggeri, som opføres. Og når byggeriet endeligt står færdigt, glemmer man ofte det forarbejde, der ligger bag. Men bygherren spiller en central rolle som den, der sætter rammerne for det færdige byggeri og vejen dertil. Det er igangsætteren og det strategiske anker i byggeprojektet. Bygherren er indkøber og angiver retningen og er derfor helt afgørende for byggeriets succes”, understreger Palle Adamsen

Og helt specifikt er det den ekstraordinære rolle og indsats, som Bygherreprisen gerne vil hædre. Det er den fremsynede bygherre, som er opmærksom på de ting, som er udslagsgivende for at skabe byggeri og anlæg med en positiv effekt på brugere og omgivelser:

”Den gode bygherre kan være et forbillede for andre, og det gør denne pris ikke kun relevant for branchen, men for os alle som samfundsborgere. Derfor glæder vi os til at uddele Bygherreprisen 2019”, slutter Palle Adamsen.

 

Fakta om Bygherreprisen og de nominerede

Der er udvalgt tre nominerede bygherrer blandt 20 indstillede kandidater:

NREP og AG-Gruppen for Upcycle Studios og Ressourcerækkerne

NREP og AG-Gruppen er udvalgt særligt for opførelsen af Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i Ørestad Syd på Amager, der er to bæredygtige byggerier med udgangspunkt i cirkulære metoder, hvor materialerne i stor grad består af genbrug.

Upcycle Studios består af 20 bæredygtige rækkehuse, hvor fx alle betonelementer i byggeriet er udarbejdet af genanvendt betonaffald fra Metrobyggeriet, genbrugstræ frasorteret fra Dinesen og upcycle-de vinduer fra almene boliger i Nordjylland. Desuden er fx deleøkonomi tænkt ind i designet af række-husene. Fx kan boligerne kombineres med værksted eller anden form for erhverv for kreative, selv-stændige eller iværksættere.

(Teksten fortsætter under billedet)

Ressourcerækkerne i Ørestad Syd, Amager

Billede: Ressourcerækkerne er sammen med Upcycle Studios to cirkulære byggerier som NREP og AG Gruppen har opført i Ørestaden på Amager.

Ressourcerækkerne tæller 63 lejligheder og 29 rækkehuse. Her består facaden blandt andet af gamle mursten fra Carlsbergbyen, og der er brugt store mængder genbrugstræ fra konstruktionen af Køben-havns Metro. På taget er opført 29 taghavehuse med mulighed for nyttehaver. De er lavet af genbrugsmaterialer. Der er også etableret solceller på taget. Rækkehusene har ikke behov for tilslutning af ekstern varmeforsyning.

Bedømmelseskomiteen har været meget imponeret over NREP og AG Gruppens modige og insisterende indsats i forhold at arbejde med cirkulært byggeri. Til trods for masser af udfordringer og barriere i forhold til regler, processer og samarbejdet med bl.a. leverandører og samarbejdspartnere, har bygherrerne holdt fast i en vision. Den læring de to developere har fået undervejs vil komme hele branchen til glæde og gavn på sigt. I en fremtid, hvor alle skal finde metoder til at reducere både energi og ressourceforbrug, har vi brug for aktører som NREP og AG-gruppen, der går foran og viser vejen.

Mere information, kontakt:

Kommunikations- og markedsføringsansvarlig i AG Gruppen, Trine Haulund Strandgaard.
Telefon 6315 9605 – Mail th@aggruppen.dk

 

Himmerland Boligforening for Aalborg-modellen

Himmerland Boligforening er udvalgt for med den såkaldte Aalborgmodel at have givet et fysisk og socialt løft til det udsatte boligområde Kildeparken i Aalborg Øst.

Det er lykkes Himmerland Boligforening at kombinere en storstilet renovering og modernisering af foreningens boliger for 1,4 mia. kr. med en stærk boligsocial indsats. Det er sket via aktive partnerskaber med en lang række private og offentlige aktører. Bl.a. er der skabt et stærkt samarbejde med private investorer og aktører, offentlige instanser som fx forskellige forvaltninger i kommunen, Aalborg Universet og det lokale foreningsliv. Det har bl.a. resulteret i højere uddannelsesniveau og -parathed samt lavere kriminalitet. Fx er den gennemsnitlige husstandsindkomst i området steget med 19 pct. i perioden fra 2011 til 2017. Ligeledes er karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. klasses elever steget 4,1 til 6,5 i samme periode, ligesom kriminaliteten i udvalgte kategorier er faldet med 53 pct. for hver 1.000. beboer.

(Teksten fortsætter under billedet)

Renovering i Himmerland Boligforening

 

Billede: En renoveret boligejendom på Fyrkildevej i Aalborg Øst, der er del af den positive udvikling som Himmerland Boligforening har sat i gang i bydelen

Projektet er præget af et stærkt bygherreaftryk, som ses i koordineringsevnen mellem de mange samarbejdspartnere. De forskellige tiltag er udviklet i én samlet udviklingsplan, hvor man har arbejdet uden om siloskabelse og isolation af arbejdsprocesser. Dette kommer til udtryk i opførelsen af et innovativt Sundheds- og Kvarterhus, hvor sammenhæng er grundstenen for dagligdagen. Her kan man finde både læger, apotek, fitnesscenter, boligforening og restaurant et og samme sted. Desuden har man tiltrukket private investorer til området.

Bedømmelseskomiteen har været meget imponeret over Himmerland Boligforenings indsats for at tænke i helheder og potentialer. Foreningen har bredt bygherrerollen ud og nærmest redefineret, hvilke kræfter, som kan sættes i værk, når man igangsætter byggeri. Det er meget imponerende, hvor mange kræfter og indsatser, der har formået at gå i samme retning. Himmerland Boligforening inspirerer andre udfordrede boligforeninger og områder i Danmark og viser vejen til sund byudvikling i Danmark.

Mere information, kontakt:

Kommunikationschef Jens Utzon. Telefon 9631 5245 – Mail jut@abhim.dk
Direktør Ole Nielsen. Telefon 9631 5243 – Mail on@abhim.dk


Roskilde Kommune for fokus på bæredygtighed og udviklingen af bydelen Musicon

Roskilde Kommune har udvist en særlig stærk bygherreindsats i forhold til at skabe bæredygtig merværdi med sit byggeri til gavn for hele kommunen og dens borgere.

Ejendomscentret formår ned et stærkt strategisk fundament og med stor faglighed at rådgive og sætte retning for byggeaktiviteter på tværs af kommunen både når de selv er udførende, eller når de rådgiver tredjepart.

Bl.a. i forhold til udviklingen af bydelen Musicon, hvor kommunen gennem nytænkning og innovation har sat en ny bæredygtig dagsorden for alle byggerier i bydelen. Både når der er skabt spændende byrum og sociale væresteder bygget af genbrugsmaterialer eller en skaterpark, der også fungerer som opsamlingssted for regnvand. Eller når det handler om privatbyggeri, byens rockmuseum og Roskilde Festivalens Højskole.

Ejendomscentret er dybt inde i de fleste projekter og har bl.a. skabt en database, hvor alle materialer brugt i bydelen bliver registreret med henblik på fremtidig genanvendelse, ligesom man har udviklet ny metodik samt tilhørende udbudspakke til genanvendelse af beton.

(Teksten fortsætter under billedet)

Billede: Rockmuseet i Roskilde er et af de byggeprojekter, som Roskilde Kommune Ejendomme har taget styring med i bydelen Musicon

Bedømmelseskomiteen er imponeret over, hvordan kommunen arbejder bevidst og ambitiøst med en formuleret ejendomsstrategi og bruger bygherrerollen aktivt for at skubbe på udvikling af byggeriet og implementering af verdensmålene. Det er inspirerende, hvordan Musiconområdet er anvendt laboratorium for at afprøve og udvikle metoder som efterfølgende kan komme samfundet til gode. Desuden flot, hvordan kommunen arbejder professionelt med mange typer af samarbejder og partnerskaber. Bl.a. er etableret tæt samasamarbejde med Roskilde Universitet og Golder om nye og meget omkostningsneutrale metoder til PCB-sanering på kommunens folkeskoler. Desuden fremhæves Roskilde Kommune også for at være en af de kommuner, som er kommet længst med at bruge FNs 17 verdensmål som omdrejningspunkt for deres arbejde.

Mere information, kontakt:
Bygherrerådgiver Sabina Holstein, Telefon 40354024 – Mail Sabinah@roskilde.dk

 

Fakta om Bygherreprisen 2019

Bygherreprisen hædrer en bygherre som i et eller flere byggeprojekter har udvist en særdeles god og professionel bygherreindsats, værdig til efterfølgelse. Prisen skal sætte fokus på bygherrens vitale rolle og ansvar som igangsætter og ankerperson i byggeprocessen.

Temaet for Bygherreprisen 2019 er bygherrer, som akkumulerer viden og læring. Her tænker vi på bygherrer, der over tid ikke kun beriger egen organisation, men også skaber værdi for egne byggeprojekter, for samarbejdspartnere og branchen generelt. Desuden skal bygherren have sat et stærkt bygherreaftryk, hvilket betyder, at man arbejder med en stærk vision og formår at trykke dem igennem strategisk i sine byggeprojekter. Indsatsen skal desuden levere høj værdi til det omkringliggende samfund, således at bygningen er mere end blot rammer. Fx en stærk afsmitning på kerneforretningen, høj værdi for brugerne eller positiv afsmitning på lokalsamfundet.

Byggeriet kan enten være et nybyggeri eller en gentænkning/ny anvendelse af eksisterende bygninger. Bygherren skal have afsluttet projekter inden for de sidste fem år.

Bygherreprisen uddeles i et samarbejde mellem Boligfonden Kuben og Bygherreforeningen. Prisen blev første gang uddelt i 1999, og uddelingen sker hvert andet år. I 2016 vandt Region Sjælland Bygherreprisen for opførelse af Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. I 2018 gik prisen til Realdania By & Byg for BLOX.
Vinderen af Bygherreprisen 2019 offentliggøres den 7. november på Building Award 2019, der afholdes på The Plant i København. Her uddeles også 10 andre priser til byggeriet i Danmark.

 

Bedømmelseskomitéen

Bedømmelseskomitéen for Bygherreprisen 2019 er følgende:

  • Henrik Mielke, bestyrelsesmedlem i Boligfonden Kuben og CEO for Enemærke & Petersen A/S
  • Inger Ravn, sekretariatschef i Boligfonden Kuben
  • Palle Adamsen, adm. direktør for Lejerbo (formand for bedømmelseskomitéen)
  • Hanne Ullum, vicedirektør for Bygherreforeningen.

Det er kommunikationschef i Bygherreforeningen, Jesper Malm, der har faciliteret udvælgelsesprocessen for bedømmelseskomiteen.

 

Yderligere oplysninger om Bygherreprisen:

  • Jesper Malm, kommunikationschef i Bygherreforeningen. Mail: jm@bygherreforeningen.dk – mobil: 2294 4161
  • Henrik Mielke, BoligfondenKuben og CEO i Enemærke & Petersen A/S. Mail: hm@eogp.dk – mobil: 4014 7272
  • Palle Adamsen, adm. direktør i Lejerbo. Mail: paa@lejerbo.dk – mobil: 3812 1282

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev