Nyhed -

31/05/2023

Energibyggeriet boomer, mens mange andre byggeprojekter udskydes

Der bliver fortsat aflyst eller udskudt mange byggeprojekter i Danmark. Særligt fordi boligmarkedet er udfordret, og det offentlige holder igen, viser nye tal fra Bygherrebarometeret, som udkommer i dag. 45 pct. af landets indkøbere af byggeri forventer at udskyde byggeprojekter det kommende år. Priserne er for høje, lyder det bl.a. fra kommuner og den almene sektor. Et område vokser dog eksplosivt: Det er opførelse af nye energianlæg i hele landet.

Der bliver fortsat aflyst eller udskudt mange byggeprojekter i Danmark. Særligt fordi boligmarkedet er udfordret, og det offentlige holder igen. Særligt i kommunerne. Priserne er for høje, og der er en opbremsning i offentlige investeringer, hvilket sætter mange projekter i bero. Faktisk er der allerede i årets første kvartal blevet udskudt markant flere byggeprojekter end på samme tidspunkt de foregående år, viser nye tal fra Bygherrebarometeret, som Bygherreforeningen udgiver i samarbejde med Byggefakta. Her har man set nærmere på, hvordan resten af 2023 vil udvikle sig.

Stadig udfordringer

”Vi kommer fra et vanskeligt 2022 med stor usikkerhed, hvor mange bygherrer også udskød deres byggeprojekter, fordi byggepriserne steg kraftigt som følge af stigende og usikre materialepriser og energipriser. Selvom meget tyder på, at usikkerheden er faldet en smule, så har mange stadig svært ved at få enderne til at mødes. 30 pct. af alle planlagte projekter i år er allerede efter første kvartal blevet udskudt eller sat i bero. Det er markant mere end de foregående to år. Her var det blot 16 pct., som var blevet udskudt på nuværende tidspunkt,” lyder det fra områdechef i Bygherreforeningen, Jesper Malm, der står bag undersøgelsen.

Tilbage på 2020-nivau

Han suppleres af kommunikations- og marketingchef Mette Linneboe Petersen fra Byggefakta, som har leveret data til årets Bygherrebarometer:

”Der er altid færre projekter, som realiseres, end der er planlagt. Men byggeaktiviteterne efter første kvartal i 2023 ser ud til at dale en del mere end vi ellers ser. Byggeaktiviteten for hele 2023 forventes at ligge på omkring 100 mia. kr., hvilket er en del lavere end de foregående to år. Vi er tilbage til niveauet i 2019 og 2020, som trods alt er et fornuftigt niveau.”

Hun forklarer, at det er de største regioner og største byer, som står for de største fald. I Aarhus og Københavnsområdet er der generelt nedgang i boligbyggeriet, ligesom der er et fravær af større erhvervsbyggerier. Desuden holder det offentlige generelt igen med investeringerne. Omvendt er der en vækst i Region Nordjylland og Region Sjælland, som traditionelt er de mindst aktive byggeregioner. Det skyldes bl.a. flere energiprojekter i pipelinen.

Energiprojekter boomer

”Inden for energi ser vi en rekordhøj pipeline, hvilket må tilskrives den grønne omstilling. Der er en række biogasanlæg, varmepumpeanlæg og solcelleparker i pipelinen. Endelig er der også flere nye vandværker på vej. Energi- og forsyningsområdet vokser i alt med 10 mia. kr., hvilket er en vækst på 200 pct. siden sidste år. Omvendt ser det ud til, at boligbyggeriet er faldet med omkring 10 mia. kr. Det er et stort fald.

Mere ro på markedet

Generelt viser årets Bygherrebarometer dog, at selvom mange projekter sættes i stå, er der generelt mere ro på i byggeriet.

”Helt overordnet ser vi en tendens til, at de næsten tumultariske forhold i byggebranchen i 2022 med høje prisstigninger på bl.a. materialer samt vanskeligheder omkring konkurser hos entreprenører, er faldet en smule til ro. Budgetudfordringer og høje renter er stadig en udfordring. Men fx ser landets bygherrer ikke længere konkurser hos entreprenører som en topudfordring. Der er dermed tegn på mindre usikkerhed i branchen. Det understøttes af, at også langt færre siger, at de er usikre på, om der skal udskydes projekter eller ej. Vi er nok havnet på et lavere, men mere forudsigeligt aktivitetsniveau i branchen,” slutter Jesper Malm.

Hovedkonklusioner fra Bygherrebarometeret 2023 efter Q1

  • Der aflyses fortsat mange byggeprojekter. 30 pct. af alle byggeprojekter ser ud til ikke at blive til noget i 2023. Det er et meget højt tal på nuværende tidspunkt af året. I årene inden (2020-2022) så kun 16 pct. af byggeprojekterne ud til at skulle udskydes efter første kvartal. Og i 2022 blev der i alt over hele året udskudt 31 pct.
  • 45 pct. af bygherrerne siger, at de vil aflyse projekter det kommende år. Det er flere end i efteråret, hvor der til gengæld var stor usikkerhed. Mange vidste ikke, om de ville gennemføre eller udskyde projekter. Bygherrerne er blevet mere afklarede. Dengang sagde 26 pct. ”ved ikke” til spørgsmålet om, hvorvidt de ville aflyse eller udskyde projekter de kommende 12 måneder. Nu er det kun 12 pct.
  • Det er særligt boligprojekter i København og Midtjylland (Århusområdet), som udskydes.
  • Der er voldsom vækst i energibyggeri. Området vokser med 200 pct. i forhold til niveauet for et år siden.
  • Der er en lille vækst i bæredygtighedscertificeringer. Flere byggeprojekter bliver certificeret. Men der er fortsat også mange projekter, som ikke har særlige initiativer ud over Bygningsreglementets krav.
  • De fleste bygherrer har en bæredygtighedsstrategi (69 pct.). 29 pct. har ikke.
  • Budgetoverskridelser er fortsat en stor udfordring for landets bygherrer. Det gælder også finansiering og prisstigninger.
  • Konkurser blandt entreprenørerne er ikke længere en topudfordring for bygherrerne.
  • Af bæredygtighedstiltag er det stadig energioptimering og arbejdsmiljø, som er det, man prioriterer højest blandt landets bygherrer. Men det er interessant at ”bedre udnyttelse af bygningsarealer” rykker frem iblandt de væsentlige tiltag.

Pipeline for 2023  (efter Q1)
Sum og antal projekter

Hovedgrupper udvikling 2023 (efter Q1)

Fakta om Bygherrebarometeret

Bygherrebarometeret giver et aktuelt overblik over den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i byggebranchen. Herunder et konkret indblik i byggeriets byggepipeline. Det er et overblik over summen af bygge- og anlægsprojekter, der er planlagt til at gå i gang inden for de kommende 12 måneder med en projektsum på over 40 mio. kr., hvoraf de fleste igangsættes af professionelle og institutionelle bygherreorganisationer. Desuden underbygges Bygherrebarometeret af en aktuel spørgeskemaundersøgelse blandt landets professionelle bygherrer, som er blevet bedt om at vægte særlige udfordringer og prioriteringer det kommende år.

Bygherrebarometeret udgives for at give byggebranchen et større indblik i de projekter, der er på vej, og sikre, at de forskellige aktører i højere grad planlægger og tilrettelægger deres aktiviteter i forhold til den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien og bygge- og anlægsbranchen. Bygherrebarometeret er udgivet i samarbejde mellem Bygherreforeningen og Byggefakta.

Læs mere her: Bygherrebarometer 2023

Nyheden er skrevet af Jesper Malm

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev