Case -

30/03/2021

Bygherren kan også sikre god uddannelseskvalitet for lærlinge

At få uddannet fremtidens håndværkere handler om lærepladser inden for de enkelte fag ved lærlingerelevant arbejde. Men det handler også om kvaliteten i uddannelsen. Det er den enkelte virksomhed, der ansætter lærlingen, der er ansvarlig for kvaliteten i oplæringen. Men nogle bygherrer har valgt at inddrage kvaliteten i uddannelsen på deres byggerier.

Erfaringer fra Life campus

Da bygherren Live Fonden skulle bygge Life campus i Lyngby, valgte de fra starten af byggeriet at tænke kvalitet i lærlingens uddannelse ind i byggeprocessen. Det blev skrevet ind i udbuddet, at der skal arbejdes med kvalitet i uddannelsen under byggeriet. Ideen var blandt andet, at lærlingene fik mulighed for at kigge på tværs af fagene og forstå hele byggeprocessen. Efter indgåelse af kontrakten tog bygherre og entreprenør en dialog og aftalte følgende:

  • Intromøde til lærlinge om, hvad det er, vi bygger. Lærlingene efterspørger mere information om, hvad det er for et projekt, de er en del af. Der var stor interesse fra lærlingenes side. Bygherrerne afholdt dette møde med lærlingene, når der var en tilpas mængde lærlinge på pladsen.
  • Lærlingecafe er blevet afholdt en halv time om ugen. Det er bygherrerepræsentanten, bestyrelsesformanden og bygherrens byggeleder på pladsen der har gennemført møderne.

De har haft forskellige emner oppe på hvert møde. Fx har hvert fag/lærling skulle fortælle de andre om deres arbejde, og hvorfor de udførte det som de gjorde. Det betød, at lærlingene på pladsen vidste mere end deres svende om byggeriet, og at bygherrerepræsentanten kendte alle lærlinge. De har også haft et møde om sikkerhed, da de oplevede, at flere lærlinge end svende kom til skade. Lærlingene har været meget glade for disse møder og har deltaget aktivt.

Christian Østerby Knudsen, som er projektdirektør i Rambøll, var købt ind som bygherrerepræsentant på byggeriet. Christian synes, at disse lærlingeaktiviteter har fungeret godt og er meget glad for dem. Lærlingene er kommet frem i lyset og er blevet taget alvorligt. Det medvirker også til, at det bliver lettere for lærlinge at komme frem med evt. problematikker, der er på pladsen, fagligt og arbejdsmiljømæssigt (fysisk og psykisk).

Han gør opmærksom på, at det koster nogle ressourcer. Bygherren skal afsætte noget tid, og entreprenørerne skal betale den halve time, hvor lærlingen deltager i cafeen.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev