Nyhed -

14/06/2019

Arbejdsmiljø betaler sig

Danmark bruger i disse år enorme summer på bl.a. at modernisere det danske sundhedsvæsen og øge mobiliteten gennem nye metroer og letbaner. Men spørgsmålet er, om der i de nye byggeprojekter er fokus på sikkerhed for de håndværkere, som opfører metrostationer og sygehuse, i tråd med sikkerheden for de kommende brugere – altså passagerer og patienter. Svaret bør være ja. For hver dag sker der for mange ulykker på byggepladser i Danmark. Og der er mange eksempler og indikationer på, at det giver resultater, når bygherrerne tager initiativer til forbedret sikkerhed, herunder også højere produktivitet og kvalitet i projekterne.

Det var konklusionen på en konference, som Bygherreforeningen afholdt torsdag den 6. juni i samarbejde med Videnstjenesten om Arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere med oplæg fra bl.a. Niras, Metroselskabet & Københavns Letbane samt de nye hospitaler i Køge og DNU Skejby i Aarhus. Her blev der givet konkrete eksempler på, at fokus på et bedre arbejdsmiljø kan betale sig. Og alle lagde vægt på, at bygherren kan præge udviklingen ved at gå forrest.

At godt arbejdsmiljø betaler sig kunne Per Aldrich Tybjerg, markedschef i Niras, dokumentere. Sammen med konsulenter i COWI har han netop færdiggjort et projekt, der har set nærmere på effekter af arbejdsmiljøinitiativer på bygge- og anlægsprojekter. En af de mest signifikante observationer er, at bygherrens engagement i arbejdsmiljø betaler sig. Eksempelvis er der betydeligt flere projekter, som er færdige til tiden eller før tid, når bygherren har en arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen.

Men frem for alt er det afgørende, at arbejdsmiljø og sikkerhed integreres med andre fokusområder. Eksempelvis viser undersøgelsen, at byggeprojekter simpelthen performer bedre på tid, kvalitet og pris, når tidsplanen bliver et fast punkt på sikkerhedsmøderne. Også entreprenøren profiterer af dette.

 

Sikkerhed på Metroen

En af de bygherrer som på det seneste har haft et stort fokus på arbejdsmiljø er Metroselskabet & Hovedbanens Letbane. Hos dem er det blevet et retorisk spørgsmål, om det ikke er naturligt at håndtere håndværkenes sikkerhed på byggepladserne på samme gode måde, som man håndterer passagernes sikkerhed, fortalte Margot Brabrand, director, Safety & Environment, Metroselskabet & Hovedstadens Letbane. Derfor har selskabet igangsat projektet ”Sikkerhed på rette spor”.

”Vi har tidligere nok haft en forventning om, at det er der nok andre, som tager sig af. Men det er der ikke altid. Og vi kan gøre meget som bygherre”, fortalte Margot Brabrand

Hun refererede bl.a. til, at sikkerhed har fået et langt større ledelsesfokus, og det gør en forskel for kulturen, at ledelsen kommunikerer meget klart på området. Fx er der indført såkaldte ”Safety moments”, hvor sikkerhed har været første punkt på en række møder, ligesom der har været onboarding-aktiviteter med entreprenører og en fælles workshops for medarbejdere. Og indsatsen gør en forskel. Ulykkesfrekvensen på Sydhavnsmetroen er i dag langt mindre end, hvad den var i samme fase på Cityringen.

 

En mærkesag

Konferencen og de forskellige oplæg viser, at arbejdsmiljø og sikkerhed bør opprioriteres, også hos bygherren, fortæller direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang.

”Arbejdsmiljø og sikkerhed er en mærkesag for os, og konferencen bekræftede, at bedre arbejdsmiljø ikke alene giver færre ulykker. Det er også afgørende for at få bedre byggeri til tiden. Derfor har vi bl.a. også med støtte fra Realdania søsat et større udviklingsprojekt, hvor vi gennem tre pilotprojekter tester, hvordan man kan opnå gode resultater ved, at arbejdsmiljø og sikkerhed sættes helt centralt i beslutningerne i og omkring et byggeprojekt. Meget tyder nemlig på, at indsatsen skal startes med ledelsesfokus hos bygherren. Resultaterne fra projektet glæder vi os meget til at dele med resten af branchen i starten af 2020 ”, slutter direktøren.

Nyheden er skrevet af Jesper Malm jm@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev