Historiske bygninger som brobygger - Bygherreforeningen

Blog -

13/03/2017

Historiske bygninger som brobygger

Blogindlæg skrevet af: Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA

 

 

Foto: Melissa Ørnstrup

 

I mange byer arbejdes der på at genanvende historiske bygninger og bydele på nye spændende måder. I den proces er der mulighed for at skabe øget bæredygtighed og bygge bro til fremtidens bolig- og byudvikling – og stadig bevare de historiske og kulturelle kvaliteter. Udfordringen er at tænke æstetik, kvalitet og funktion sammen. Som pensionsselskab er det vigtigt at vi arbejder for at skabe de bedst mulige afkast til medlemmernes pensioner. Derfor skal renoveringsprojekter omdannes til tidssvarende og efterspurgte ejendomme. Og det er lykkedes at renovere og omdanne Konstabelskolen på Margreteholmen i København til moderne efterspurgte ungdomsboliger og samtidig skabe en fornuftig økonomi i projektet for både vores medlemmer og de studerende.

Kigger man overordnet på, hvordan vi renoverede den historiske konstabelskole, så tog vi udgangspunkt i tre principper: videreførelse af de bygningsmæssige kvaliteter, bevarelse af kulturarv og øget bæredygtighed.

 

Mellem bevaring og fornyelse
På det gamle militærområde, Margreteholmen, opføres der en del nybyggeri og ved at bevare Konstabelskolen, skabes der større arkitektonisk og historisk diversitet mellem nye og gamle bygninger. Og det er diversitet der er med til at give værdi og skabe et attraktivt byområde. Samtidig trækker Konstabelskolen også historiske linjer til områdets militærhistorie.
Søværnets kadetter sad på skolebænken i Konstabelskolen fra 1939 og frem til 1993, og på baggrund af bygningens plads i dansk militærhistorie er den erklæret bevaringsværdig af Københavns Kommune. Ved at bevare bygningens rå beton og de pudsede vægge, og bygningens militære historie er afspejlet i bygningens farver, hvor blå, gul og grå repræsenterer henholdsvis søværnet, hæren og flyvevåbnet.
Samtidig blev bygningens tilknytning til uddannelse også bevaret ved at blive ombygget til ungdomsboliger, som de studerende bor i under deres uddannelse..

 

Øget bæredygtighed
Energioptimering og høj udnyttelse af den eksisterende ejendomskonstruktion er to ele-menter i renoveringsprocessen, der bidrager til at reducere miljø- og klimabelastningen fra ejendomme. I dag står ejendomsbranchen for ca. 30-40 pct. af affaldsproduktionen i Danmark og ca. 40 pct. af energiforbruget i Danmark. Tallene viser, at der er et stort potentiale for at minimere energi- og ressourceforbruget.

Ved Konstabelskolen var der fokus på at producere mindst muligt affald ved at genanvende flest mulige materialer. Eksempelvis blev skolens eksisterende betonkonstruktion bevaret og udnyttet til at være fundamentet for ungdomsboligerne – og det minimerede affaldsproduktionen. Energirenoveringen af skolen var en balancegang mellem at bevare mest muligt af arkitekturen og samtidig sikre den højst mulige energieffektivitet. Løsningen var at zoneopdele bygningen, så kun boligfunktionerne er opvarmet fuldt ud. På den måde blev bygningens mest karakteristiske arkitektur bevaret samtidig med, at der kunne efterisoleres udvendigt.

Renoveringen af Konstabelskolen viser, at det er muligt at genanvende historiske bygninger ved at gentænke funktion, arkitektur og bæredygtighed. På den måde kan bygningerne fortsat være en ressource til glæde og gavn for fremtidige generationer.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev