Sikkerhed i højsædet: Bygherreportræt fra Forsvaret - Bygherreforeningen

Nyhed -

17/11/2023

Sikkerhed i højsædet: Bygherreportræt fra Forsvaret

I månedens bygherreportræt kan du møde Daniel Aarup-Kristensen, som er kontorchef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Daniel fortæller om betydningen af at være bygherre i en organisation, der arbejder med klassificerede projekter med høje sikkerhedskrav. Det kræver en høj grad af professionalisme og projektstyring at bygge for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses kunder i Forsvaret. Med nyligt tilførte midler er organisationen i vækst, og det har affødt en ny ledelsesopgave, hvor den gode kultur, trivsel og de effektive arbejdsgange skal fastholdes.

Hvad er din baggrund som bygherre?  

Jeg er uddannet diplomingeniør inden for byggeri og anlæg, og har været i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, siden jeg færdiggjorde uddannelsen for 20 år siden, men i forskellige roller og konstellationer. Først som projektleder, indtil jeg blev projektchef og senere kontorchef, men altid med projektledelse og i en bygherrerolle.    

Da jeg startede, var jeg typisk på byggeprojekter til uddannelses- og træningsfaciliteter til de forskellige enheder – både værnepligtige og specialstyrker. Projektledelsen blev gradvist mere kompleks og avanceret: fra helikopterhangarer, til simulatorbygninger, til projektchef på byggeriet af F-35 Campus i Skrydstrup. Som kontorchef har jeg nu ansvaret for hele den afdeling, jeg selv har været i, i mange år. Jeg har ansvaret for, at vi når vores mål, at der er trivsel, at vi har den rigtige bemanding og at produktionen kører.  

I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er der to ting, som er særlige. For det første er det en særlig opgave, hvor vi understøtter en større helhed og sørger for, at soldaterne har ordentlige faciliteter til den træning, de skal modtage. Jeg føler, at jeg er en del af noget større.  

Den anden ting er, at vores kunder, som er alle de operative og ansatte i hele Forsvaret, er professionelle kunder. Deres indstilling er, at problemer altid kan løses, ligesom på slagmarken. Der kan ske mange ting inden for byggeri, og vores kunder har forståelse for, at man en gang i mellem kan havne i nogle udfordringer. For mig er det en god kunde og samarbejdspartner.  

Hvad optager dig lige nu i dit arbejde?  

Vi er ved at vokse og skal have fuldstændig styr på vores arbejdsgange. Jeg er ret optaget af at gøre vores processer mere smidige. Vi prøver derfor at udvikle projektlederrollen til at være meget professionel, for det er den drivende faktor i byggeprojekter.   

Jeg er desuden optaget af, at vi udvikler standardkoncepter og standardbyggeri. De seneste år har vi udviklet noget nyt og unikt hver eneste gang, men nu ser vi på, om vi i højere grad skal lave standardbyggerier, som vi allerede gør på vores store garager byggerier.   

Og så er jeg meget optaget af implementeringen af mål for bæredygtigt byggeri. I min afdeling kan vi mærke udviklingen og presser på for, at vi også yder vores for at nedbringe klimapåvirkningen. Der er dog i vores portefølje særlige faciliteter, som udfordrer vores klimaambition. Heldigvis kan vi så kompensere andre steder. Det, der driver os, er faktisk jeres bæredygtighedspolitik.  

Hvad er din største udfordring lige nu?   

En stor udfordring er at opbygge en organisation, der kan håndtere det nye forsvarsforlig. Vi skal omsætte dobbelt så meget, som vi gør nu, og skal derfor stable en organisation på benene, der kan håndtere de politiske visioner, ønsker og forventninger.    

Når vi skal ansætte mange nye mennesker, skal de introduceres til vores kultur og arbejdsgange, og det er et opmærksomhedspunkt, at vi ikke går på kompromis med trivslen, når organisationen vokser.  

Derudover er det en vedblivende udfordring at arbejde med klassificeret byggeri. Alt vores byggeri har i større eller mindre grad klassificerede dele, som betyder, at vi skal have fuldstændig kontrol over vores data. Dette udfordrer vores eksterne rådgivere og entreprenører, når de skal projektere og bygge for os. Vi arbejder derfor med interne projektkontorer og særligt IT-udstyr på lukkede netværk. Det har vi blandt andet gjort på F-35 Campus i Skrydstrup. Det kan komplicere processen, så vi gør os ekstra umage for at alle processer er gennemtænkte og alt spiller, når vi sætter holdet. 

Hvad er du mest stolt af at have opnået det seneste år?  

I bund og grund er jeg mest stolt af, at vi har fået en afdeling, hvor der er trivsel, en god, sund kultur og arbejdsglæde. Det kan man godt være stolt af. Vi har en høj produktion med afleveringsforretninger og indvielser nærmest hvert kvartal, og samtidig fastholder vi medarbejderne.    

Og så har vi store og komplicerede projekter, hvor vi formår at aflevere det, som vores kunder efterspørger. Taget alle de særlige forhold omkring sikkerhed og samarbejde i betragtning, synes jeg faktisk, at vi lykkes rigtig godt.    

Baggrund

Nuværende stilling: Kontorchef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Alder: 47 år 

Uddannelse: Diplomingeniør, byggeri og anlæg 

  

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev