Bygherreprisen 2023: Fire bygherrer viser bæredygtigt lederskab

Nyhed -

01/09/2023

Bygherreprisen 2023: Fire bygherrer viser bæredygtigt lederskab

Bygherreprisen stiller igen i år skarpt på bygherrerollen. I sidste uge var bedømmelseskomiteen på besøg hos fire udvalgte bygherrer, som i særlig grad har levet op til prisens kriterier om at vise lederskab for branchen. Særligt i relation til den grønne omstilling. Komiteens seks medlemmer besøgte Vejdirektoratet, NREP, Olav de Linde og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. De fire kandidater var udvalgt blandt 35 indstillede bygherrer til besøg.

De professionelle bygherrer i Danmark igangsætter mange gode projekter, som hvert år udvikler både byggebranchen og landet som helhed. Med investeringer for over 100 mia. kr. i byggeri og anlæg hvert år sætter bygherrerne et markant aftryk på samfundsudviklingen. Alligevel bliver de ofte gemt i kulissen, når der skal uddeles ros og anerkendelse til byggerier og byggeprojekter, der gør sig særligt positive bemærkede. Det gør Bygherreprisen op med:

“Bygherreprisen er den ultimative anerkendelse af den professionelle bygherre. Rollen er uhyre kompleks, og kræver både høj faglig specialiseret viden om byggeriet, evnen til at navigere i et komplekst landskab af interessenter, forståelse for samfundsudviklingen, og meget mere” udtaler Peter Fangel Poulsen, der er bestyrelsesformand i Bygherreforeningen og medlem af juryen, som skal udvælge kandidater til prisen iblandt de indstillede.

Prisen er blevet uddelt i alt 17 gange af Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben til Building Awards, en stor prisfest som løber af stablen i november måned.

Juryen besøgte udvalgte kandidater

I år har bygherreprisen særligt fokuseret på bygherrernes evne til at vise lederskab for branchen, kandidaternes evne til at sætte et bygherreaftryk samt skabe værdi for omverdenen. Det kan være ved at sætte nye standarder på det bæredygtige område, eller ved at udvikle metoder eller standarder som andre i branchen kan lade sig inspirere af. 35 bygherrer er blevet indstillet til prisen i år og der er nogenlunde samme antal som i 2022.

Juryen har valgt at fremhæve fire udvalgte kandidater, som de besøgte i sidste uge.

“De fire kandidater demonstrerer efterstræbelsesværdigt lederskab. De har alle en stærk vision og fremviser en solid palette af bygherrekompetencer. Det har været enormt spændende, inspirerende og lærerigt at besøge de forskellige organisationer og ildsjælene bag projekterne, der stod klar til at vise os rundt i deres verden og projekter” udtaler Palle Adamsen, der er administrerende direktør i Lejerbo og formand for bedømmelseskomiteen.

Han suppleres af Anne Beim, arkitekt og professor på Det Kongelige Akademi:

”Det har været interessant at være på besøg hos de fire kandidater og møde menneskerne bag projekterne. Der er tydeligvis meget forskellige måder at demonstrere lederskab på, alt efter hvilken type bygherre man er.”

Hun fortæller, at hun særligt var opmærksom på kandidaternes fokus på bæredygtighed:

”Hvordan byggeriet kan gøres mere bæredygtigt gennem forskellige initiativer, bliver fremhævet af alle kandidaterne. Som nogle af Danmarks største bygherrer bærer de et kæmpe ansvar for at ændre på byggeriets klima- og miljøaftryk til det bedre. De må derfor gå forrest og inspirere andre til at gå i gang med indsatser, der hjælper en bæredygtig omstilling på vej.” Anne Beim, arkitekt og professor på Det Kongelige Akademi

Et af besøgene gik bl.a. til Olav de Linde i Aarhus, hvor virksomheden er indstillet for at omdanne, transformere og dermed levetidsforlænge en række industribygninger på en flot og inspirerende måde.

“Det er enormt spændende at se, hvordan bl.a. Olav de Linde har arbejdet med at transformere byggeri til nye spændende formål i stedet for at rive ned. Herunder den gamle postterminal i Aahus. Men det er også spændende at se, hvordan bl.a. Vejdirektoratet og Teknik og Miljø i Københavns Kommune har arbejdet med kvantificere, måle samt at nedbringe deres klimaaftryk. Det er en stor inspiration at få indsigt i deres processer og rejse mod mere bæredygtighed,” slutter Henrik Mielke, næstformand i Boligfonden Kuben og administrerende koncerndirektør for MT Højgaard Holding.

Nu skal finalisterne udvælges

Juryen skal nu i gang med bedømmelsesarbejdet, og snart vil de fire udvalgte bygherrer blive skåret ned til tre finalister, der skal dyste om prisen som Årets Bygherre. Finalisterne vil blive offentliggjort i uge 39, hvorefter alle har mulighed for online at afgive en stemme på sin favorit. Den online afstemning udgør således en 1/6 af juryens stemmer.

Følgende kandidater blev udvalgt til besøg:

Teknik- og Miljøforvaltningen – Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen i København er nomineret for deres konkrete indsatser indenfor bl.a.  LCA, direkte genbrug og fossil- og emmisionsfrie byggepladser. Forvaltningen tager seriøst fat i kommunalpolitikernes ambitioner om klimaneutralitet i 2025 i alle de omkring 550 forskellige projekter som gennemføres hvert år. Teknik og miljø fremhæves særligt for, at tage udgangspunkt i branchestandarder med et ønske om at drive markedsudviklingen. Desuden har organisationen et fokus på medskabelse, borgerinddragelse og respekt for det lokale miljø, hvilket bl.a. er demonstreret i Karens Minde Aksen, som er et kombineret klima- og byudviklingsprojekt.

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har udviklet et nyt beregningsværktøj, som bliver ny standard for klimaanalyser af CO2-udledning. Vejdirektoratets nye værktøj bliver nu en fælles standard for, hvordan man foretager CO2-analyser ved alle former for projekter og aktiviteter på infrastrukturområdet herhjemme. Helt konkret er InfraLCA et værktøj, der gør det muligt at beregne CO2-emissioner ved en given aktivitet. Dermed kan bygherrer og entreprenører stille krav om CO2-besparelser i udbud og indkøb.

Olav de Linde
Olav de Linde er nomineret for aktiviteter vedrørende opkøb af udtjente erhvervs- og industribygninger, hvilke transformers til nye anvendelser med et meget stort element af genbrug og genanvendelse af både bygninger og materialer. Olav de Linde fremhæves for deres lyst til at forny og bevare på samme tid ved bl.a. at søge ind til bygningernes sjæl, samt at vedligeholde nogle stærke bånd til lejerne og udvikle bygningerne i samarbejde med dem.

NREP
Er nomineret for deres klare og ambitiøse strategi med at skabe byggerier og byområder med bæredygtighed i fokus. Særligt fremhæves NREPs arbejde med at tænke i helhed og deres fokus på sociale elementer som f.eks. fællesskaber mellem mennesker. Det er bl.a. demonstreret i en række boligkoncepter, herunder Plushusene som er skabt i samarbejde med Casa Group. Desuden er NREP gået foran i forhold til at udvikle en mere bæredygtig byggebranche. Bl.a. arbejder den nordiske udvikler med interne CO2-afgifter samt en række cirkulære og bæredygtige spydspidsprojekter, som UpCycle Studios og Ressourcerækkerne og UN17 Village i Ørestaden.

 

Bedømmelseskomitéen for Bygherreprisen 2023 er følgende: 

  • Anne Beim, professor ved Institut for Bygningskunst og Teknologi på Det Kongelige Akademi
  • Henrik Mielke, næstformand i Boligfonden Kuben og administrerende koncerndirektør for MT Højgaard Holding
  • Palle Adamsen, adm. direktør for Lejerbo (formand for bedømmelseskomitéen)
  • Peter Fangel Poulsen, stifter af BAUHERR og bestyrelsesformand for Bygherreforeningen
  • Sine Juul Praastrup, Vice President, COWI’s byggeridivision, Aarhus

 

Vinderen af Bygherreprisen 2023 vælges ud fra tre primære kriterier:

Det stærke og strategiske bygherrelederskab: En bygherre, der udviser et stærkt og aktivt lederskab og som sætter retning på sit byggeprojekt, og på sin funktion i egen organisation såvel som i samfundet som helhed. Årets bygherre udfordrer normalen i branchen, inspirerer til forandring og nytænkning. Vi hædrer innovation, digitalisering og opgør med silotankegangen i branchen samt de værdiskabende samarbejder og processer.

Bygherreaftryk: En bygherre som leverer et stærkt aftryk i sine byggerier og har sat sin egen retning for byggeriet og for sin bygherreorganisation. Det kan eksempelvis komme til udtryk i en klar vision, organisering, porteføljestyring eller strategi, ligesom det kan vises ved at bygherren har bidraget ekstraordinært i forhold til at sætte sine kompetence eller ressourcer i spil. Bygherreaftrykket skal rumme et element af nytænkning eller på anden måde have rykket ved gængse grænser eller opfattelser af, hvordan tingene kan gribes an, og hvad der ligger inden for bygherrens sfære.

Værdi for omverdenen: Årets bygherre skal være brugerorienteret og skal gennem sin indsats have skabt merværdi for det omkringliggende samfund. Der skal være integreret flere formål og bundlinjer i byggeprocessen såvel som resultat, hvor sociale eller miljømæssige hensyn tænkes ind sammen med det økonomiske. Projektet og bygherreindsatsen skal skabe merværdi for brugere og omverden, og bygherren skal fungere som vejviser mod en mere bæredygtig og ansvarlig byggebranche, samt inspirere andre bygherrer til at fremme en positiv udvikling i samfundet.

Nyheden er skrevet af Ida Toftegaard Clausen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev