Blog -

13/03/2017

Historiske bygninger som brobygger

Blogindlæg skrevet af: Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA

 

 

Foto: Melissa Ørnstrup

 

I mange byer arbejdes der på at genanvende historiske bygninger og bydele på nye spændende måder. I den proces er der mulighed for at skabe øget bæredygtighed og bygge bro til fremtidens bolig- og byudvikling – og stadig bevare de historiske og kulturelle kvaliteter. Udfordringen er at tænke æstetik, kvalitet og funktion sammen. Som pensionsselskab er det vigtigt at vi arbejder for at skabe de bedst mulige afkast til medlemmernes pensioner. Derfor skal renoveringsprojekter omdannes til tidssvarende og efterspurgte ejendomme. Og det er lykkedes at renovere og omdanne Konstabelskolen på Margreteholmen i København til moderne efterspurgte ungdomsboliger og samtidig skabe en fornuftig økonomi i projektet for både vores medlemmer og de studerende.

Kigger man overordnet på, hvordan vi renoverede den historiske konstabelskole, så tog vi udgangspunkt i tre principper: videreførelse af de bygningsmæssige kvaliteter, bevarelse af kulturarv og øget bæredygtighed.

 

Mellem bevaring og fornyelse
På det gamle militærområde, Margreteholmen, opføres der en del nybyggeri og ved at bevare Konstabelskolen, skabes der større arkitektonisk og historisk diversitet mellem nye og gamle bygninger. Og det er diversitet der er med til at give værdi og skabe et attraktivt byområde. Samtidig trækker Konstabelskolen også historiske linjer til områdets militærhistorie.
Søværnets kadetter sad på skolebænken i Konstabelskolen fra 1939 og frem til 1993, og på baggrund af bygningens plads i dansk militærhistorie er den erklæret bevaringsværdig af Københavns Kommune. Ved at bevare bygningens rå beton og de pudsede vægge, og bygningens militære historie er afspejlet i bygningens farver, hvor blå, gul og grå repræsenterer henholdsvis søværnet, hæren og flyvevåbnet.
Samtidig blev bygningens tilknytning til uddannelse også bevaret ved at blive ombygget til ungdomsboliger, som de studerende bor i under deres uddannelse..

 

Øget bæredygtighed
Energioptimering og høj udnyttelse af den eksisterende ejendomskonstruktion er to ele-menter i renoveringsprocessen, der bidrager til at reducere miljø- og klimabelastningen fra ejendomme. I dag står ejendomsbranchen for ca. 30-40 pct. af affaldsproduktionen i Danmark og ca. 40 pct. af energiforbruget i Danmark. Tallene viser, at der er et stort potentiale for at minimere energi- og ressourceforbruget.

Ved Konstabelskolen var der fokus på at producere mindst muligt affald ved at genanvende flest mulige materialer. Eksempelvis blev skolens eksisterende betonkonstruktion bevaret og udnyttet til at være fundamentet for ungdomsboligerne – og det minimerede affaldsproduktionen. Energirenoveringen af skolen var en balancegang mellem at bevare mest muligt af arkitekturen og samtidig sikre den højst mulige energieffektivitet. Løsningen var at zoneopdele bygningen, så kun boligfunktionerne er opvarmet fuldt ud. På den måde blev bygningens mest karakteristiske arkitektur bevaret samtidig med, at der kunne efterisoleres udvendigt.

Renoveringen af Konstabelskolen viser, at det er muligt at genanvende historiske bygninger ved at gentænke funktion, arkitektur og bæredygtighed. På den måde kan bygningerne fortsat være en ressource til glæde og gavn for fremtidige generationer.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev