Bæredygtighed fordrer strategisk og systematisk tilgang i de kommunale bygherreorganisationer - Bygherreforeningen

Nyhed -

22/06/2023

Bæredygtighed fordrer strategisk og systematisk tilgang i de kommunale bygherreorganisationer

En ny Realdania-støttet analyse fra Bygherreforeningen viser, at kommunerne er i gang med at geare sig til at arbejde med bæredygtighed, men at mange stadig har udfordringer med at arbejde med en strategisk tilgang, forandringsledelse og forankring af læring i organisation og projekter. Guide og seminarrække skal understøtte kommunernes arbejde.

Den filantropiske forening Realdania lancerede i 2020 initiativet Sammen om bæredygtigt byggeri. Et initiativ, der skulle give danske kommuner yderligere mulighed for at indtænke og prioritere bæredygtighed og grønne løsninger i renoverings- og byggeprojekter. Anledningen var en midlertidig ophævelse af anlægsloftet under Corona-krisen, der skulle sikre fortsat aktivitet i kommunale projekter. Ønsket med initiativet Sammen om bæredygtigt byggeri var at sikre, at de projekter, som fik mulighed for at blive realiseret, kunne forbedres med konkrete bæredygtighedstiltag.

Siden igangsætningen af de støttede projekter i 2021 har Bygherreforeningen – ligeledes med støtte fra Realdania – været i dialog med kommunerne om, hvordan og i hvilken grad de i dag arbejder strategisk med bæredygtighed i bygge- og ejendomsfunktionerne. Og hvordan de kan sikre en forankring af de erfaringer og den læring, som opnås via de konkrete projekter. Bygherreforeningens dialog med kommunerne er nu mundet ud i en ny analyse, der kortlægger, hvordan kommunerne arbejder med bæredygtighed på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Og hvilke udfordringer de oplever, og hvor de udviklingsmæssigt bevæger sig hen.

”Gennem dialogen med de 29 kommuner har vi fået et rigtig godt indblik i, hvordan de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner håndterer de udfordringer, som både præger dagligdagen og de ønsker, som kommunerne har til at øge egen indsats på bæredygtighed, udtaler Graves Simonsen,” bæredygtighedschef i Bygherreforeningen, som står bag dialogen og analysen.

De kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er udfordret på mange fronter

Ifølge Graves Simonsen viser analysen, at de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er udfordret på mange fronter, men der spores samtidig en stigende interesse for og vilje til at dreje resultaterne i en mere bæredygtig retning., Som det også fremgår af rapporten, findes udfordringerne på flere niveauer og skal således også løses på flere niveauer, fastslår bæredygtighedschefen.

Samarbejde på tværs skaber bedre resultater

Et væsentligt element i forandringen mod mere bæredygtige resultater er samarbejde. Ved at nedbryde organisatoriske søjler og ved hjælp af samarbejde på tværs af forvaltninger og funktioner opnås ofte langt bedre resultater og større tilfredshed hos alle involverede.

En anden væsentlig hovedkonklusion, der synes at stå klart på baggrund af dialog og interviews, er, at der mangler metoder og værktøjer til forandringsledelse i bygge- og ejendomsforvaltningerne i forhold til udfordringerne. Forvaltningerne er travlt optaget af daglig drift af det lokale velfærdssamfund, og i den forbindelse opstår mange dilemmaer i spændet mellem udefrakommende nationale krav, lokale ønsker fra det politiske niveau og fra borgere.

Grøn omstilling kræver forandringsledelse

De kommuner, der oplever, at det er sværest at implementere bæredygtige tiltag, er de kommuner, som generelt er længst væk fra den systemiske tænkning omkring niveaudelt forandringsteori, ledelse og organisering. Bygherreforeningen peger derfor på, at netop denne problemstilling er én af de vigtigste at arbejde med fremadrettet for kommuner, som vil rykke markant på bæredygtighedsdagsordenen.

”Analysen giver et godt indblik i, hvor og hvorfor det kan være udfordrende at tage det store spring mod mere bæredygtighed i de kommunale byggeprojekter. Og at der i mange kommuner fortsat ligger en stor opgave i at arbejde strategisk og systematisk med den grønne omstilling på bygge- og ejendomsdriftsområdet,” siger projektchef i Realdania Anne Gade Iversen.

Bygherreforeningen er ved at udarbejde en guide til kommunalt strategiarbejde baseret på forandringsledelse og med fokus på bæredygtighed i bygge- og ejendomsfunktionerne. Guiden vil blive til i dialog med en lang række kommuner og forventes at blive udgivet i efteråret 2023.

Læs rapporten ’Analyse af strategier og forankring af bæredygtighed i bygge- og ejendomsfunktionerne i udvalgte kommuner’ her.

Tilmeld dig seminar om strategiarbejde

Til efteråret afholder Bygherreforeningen en seminarrække for kommunale ejendomschefer om forandringsledelse og strategisk arbejde med bæredygtighed. Seminarerne afholdes i samarbejde med kommuner fra hele landet og henvender sig til der, der er kommunal chef eller leder og har byggeri og anlæg samt ejendoms- og porteføljestrategier som ansvarsområde.

Aalborg, 27. september 2023 kl. 12.00-16.00

Favrskov, 28. september 2023 kl. 09.00-13.00

Roskilde, 2. oktober 2023 kl. 09.00-13.00

Fakta

  • Under udarbejdelsen af analysen har Bygherreforeningen haft kontakt med omtrent en tredjedel af landets kommuner fordelt repræsentativt geografisk og størrelsesmæssigt
  • Dialogen med kommunerne har været en blanding af workshops med ejendomschefer, seminar med projektledere, interne workshops på tværs af forvaltninger og semistrukturerede interviews med 29 af landets kommuner

Spørgsmål til analysen kan rettes til:

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen og Ditte Maria Juel Jensen, 22. juni 2023

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev