Bæredygtighed lægges i hænderne på bygherrerne - Bygherreforeningen

Nyhed -

26/03/2021

Bæredygtighed lægges i hænderne på bygherrerne

Udviklingen af byggeriets bæredygtighed bliver uden tvivl et centralt anliggende for indkøberne af byggeri i de kommende år. Det er i hvert fald Bygherreforeningens umiddelbare konklusion, efter at Folketinget for nylig besluttede en ny strategi på området. Politikerne viser en retning frem mod 2030, men sætter få mål. Så bygherrerne skal i gang med at definere deres eget ambitionsniveau og egne målsætninger. Sådan som fx PensionDanmark allerede har gjort det.

Folketinget har vedtaget en ny strategi for byggeriets bæredygtige udvikling og en central målsætning om at nedbringe CO2-udledningen markant frem mod 2030. I alt er beskrevet 21 forskellige indsatser og krav lige fra grænseværdier for CO2-aftryk i nybyggeri til krav om LCA-beregninger og mindre spild.

Graves Simonsen fra Bygherreforeningen forklarer:

”Den nye nationale bæredygtighedsstrategi indeholder en blanding af nye og allerede igangsatte initiativer, som fx afprøvningen og udviklingen af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Derudover indeholder den nogle få konkrete målsætninger som fx om grænseværdier for CO2-udledningen, der især kom til efter en intervention fra branchen, der ønskede en højere ambition, end der i første omgang var lagt op til fra regeringen. På den ene side sætter strategien en retning for byggeriets udvikling, men på den anden side er den en pose blandede bolsjer, som branchen selv skal give smag og blande på den rigtige måde.”

Bygherreforeningen ser det nu som en bunden opgave for bygherrerne selv at sætte klare mål for, hvor byggeriet skal være ikke bare i 2030, men også på den længere bane. Samtidig skal bygherrerne udnytte nogle af initiativerne i strategien til at sikre en implementering, som branchens parter kan være fælles om. Derfor hilses det annoncerede, branchebemandede koordineringsudvalg også velkomment som en nyskabelse.

”Kunsten i at sætte mål er løbende at vurdere, hvad der skal til, for at vi som branche kan opfylde dem, og at der er konsensus blandt alle involverede om, hvordan man kommer derhen. En strategi uden mål er uforpligtende og åbner op for mange fortolkninger, og derfor er det strategiske arbejde med målsætninger for bæredygtigheden et centralt bygherreanliggende. Nu har politikerne givet deres bud på, hvilke elementer, de tror på, vil føre byggeriet i en mere bæredygtig retning. Og nu skal vi som branche så afprøve, om de har ret. Kan vi implementere og kravstille fornuftigt eller er der behov for yderligere tiltag, når det hele skal udrulles”, uddyber projektchefen.

PensionDanmark sætter mål

PensionDanmark har igennem længere tid sat sine egne mål på bæredygtighedsområdet ved at kræve, at alle deres byggerier mindst skal certificeres til DGNB-guld, og at byområder gerne skal opnå platincertificering. Det er indarbejdet i pensionsselskabets bæredygtighedsprogram, med bl.a. krav om maksimalt CO2-aftryk, LCA-analyser mv.

Jens Breinholt, projektdirektør i PensionDanmark fortæller:

”Det er en god forretning for os og dermed vores medlemmer. De store kontorlejere efterspørger certificering. Det er bl.a. et ønske fra deres medarbejdere og derfor en del af deres rekrutterings- og CSR-strategi. For udlejning til både virksomheder og private kan vi se, at det giver mening. Vi har kortere liggetider. Det er simpelthen lettere at leje ud, når bygningen er DGNB-certificeret.”

Han forklarer, at der er segmenter, der efterspørger boliger med bedre indeklima eller mindre kemi. Men for de fleste giver det mening at betale lidt mere i husleje for en bedre bolig, da det oftest udlignes på driftsregningen, og for PensionDanmark giver det mening at tænke bæredygtigt, fordi de gode løsninger simpelthen holder i længere tid.

Udvikler løbende

PensionDanmark udvikler løbende deres bæredygtighedsprogram og er på fjerde version, hvor CO2-delen bl.a. skal overholde kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. Desuden er der indarbejdet nogle sociale elementer, som bl.a. handler om krav om lærlinge og LEAN samt overenskomster.

”Vi siger, at vi skal DGNB-certificere på vores måde. Også af hensyn til vores medlemmer, hvoraf mange af jo arbejder i byggeriet og på vores byggepladser. Vi sikrer bl.a. via kravene i vores bæredygtighedsprogram, at håndværkerne ikke udsættes for kemi og farlige stoffer. Således kan vi medvirke til at de får et længere og bedre liv på arbejdsmarkedet, og at de ikke slides ned.”

Marked flytter sig

Projektdirektøren bemærker at markedet flytter sig, og at det er svært at blive ved med at være foran. Der er rigtig meget positiv udvikling og flere ambitiøse tiltag i branchen.

”Entreprenørerne er i højere grad med på vores ønsker. Og vi oplever også, at lejerne flytter sig. Lejerne begynder ofte undervejs i byggeprojekterne selv at tage stilling og ændre adfærd. Bl.a. planlægger man nye og mere bæredygtige møbelindkøb og laver nye mere grønne løsninger i forhold til transport og parkeringspladser således, at denne del passer til byggeriet.”

Nye krav til organisationen

Jens Breinholt oplever, at ambitionerne på bæredygtigheden også stiller øgede krav til PensionDanmark som bygherre.

”Vi er nødt til at engagere os meget mere i byggeprojekterne og vide mere om bæredygtighed. Således har ca. halvdelen af os i PensionDanmark Ejendomme taget en eller flere DGNB-konsulentuddannelser. Det er vores erfaring, at det er nødvendigt, hvis man vil gå ind i det her”, slutter Jens Breinholt.

Læs aftaleteksten om bæredygtighedsstrategien 

Nysgerrig? Hør mere på gratis medlemsmorgenmøde i april!

På dette morgenmøde stiller vi spørgsmålet: Hvordan bliver vi som bygherrer klar til CO2-krav i 2023, og hvilke krav kommer vi til at stille til rådgiverne og leverandørerne, så vi sikrer at byggerierne lever op til kravene?

Her kan du høre mere om PensionDanmarks strategi fra Jens Breinholt, ligesom forsker Harpa Birgisdóttir fra BUILD holder oplæg og Bygherreforeningens direktør Henrik L. Bang og Graves Simonsen giver en kort introduktion til bæredygtighedsstrategien og lægger op til debat.

Nyheden er skrevet af Jesper Malm

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev