Vi skal være verdens bedste - Bygherreforeningen

Blog -

10/04/2017

Vi skal være verdens bedste

Blogindlæg skrevet af: miljøchef Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

 

Vi har aldrig haft bedre forudsætninger. Vores viden øges og bevidstheden om at tænke affald som ressource bidrager til at tænke genanvendelsen ind allerede på innovationsniveauet, hvor fremtidige komponenter planlægges.

Også digitalisering og ny avanceret, intelligent teknologi arbejder med os. Det er ikke mere langt ude i fremtiden at tænke i digitale materialepas, altså klare varedeklarationer på byggematerialernes indhold. Vi kan inden længe se udbredte eksempler på sådanne materialepas, som selvfølgelig løbende kan opdateres ved drift og vedligehold, så man til hver en tid præcist ved, hvilke byggematerialer en given bygning indeholder.

Digitalisering arbejder altså sammen med cirkulær økonomi, idet vores informationsniveau ved renovering eller nedrivning vil være højere, fordi vi præcist ved, hvad der er af muligheder for genanvendelse, når en bygnings ingredienser er kendte.

.

Foto: Mogens Hjelm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har altså fremover mulighed for at se forretningsmodeller udvikle sig blandt materialeproducenter, byggemarkeder og entreprenører, som ikke reelt skelner mellem nyt og gammelt. De digitale muligheder kan dermed bidrage til at gøre de genanvendte byggematerialer tilgængelige på et effektivt kommercielt marked.

Byggeriet kommer på den måde til at gå fra at være affaldsproducent til ressourceproducent. Vi er jo dygtige allerede, idet 89 procent af affaldet i byggeriet allerede i dag bliver sorteret og genanvendt. Kunsten er så, at blive dygtige til at cirkulere på et betydeligt højere niveau og arbejde mere indgående med affaldsforebyggelse, bedre genanvendelse, og det vi også omtaler som upcycling.

Det er fx fornuftigt at bruge gammel gips i nye plader, genanvende aluminiumsrammerne til nye vinduer, gamle mursten til nye facader, omsmelte PVC-plast til nye plastrør osv. Men der er også en høj grad af mindre cirkulære former for genanvendelse, og potentialet for at gøre det bedre er stort.

Dansk Byggeri har i bevidsthed om, at der er mange trin til toppen formuleret en række mål, som byggeriet – udførende, rådgivere og bygherrer – bør kunne samles om. Et håb om, at vi allerede om ti år kan være nået langt.

Målet er, at om ti år…

  • er bæredygtigt byggeri inde under huden på alle i branchen, og at der vil blive brugt bæredygtige materialer af høj kvalitet med veldokumenterede miljøvurderinger. Affaldsmængden er reduceret markant
  • er kompetenceniveauet hævet hos bygherre, rådgivere og håndværkere. Bæredygtighed er en del af både uddannelser og praksis og er tænkt ind i byggeriet på samme måde som energieffektivitet er det i dag
  • er vi blevet verdensmestre i at sortere affald fra renovering og nedrivning, så affaldet kan forædles, kontrolleres og egenskaberne kan dokumenteres. Og ansvarsfordelingen er klar, så det ikke længere er risikobetinget at genanvende
  • er der opstået et effektivt marked for distribuering af de forædlede og kvalitetsmærkede genbrugte materialer. Genbrugsmaterialerne sælges, købes og anvendes på lige vilkår og i konkurrence med nye materialer
  • er miljøvaredeklarationer indarbejdet og anvendes for hovedparten af alle byggematerialer, så det er muligt at foretage effektive omkostningsvurderinger og levetidsberegninger, når der bygges nyt eller renoveres

Dansk Byggeri vil via sin årlige miljøhandlingsplan aktivt arbejde for at få virkeliggjort disse mål.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev