Blog -

08/04/2019

Cirkulær økonomi er en naturlig del af vores fremtid

Blogindlæg skrevet af: Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri

 

 

Cirkulær økonomi er kommet for at blive i bygge- og anlægsbranchen. Det blev slået fast på et topmøde om udvikling af cirkulær økonomi med miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen. Og det er ikke kun positivt for miljøet. Virksomheder, der producerer grønt og bæredygtigt, leverer på en af vores samfunds store udfordringer – øget konkurrence om klodens råstoffer.

Store dele af bygge- og anlægsbranchen er allerede i dag i front, når det gælder cirkulær økonomi. Genbrugsbeton, hele facader, der kan skilles ad og bruges igen, eller byggematerialer fremstillet af affald fra byggepladserne. Det er kun få eksempler på, hvordan cirkulær økonomi har sneget sig ind i hverdagen, ikke bare på byggepladserne, men også hos ingeniører, arkitekter og bygherrer.

Udviklingen tager for alvor fart i de her år, og der er ingen tvivl om, at cirkulær økonomi er en vigtig del af bygge- og anlægsbranchens fremtid. De virksomheder, der er med på bølgen nu, vil kunne opbygge en brugbar viden og erfaring, som også vil kunne bruges internationalt. For rigtigt grebet an så kan Danmark få en international førerposition, når det gælder om at gøre cirkulær økonomi til et fremtidigt forretningsområde. Men vi skal være vågne og forstå at benytte vores agilitet i et tæt samspil mellem politikere, myndigheder og erhvervsliv.

Og her var anbefalingerne til miljø- og fødevareministeren klare: Få skabt rammerne for et velfungerende marked for affald ved bl.a. at opstille nationale retningslinjer for selektiv nedrivning af bygninger, og for de affaldsfraktioner affald skal sorteres i – både når det gælder byggeaffald, husholdningsaffald og erhvervsaffald i øvrigt. Og så skal kommunernes monopol i forhold til affaldshåndtering ophæves, så der skabes reelle markeder for affaldshåndtering, der tænker ud over den enkelte kommunegrænse eller det enkelte forsyningsselskab, der fx kan have interesse i affald til afbrænding og fjernvarmeproduktion.

 

Byggeaffald skal genanvendes
Når cirkulær økonomi for eksempel er på dagsorden i byggeriet, skyldes det ikke mindst, at bygge- og anlægssektoren tegner sig for 35 pct. af alt det affald, der skabes i Danmark – aktuelt 4,1 mio. tons affald hvert eneste år.

Med udsigt til at der fremover bliver rift om verdens ressourcer ikke mindst på grund af den voksende befolkning og øgede tilflytning til byerne, så er vi simpelt hen nødt til at se på affaldet som en ny ressource og at nyttiggøre det, der er muligt at genanvende. At afbrænde affald er ikke længere den oplagte tilgang – affald skal ses som en ressource til noget nyt!

 

Frivillig bæredygtighedsklasse
Men cirkulær økonomi handler ikke kun om kortsigtet at ændre vores måde at håndtere affald på. Vi skal tænke langsigtet og tilrettelægge vores ressourceforbrug på en måde der muliggør genbrug og genanvendelse. Også her er der brug for regulering og samarbejde mellem politikere, myndigheder og erhvervsliv.

Sidste år udarbejdede bygge- og anlægsbranchen et forslag til en frivillig bæredygtighedsklasse. Og Dansk Byggeri håber, at Transport-, bygnings- og boligministeren hurtigst muligt vil få det indarbejdet i bygningsreglementet, sådan som det fremgår af den politiske aftale om udvikling af cirkulær økonomi fra sensommeren 2018.

At branchen er optaget af den cirkulære økonomi kommer også til udtryk med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, som er etableret bl.a. med støtte fra Realdania og GI. De mange små og mellemstore virksomheder i bygge- og anlægsbranchen skal kunne hente viden om bæredygtigt byggeri og fokusere på, hvordan affald kan blive en ressource, hvordan vi fjerner farlige stoffer og materialer ved affaldskilden, og hvordan vi designer byggeri i fremtiden, så det bliver mulig i langt højere grad at genbruge og genanvende materialer.

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København & Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev