Bygherreforeningen bryder magisk grænse - Bygherreforeningen

Nyhed -

13/08/2021

Bygherreforeningen bryder magisk grænse

Landets professionelle indkøbere af byggeri og anlæg søger i stigende grad mod Bygherreforeningen. Siden årsskiftet 2020 er foreningen vokset med 26 pct., og foreningen tæller nu over 200 medlemmer og repræsenterer dermed halvdelen af landets professionelle bygherrer.

Bygherreforeningen samler de professionelle indkøbere af byggeri. Både offentlige, private og almene samt bygherrerådgivere. Det er en relativt ung forening med kun 20 år på bagen.  Det ser ud til, at de øgede krav til bygherrerne i forbindelse med bæredygtighed og den aktuelle travlhed i byggebranchen accelererer tilstrømningen af nye medlemmer.

”Vi ser en stigende tilslutning til vores forening blandt landets bygherrer. Vi har fået 43 nye medlemmer på lidt over et år og har derfor hen over sommeren rundet en magisk grænse på 200 medlemmer”, fortæller Bygherreforeningens direktør Henrik L. Bang.

Han henviser til at foreningens medlemmer er en relativt begrænset gruppe af aktører. Der findes anslået omkring 400 professionelle indkøbere af byggeri i Danmark. Med de mange nye medlemmer repræsenterer foreningen nu halvdelen af landets bygherrer Målt på byggevolumen er det langt mere, da det typisk er de største og mest professionelle bygherrer, som har meldt sig ind.

”Det er både offentlige og private som melder sig ind. Særligt har gruppen af private ejendomsudviklere traditionelt været aktører, som er gået lidt under radaren og derfor ikke opsøgt foreninger som vores. Men det gør de i stigende grad. Ligesom andre medlemmer efterspørger de private viden og værktøjer samt netværk og inspiration”, fortæller Henrik L. Bang.

Bygherrerollen er blevet mere kompliceret

Henrik L. Bang oplever, at det bliver stadig mere kompliceret at styre og sætte den strategiske retning for byggeprojekter i Danmark. Der er stigende politisk indblanding, mere aktive naboer og brugere, ligesom hele den bæredygtige dagsorden, der bl.a. betyder, at bygherrerne skal have mere viden om for eksempel materialer, energiforbrug og certificeringsordninger. Denne viden kan de få i Bygherreforeningen.

”Mange af vores medlemmer er mindre afdelinger, som måske holder til i en større moderorganisation. Det kan være svært at opbygge og rumme den fornødne faglige viden i en mindre afdeling. Derfor er det godt at søge kolleger i andre organisationer, som kan hjælpe på vej i bl.a. netværk eller ved faglige arrangementer”.

Varetagelse af politiske interesser vægter højt

Direktøren oplever dog også en interesse for den politiske interessevaretagelse, som foreningen varetager for medlemmerne.

”Der er mange regler og reguleringer som påvirker byggeriet. Fx har mange af vores offentlige medlemmer udfordringer med elementer i udbudsloven, hvilket gør det et naturligt fokusområde. Desuden står vi overfor en grøn omstilling. Derfor arbejder vi på at få en god dialog med politikere og embedsmænd for at sikre et godt samarbejde på en fælles bunden opgave om CO2-reduktion i byggeriet.”

Generelt ser Henrik L. Bang gerne, at Christiansborgs politikere i højere grad får øjnene op for bygherrernes potentiale i forhold til at skabe forandringer i vores samfund. Årligt investerer landets professionelle indkøbere af byggeri for omkring100 mia. kr. i byggeri og anlæg. Denne indkøbsmuskel skal bruges klogt.

”Der er behov for, at bygherrernes rolle i at sikre velfungerende rammer om danskernes liv – fra kælder til kvist og fra vugge til grav – får den opmærksomhed og anerkendelse den fortjener. Også fra politisk hold”, afslutter Henrik L. Bang.

Fakta

Bygherreforeningen tæller i dag 206 medlemmer. Af de senest tilkomne medlemmer kan nævnes COOP, Grundfos, Newsec, AKF Holding og en række kommuner. Sidstnævnte tæller bl.a. Guldborgsund, Vesthimmerland og Hedensted. Foreningen blev stiftet i 1999 og sekretariatet har siden foråret 2020 haft til huse i BLOX.

Nyheden er skrevet af Jesper Malm

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev