Nyhed -

02/02/2024

Boligdirektør om bæredygtighed: ”Vi står overfor en kæmpe kommunikationsopgave”

En stor del af byggebranchen udgav i sidste uge 33 konkrete anbefalinger til, hvordan byggeriet kan tage afgørende skridt i en mere bæredygtig retning. Emnerne går fra reduktion af CO2 til at sikre øget biodiversitet og brug af færre ressourcer i byggebranchen.

En af de personer som har siddet helt centralt i hele Handletanksarbejdet er Thomas Holluf Nielsen. Han er til daglig administrerende direktør i Domea.dk – en af landets største bygge- og boligadministrationer af almene lejeboliger. Thomas sad i Handletankens styregruppe sammen med 12 andre topledere fra bl.a. JJW, Rambøll og Aarsleff. 

Han fortæller, at han er glad for resultatet og tilfreds med samarbejdet i Handletanken. Men efterfølgende er han også blevet opmærksom på, at branchen og særligt bygherrerne står overfor en stor kommunikations- og uddannelsesopgave i forhold til sine brugere og beslutningstagere. 

Glad for samarbejde 

”Det som har glædet mig mest i handletanksarbejdet er, hvor mange som brænder for at arbejde aktivt med bæredygtighed og vil noget med det. Det er jeg begejstret for og det giver mig håb for fremtiden”. 

Det giver en særlig styrke at samle så mange aktører på tværs af byggeriet til at finde fælles løsninger. Både beslutningstagere og fagpersoner. 

”Denne mangfoldighed omkring opgaveløsningen er vigtig. Ingen kan skabe den bæredygtige omstilling alene. Hverken i byggeriet eller i andre brancher. Det kræver samarbejde og samtænkning.”

Biodiversitet er vigtig

Desuden er han tilfreds med, at biodiversitet blev prioriteret, og der kom fem udvalgte indsatser på dette område. 

”Vores udfordringer i forhold til naturen og beskyttelse af arter og liv er mindst lige så vigtige som CO2-udledningen og klimaudfordringerne. Som jeg ser det, kan vi slet ikke overvurdere nødvendigheden af at arbejde mere med biodiversitet,” pointerer direktøren. 

Han mener dog, at emnet stadig er umodent, og at de færreste forstår udfordringen til fulde eller ved hvordan den løses. Der mangler bl.a. viden, definitioner og metoder til at måle indsatsen på.

Konkret anbefaler Handletanken, at der udvikles værktøjer til at kortlægge byggeriets indvirkning på naturen omkring byggepladsen, men også branchens indvirkning på naturen de steder, hvor byggematerialerne produceres (on-site og off-site). 

Ny indsigt 

Selv har han oplevet at få ny indsigt og viden undervejs i den fem måneder lange proces. 

”Jeg synes processen har løftet mit blik. Det er så sjældent vi sidder i fællesskab uden for byggeprojekterne. Til dagligt kommer man nemt til at optimere ud fra sine egne og måske lidt snævre finansielle hensyn. I Handletanken har det ikke handlet om at optimere hver for sig. Det har handlet om, hvad vi sammen kan og skal gøre. Der har været meget befriende at kunne tale åbent om tingene.” 

Stor opgave for bygherrerne

Han fortæller, at det er blevet tydeliggjort for ham, at vi står med en kæmpe kommunikationsopgave i forhold til at klæde egne kunder og beslutningstagere .  

”For at kunne arbejde med mange af disse ting, skal vi sikre at vores kunder har en opdateret viden. En almen boligorganisation kan jo ikke stille de rette krav, uden at der er viden i beslutningsporet som fx i en bestyrelse i en beboerforening. Så vi har en stor og vigtig opgave med at tilvejebringe den nødvendige viden og sikre at boligorganisationerne får nogle gode og brugbare redskaber, når de skal indarbejde bæredygtighed i byggeprojekterne”.  

Kan man som bygherre ikke selv stille kravene, bliver man for afhængig af sine rådgivere. Det er ikke altid optimalt for ejerskabet eller prioriteringen af de bæredygtige beslutninger, fortæller direktøren fra Domea.dk 

”Bare at holde sine egen medarbejdere ajour er en kæmpe opgave,” fastslår han og mener, at der skal investeres i uddannelse og opkvalificering hos både beslutningstagere og hos medarbejdere i bygherreorganisationerne. Fx mener han, at bygherrerne i højere grad skal være i stand til at indarbejde viden om bæredygtige løsninger og materialer tidligt i byggeprojekterne.  

Og så har vi på tværs af værdikæden en opgave med at blive skarpere på at måle og rapportere på effekten af vores indsatser. Effekten af de gode intentioner og bæredygtige tiltag skal kunne dokumenteres og redegøres for som led i den professionalisering af den bæredygtighedsindsats, vi som branche skal drive frem.”     

Fra tanker til handling. 

Thomas håber at de positive tanker og det brede ejerskab i Handletanken kan videreføres og føre til handling. 

”Det ser jo rigtig fornuftigt ud på CO2-området. Her er flotte fremskrivninger ikke mindst på grund af den grønne omstilling i energisektoren. Men selvfølgelig sker tingene ikke af sig selv. Der skal jo gøres noget, for at det sker, og vi skal holde øje med, at de politiske ambitioner også føres ud i livet.”  

Han mener at det er vigtigt at branchen følger løbende op på processen og holder øje på fremdriften. Fx er det oplagt at opdatere baseline hvert andet år for at være sikker på, at branchen holder sig på sporet, som det også anbefales af handletanken.  

Fakta: 

De 33 anbefalinger fra Handletanken: 

Her er en liste over de 33 anbefalinger fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed: 

Modvirkning af klimaforandringer gennem CO2-reduktioner 

 1. Stramning af CO2-krav til bygninger og styrkelse af LCA-metoden
 2. Anlægslov med bæredygtighedskrav til anlægsprojekter
 3. Regelforenkling med fokus på bæredygtighed
 4. Bæredygtighed skal fylde mere i offentlige indkøb
 5. Styrket styring af offentlige projekter med fire bundlinjer
 6. Energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse
 7. Designoptimering mod overdimensionering i anlægsprojekter
 8. Mindre nedrivning og mere renovering og transformation
 9. Bedre samarbejde gennem fleksibilitet og dialog i udbudsprocesser
 10. Fælles sprog og struktur for bygge- og anlægsdata
 11. Harmonisering af markedet for søgemaskiner og produktinformation
 12. National datahub for forbrugsdata og affald
 13. Ny beregningsfaktor for realkredit-finansiering af bæredygtigt byggeri
 14. Klar vejledning til dokumentation af bæredygtige investeringer
 15. CO2-fangst fra cementproduktion
 16. Standardisering af dokumentation for genbrugsmaterialer

Overgang til cirkulær økonomi 

 1. Brug af miljøscreeninger i kreditvurderingsproces
 2. Handlingsplan for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren
 3. Rammebetingelser for cirkulær økonomi i bygningsreglementet
 4. Reduktion af spild og affald i byggedesign- og proces
 5. Markedsmodning for bæredygtigt byggeri
 6. Støtte til overholdelse af EU-målsætninger for kemisk indhold i byggematerialer
 7. Eksperimenterende byer via dispensationsordninger
 8. National strategi for forskning og innovation i bygge- og anlægssektoren
 9. Etablering af videns- og datahub
 10. Centralisering af bygningsdata til drift, renovering og vedligehold
 11. Opkvalificering i bæredygtighed for udførende entreprenører
 12. Opbakning til risikofond for hurtigere byggeinnovation

Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer 

 1. Handlingsplan for biodiversitet med fokus på oplysning og handling
 2. Biodiversitet i byplanlægning, design og drift
 3. Nationalt værktøj ti kortlægning af on-site indvirkning på biodiversitet
 4. Værktøj til kortlægning af off-site indvirkning på biodiversitet
 5. Nationalt laboratorium for biodiversitet

 

Se mere her: 

www.byggerietshandletank.dk 

www.bygherreforeningen.dk/handletank-for-baeredygtigt-byggeri-byggeriet-viser-vejen-til-en-mere-baeredygtig-branche/  

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev