Blog -

27/09/2017

Byggeriet har taget hul på cirkulær økonomi

Blogindlæg skrevet af: miljøchef Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

 

 

Det, som skal rives ned, skal håndteres ved at fjerne de miljøfarlige stoffer og få sorteret de brugbare materialer. Først da er vi ved begyndelsen på en ny cyklus, hvor alle parter tænker sig godt om og får dokumenteret, hvad der bliver puttet ind i den bygning, som er under omdannelse. Så ved vi til næste gang, hvad bygningen indeholder.

Det er vigtigt, at alle i byggeriet engagerer sig og lader sig involvere i denne proces. Bygge- og anlægsaffald udgør som bekendt en stor del af den samlede danske affaldsmængde. Miljøkvaliteten af affaldet er afgørende for genanvendelse uden at belaste miljøet. Ifølge Miljøstyrelsen nyttiggør byggeriet i dag 87 procent af affaldet. En ganske stor del, som viser, at branchen er ude af startboksen og følger godt med.

Men vi er langt fra i mål. Der er store udfordringer for den cirkulære økonomi i byggebranchen. I dag bliver meget byggeaffald genanvendt som bærelag under en vej – og det er altså ikke rigtig et cirkulært kredsløb. Hvis vi for alvor skal tale om cirkulær økonomi, må vi levere løsninger, der tager hånd om de miljøfarlige stoffer som asbest, bly, PCB. Dem har vi ikke endnu.

Vi kan desværre også stadig støde på historier om, at behandlingsegnet byggeaffald bliver bortskaffet i byggeprojekter – også med myndighedernes godkendelse og accept. Det må selvfølgelig stoppes. Det samme skal den hovedløse lemfældighed på genbrugspladser, hvor forurenet byggeaffald bliver blandet sammen med rent.

 

Tænk i forebyggelse
Bygge- og anlægsbranchen skal tackle disse udfordringer, hvis vi skal tages alvorligt i forhold til at tale om reel cirkulær økonomi. Vi må så også erkende, at det kan være både vanskeligt og urentabelt at dokumentere og standardisere byggeaffaldets tekniske egenskaber. Men det er der næppe nogen vej uden om.

Vi skal tænke os godt om og tænke i at affaldsforebygge i stedet for bare at rive ned. Det vil sige overveje, hvordan man fx kan genbruge et eksisterende betondæk i det næste byggeri. Der er mange eksempler på dette, og det er ikke energitung og forurenende genbrug, vi taler om, men affaldsforebyggelse og økonomi.

Cirkulær økonomi er derfor også et forretningsområde, som bør bygge videre på danske styrkepositioner inden for bl.a. bæredygtigt byggeri og ressourceeffektiv produktion. Derfor vil Dansk Byggeri også gerne med ind i maskinrummet, når anbefalingerne fra Advisory Board’et skal udmøntes i konkrete politiske initiativer.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev