Nyhed -

21/06/2019

Store hospitalsbyggerier udfordrer byggeriets kapacitet

Med et langt tilløb er der for alvor kommet fart på de store sygehusbyggerier. Mange af de mia. kr., som er afsat til de såkaldte supersygehuse, kommer i udbud på hospitalsbyggerier i Hillerød, Køge, Odense og på Bispebjerg i København inden for det kommende år. Dermed udgør sygehusbyggerier hele 13 pct. af landets store byggeprojekter, viser nye tal fra Byggepipeline. Det udfordrer et i forvejen travlt byggemarked, advarer Bygherreforeningen.

De nyeste tal fra Byggepipeline, som overvåger igangsættelse af store byggeprojekter på over 50 mio. kr., viser at byggeriet holder et historisk højt aktivitetsniveau i Danmark. I det kommende år skal igangsættes 580 store byggeprojekter til over 100 mia. kr. Den private sektor holder fortsat et højt niveau, men netop nu er det særligt de mange hospitalsprojekter, som præger listen.

Adm. dir. Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta, der leverer data til Byggepipeline, udlægger tallene således:

”Når vi kigger på de store byggeprojekter og ser bort fra anlægsprojekterne, ser det ud til at byggeriet fortsat holder et stabilt højt niveau. Pipelinen er dog især holdt oppe af Regionerne, der har planlagte hospitalsprojekter for mere end 12 milliarder kr. de kommende 12 måneder og derudover ser vi også fortsat et højt niveau for de private bygherrer”.

 

Flaskehalsudfordringer

Mængden af hospitalsbyggerier kan give udfordringer i branchen, forklarer Bygherreforeningens direktør, Henrik L. Bang.

”Sygehusbyggerierne er milliardprojekter. Det er kun de helt store entreprenører, som kan være med på så store opgaver og de kan få svært ved at gabe over andre opgaver samtidig. Derfor er det vigtigt at overveje og evt. undersøge kapaciteten blandt potentielle entreprenører, inden man udbyder andre store byggeprojekter i samme område”, lyder rådet fra Bygherreforeningens direktør, Henrik L. Bang.

Bygherreforeningen opfordrer sine medlemmer til at holde øje med markedet særligt i lokalområdet og tilrettelægge en udbuds- og entrepriseform, som passer til kapaciteten hos de bydende. Desuden er det en god ide at gå i dialog med potentielle bydende parter om opgaven inden man kaster sig ud i udbudsprocessen, mener direktøren.

 

Region Hovedstaden fylder over halvdelen

Særligt er det Københavnsområdet som vil blive præget af stor travlhed, viser tallene. Her skal bygges for 5 mia. kr. mere end ved sidste måling i februar. Fremgangen kan primært tilskrives de store hospitalsprojekter.

Region Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark holder alle stort set identiske niveauer som ved seneste pipeline. Region Midtjylland er fortsat den næststørste region, med en samlet pipeline til en værdi af knap 20 mia. kr. de kommende 12 måneder. Region Nordjylland er den region med færrest store projekter, og generelt er pipelinen i regionen karakteriseret ved både færre og mindre projekter end i de øvrige regioner.

 

Region Sjælland går tilbage

Den eneste region hvor der ses en tilbagegang for de store projekter er i Region Sjælland. Pipelinen for de kommende 12 måneder er blevet knap 2 mia. kr. mindre end ved opgørelsen i februar. Dermed går projekterne i regionen fra at udgøre 11 pct. til blot 8 pct. af den samlede byggepipeline.

”Der er ingen tvivl om, at Region Sjælland på nuværende tidspunkt ser ud til at gå en mere stille periode i møde. Det er en af de regioner der er har færre projekter end tidligere. Uden opførelsen af det nye Sjællands Universitetshospital, ville regionen ramme et historisk lavt niveau,” uddyber Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta.

 

Om byggepipeline

Byggepipeline.dk er en online oversigt over kommende store byggeprojekter i Danmark. Pipelinelisterne udgives fire gange årligt og indeholder en oversigt over planlagte byggeprojekter med budget over 50 mio. kr. (anlægsprojekter undtaget) de kommende 12 måneder. Byggepipeline.dk drives af Bygherreforeningen og Byggefakta i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Realdania. Pipelinelisterne kan downloades gratis på Byggepipeline.dk.

 

TOP 5 projekter – Byggepipeline fra Q1 2019 til og med Q1 2020

 

 

 

 

 

 

Nyheden er skrevet af Jesper Malm - jm@bygherreforeningen.dk

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 22
  januar
  Aftaler - København

  YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

  I efteråret 2019 kom den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer…

 • 28
  januar
  Bæredygtighed - Aarhus

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…

 • 29
  januar
  Drift - København

  Totaløkonomi i byggeprojektet

  Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På…