Nyhed -

14/06/2019

Arbejdsmiljø betaler sig

Danmark bruger i disse år enorme summer på bl.a. at modernisere det danske sundhedsvæsen og øge mobiliteten gennem nye metroer og letbaner. Men spørgsmålet er, om der i de nye byggeprojekter er fokus på sikkerhed for de håndværkere, som opfører metrostationer og sygehuse, i tråd med sikkerheden for de kommende brugere – altså passagerer og patienter. Svaret bør være ja. For hver dag sker der for mange ulykker på byggepladser i Danmark. Og der er mange eksempler og indikationer på, at det giver resultater, når bygherrerne tager initiativer til forbedret sikkerhed, herunder også højere produktivitet og kvalitet i projekterne.

Det var konklusionen på en konference, som Bygherreforeningen afholdt torsdag den 6. juni i samarbejde med Videnstjenesten om Arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere med oplæg fra bl.a. Niras, Metroselskabet & Københavns Letbane samt de nye hospitaler i Køge og DNU Skejby i Aarhus. Her blev der givet konkrete eksempler på, at fokus på et bedre arbejdsmiljø kan betale sig. Og alle lagde vægt på, at bygherren kan præge udviklingen ved at gå forrest.

At godt arbejdsmiljø betaler sig kunne Per Aldrich Tybjerg, markedschef i Niras, dokumentere. Sammen med konsulenter i COWI har han netop færdiggjort et projekt, der har set nærmere på effekter af arbejdsmiljøinitiativer på bygge- og anlægsprojekter. En af de mest signifikante observationer er, at bygherrens engagement i arbejdsmiljø betaler sig. Eksempelvis er der betydeligt flere projekter, som er færdige til tiden eller før tid, når bygherren har en arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen.

Men frem for alt er det afgørende, at arbejdsmiljø og sikkerhed integreres med andre fokusområder. Eksempelvis viser undersøgelsen, at byggeprojekter simpelthen performer bedre på tid, kvalitet og pris, når tidsplanen bliver et fast punkt på sikkerhedsmøderne. Også entreprenøren profiterer af dette.

 

Sikkerhed på Metroen

En af de bygherrer som på det seneste har haft et stort fokus på arbejdsmiljø er Metroselskabet & Hovedbanens Letbane. Hos dem er det blevet et retorisk spørgsmål, om det ikke er naturligt at håndtere håndværkenes sikkerhed på byggepladserne på samme gode måde, som man håndterer passagernes sikkerhed, fortalte Margot Brabrand, director, Safety & Environment, Metroselskabet & Hovedstadens Letbane. Derfor har selskabet igangsat projektet ”Sikkerhed på rette spor”.

”Vi har tidligere nok haft en forventning om, at det er der nok andre, som tager sig af. Men det er der ikke altid. Og vi kan gøre meget som bygherre”, fortalte Margot Brabrand

Hun refererede bl.a. til, at sikkerhed har fået et langt større ledelsesfokus, og det gør en forskel for kulturen, at ledelsen kommunikerer meget klart på området. Fx er der indført såkaldte ”Safety moments”, hvor sikkerhed har været første punkt på en række møder, ligesom der har været onboarding-aktiviteter med entreprenører og en fælles workshops for medarbejdere. Og indsatsen gør en forskel. Ulykkesfrekvensen på Sydhavnsmetroen er i dag langt mindre end, hvad den var i samme fase på Cityringen.

 

En mærkesag

Konferencen og de forskellige oplæg viser, at arbejdsmiljø og sikkerhed bør opprioriteres, også hos bygherren, fortæller direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang.

”Arbejdsmiljø og sikkerhed er en mærkesag for os, og konferencen bekræftede, at bedre arbejdsmiljø ikke alene giver færre ulykker. Det er også afgørende for at få bedre byggeri til tiden. Derfor har vi bl.a. også med støtte fra Realdania søsat et større udviklingsprojekt, hvor vi gennem tre pilotprojekter tester, hvordan man kan opnå gode resultater ved, at arbejdsmiljø og sikkerhed sættes helt centralt i beslutningerne i og omkring et byggeprojekt. Meget tyder nemlig på, at indsatsen skal startes med ledelsesfokus hos bygherren. Resultaterne fra projektet glæder vi os meget til at dele med resten af branchen i starten af 2020 ”, slutter direktøren.

Nyheden er skrevet af Jesper Malm jm@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev