Bygningschef fra erhvervsskole: Jeg skal vide, hvad vores bygninger skal bruges til i fremtiden - Bygherreforeningen

Nyhed -

20/01/2023

Bygningschef fra erhvervsskole: Jeg skal vide, hvad vores bygninger skal bruges til i fremtiden

Hver måned bringer Bygherreforeningen et portræt af en spændende bygherre fra vores medlemsorganisationer. Vi spørger bl.a. ind til karrierebaggrund, succeshistorier, udfordringer, og hvad vedkommende lige nu arbejder særligt med – både på et personligt og professionelt plan. Denne måned kan du møde Steen Wøldike Gade, der er bygningschef på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Siden 2020 har han stået i spidsen for en stor udvidelse af skolens bygningsmasse, hvor han sætter sin brede forståelse for faget i spil.

Hvad er din baggrund som bygherre?

Fra salg af byggematerialer til ledelse

Jeg blev uddannet som ingeniør i 1982 og startede min karriere med forskellige salgsjob inden for byggematerialer. Efterfølgende kom jeg ind i entreprenørbranchen, hvor jeg først arbejdede med tilbudskalkulation som siden udviklede sig til det fulde forløb fra tilbud over byggeledelse til femårsgennemgangen Erfaringen med byggeprocessen fra A-Z banede vejen for at blive projekterende ingeniør. De første år var jeg selvstændig som en konsekvens af den voldsomme nedgang i byggeriet i starten af 1990’erne. Derefter kom jeg ind i større ingeniør- og rådgivervirksomheder, først Rambøll og siden NIRAS og Orbicon, hvor jeg fik flere ledelsesopgaver og medarbejderansvar i løbet af årene.

Bred forståelse af faget

Min ledelsesstil bygger i høj grad på erfaringerne fra at have siddet rundt om bordet i forskellige roller. Fra entreprenørbranchen til rådgivende ingeniørvirksomheder og endelig på bygherresiden har jeg fået en bred forståelse for faget, som også giver mig en faglig tyngde og troværdighed som leder.
I 2020 kom jeg til Herningsholm som bygningschef, og jeg blev tiltrukket af, at det var en organisation med store ambitioner og en dertilhørende stor opgaveportefølje. Alle de kompetencer, jeg havde bygget op gennem årene, kunne blive sat i spil her, hvor jeg er sat i spidsen for en stor udvidelse af bygningsmassen.

“Min ledelsesstil bygger i høj grad på erfaringerne fra at have siddet rundt om bordet i forskellige roller.”

Hvad arbejder I med lige nu?

Langsigtet fokus på drift og vedligeholdelse

I mit arbejde forsøger jeg hele tiden at tænke langsigtet og også udover min egen tid i organisationen. Jeg bestræber mig på, at vi opfører bygninger, som ikke er krævende driftsmæssigt og derfor har minimale omkostninger til vedligeholdelse. Der skal være styr på dokumentationen, og vi skal vælge gode løsninger, som måske er lidt dyrere i opførelsesfasen, men som til gengæld tjener sig ind i den efterfølgende driftsfase. Desuden er det vigtigt for mig, at mine efterfølgere får let ved at vedligeholde bygningerne. Hvis vi har valgt løsninger, der ikke er alt for vedligeholdelseskrævende, kan vi nemmere klare os gennem nogle hårde år, hvor der må spares på driften.

Udvikling af faciliteter til fremtidens håndværkere

Vi kan i høj grad mærke, at der er brug for specialiseret arbejdskraft i samfundet, og vi forsøger derfor at følge med udviklingen og skabe fundamentet for, at vores elever får en god uddannelse. Lige fra jeg blev ansat, har vi haft gang i store byggerier, som udvidelse af snedkerafdelingen såvel som nogle meget spændende opgaver, hvor vi bygger nye faciliteter som et 3D-printcenter og et plastsvejsecenter samt fitnesscenter til vores idrætsgymnasium. Vores elevtal er nogenlunde stabilt, selvom der på landsplan er tilbagegang på erhvervsuddannelserne, og det er vi stolte af. Jeg tror, at en del af forklaringen er, at vi arbejder for at holde os attraktive. Vi kan tilbyde nye faciliteter og maskiner, som kan bruges til uddannelse og efteruddannelse i fremtidens specialiserede håndværkskompetencer.

Hvad er jeres største udfordringer lige nu?

Usikkerhed om byggeomkostninger

Renter og byggepriser. Vi er gået fra en situation, hvor vi ikke spekulerede i renter til nu at skulle betale renter igen. Vi er gået fra en rimelig stabilt stigende byggevarepris, til at visse byggevarer pludselig springer voldsomt i pris og derfor giver en stor usikkerhed omkring byggeomkostningerne. Der er opgaver, vi har udskudt, fordi vi håber på en stabilisering af rente- og byggemarkedet indenfor de næste par år, men det afholder os ikke fra at holde et rimeligt højt byggeniveau. Det giver dog en vis ro at kunne trække på min erfaring og huske tilbage på starten af min karriere i 80’erne, hvor mit første byggelån var med en rente på 18 pct.

Bæredygtig porteføljestyring

Bæredygtighed er også en udfordring. Vi er ikke 100 procent i gang, men vi har fokus på energirenoveringer og bæredygtighed lige nu. Vi har reduceret energiforbruget med 30 pct. de sidste par år, men er også bevidste om, at det ikke er løst med energirenoveringer alene. Jeg skal vide, hvad vores bygninger skal bruges til i fremtiden, og hvilke behov og krav, der vil være til bygningsmassen fremover, for at kunne træffe de rette beslutninger. Det nytter ikke noget at energirenovere en bygning, som viser sig at skulle bygges om et halvt år efter. I starten af min ansættelse kunne jeg mærke, at jeg ikke havde den nødvendige viden om, hvor skolen og uddannelserne bevægede sig hen. Derfor har vi nedsat et byggekoordineringsudvalg med to af skolens direktører, så jeg kan være opdateret på de forskellige uddannelsers behov i forhold til elevtal og faciliteter. Det betyder også, at jeg skal kunne imødekomme behov for midlertidige løsninger, hvis ikke vi kan nå at følge med udviklingen.

“Jeg skal vide, hvad vores bygninger skal bruges til i fremtiden, og hvilke behov og krav, der vil være til bygningsmassen fremover, for at kunne træffe de rette beslutninger.”

Hvad er du mest stolt af, at I har opnået det seneste år?

Tillidsfuld dialog mellem afdelinger

Det gør mig stolt, at vi har fået skabt en god kultur med dialog og samarbejde mellem bygningsafdelingen, skolens øvrige ansatte og elever og vores håndværkere. Jeg oplever, at der er sket en udvikling, hvor skolens øvrige ansatte nu fortæller mig, når der er noget, som ikke fungerer, som det skal, og pedeller og bygningsforvaltere gør mig opmærksom på ting, der skal bringes i orden. Omvendt prøver jeg også at være ærlig om, hvad der kan lade sig gøre. Men hvis jeg ikke ved, hvordan bygningerne fungerer i dagligdagen, så kan jeg ikke rette op på fejl og mangler. Den viden har jeg brug for at få fra fagligt personale og driftspersonale. Der er kommet et samarbejde og en forståelse for hinandens områder mellem bygningsafdelingen og de faglige afdelinger, som jeg er meget glad for.

“Det gør mig stolt, at vi har fået skabt en god kultur med dialog og samarbejde mellem bygningsafdelingen, skolens øvrige ansatte og elever og vores håndværkere.”

Fakta om Steen Wøldike Gade

Nuværende stilling: Bygningschef, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Alder: 64 år

Uddannelse: Akademiingeniør i 1982 suppleret med flere fag som træsorterer, energiledelse, tilstandsvurdering og ledelse.

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev