Blog -

27/09/2017

Byggeriet har taget hul på cirkulær økonomi

Blogindlæg skrevet af: miljøchef Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

 

 

Det, som skal rives ned, skal håndteres ved at fjerne de miljøfarlige stoffer og få sorteret de brugbare materialer. Først da er vi ved begyndelsen på en ny cyklus, hvor alle parter tænker sig godt om og får dokumenteret, hvad der bliver puttet ind i den bygning, som er under omdannelse. Så ved vi til næste gang, hvad bygningen indeholder.

Det er vigtigt, at alle i byggeriet engagerer sig og lader sig involvere i denne proces. Bygge- og anlægsaffald udgør som bekendt en stor del af den samlede danske affaldsmængde. Miljøkvaliteten af affaldet er afgørende for genanvendelse uden at belaste miljøet. Ifølge Miljøstyrelsen nyttiggør byggeriet i dag 87 procent af affaldet. En ganske stor del, som viser, at branchen er ude af startboksen og følger godt med.

Men vi er langt fra i mål. Der er store udfordringer for den cirkulære økonomi i byggebranchen. I dag bliver meget byggeaffald genanvendt som bærelag under en vej – og det er altså ikke rigtig et cirkulært kredsløb. Hvis vi for alvor skal tale om cirkulær økonomi, må vi levere løsninger, der tager hånd om de miljøfarlige stoffer som asbest, bly, PCB. Dem har vi ikke endnu.

Vi kan desværre også stadig støde på historier om, at behandlingsegnet byggeaffald bliver bortskaffet i byggeprojekter – også med myndighedernes godkendelse og accept. Det må selvfølgelig stoppes. Det samme skal den hovedløse lemfældighed på genbrugspladser, hvor forurenet byggeaffald bliver blandet sammen med rent.

 

Tænk i forebyggelse
Bygge- og anlægsbranchen skal tackle disse udfordringer, hvis vi skal tages alvorligt i forhold til at tale om reel cirkulær økonomi. Vi må så også erkende, at det kan være både vanskeligt og urentabelt at dokumentere og standardisere byggeaffaldets tekniske egenskaber. Men det er der næppe nogen vej uden om.

Vi skal tænke os godt om og tænke i at affaldsforebygge i stedet for bare at rive ned. Det vil sige overveje, hvordan man fx kan genbruge et eksisterende betondæk i det næste byggeri. Der er mange eksempler på dette, og det er ikke energitung og forurenende genbrug, vi taler om, men affaldsforebyggelse og økonomi.

Cirkulær økonomi er derfor også et forretningsområde, som bør bygge videre på danske styrkepositioner inden for bl.a. bæredygtigt byggeri og ressourceeffektiv produktion. Derfor vil Dansk Byggeri også gerne med ind i maskinrummet, når anbefalingerne fra Advisory Board’et skal udmøntes i konkrete politiske initiativer.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev