Nyhed -

31/08/2018

Implement skal uddanne bygherrer

Bygherreforeningen indgår et strategisk partnerskab med et af landets førende konsulenthuse, Implement. Sammen vil de sikre, at der findes et stærkt uddannelsestilbud til landets bygherrer, som ruster dem til hverdagen som projektledere på de store byggerier.

Byggeriet vokser kraftigt i disse år og bliver fortsat mere kompliceret. Men selvom der hvert år opføres byggeri for et trecifret milliardbeløb, er det svært at pege på, hvor der findes et fælles fagligt grundlag for de kompetencer, ansvar og funktioner, der ligger i bygherrerollen. Derfor styrker Bygherreforeningen nu det succesfulde uddannelsesforløb for projektledere, som de har tilbudt i de sidste fem år gennem et partnerskab med Implement Consulting Group:

”I en moderne verden er der mange, der interesserer sig for byggeri. Og ofte er det samfundets penge, man forvalter. Derfor skal man foruden de klassiske projektlederdyder også have en teknisk forståelse samt en bevidsthed om, hvordan man inddrager og håndterer interessenter, så man på bedst mulig vis kan omsætte de store investeringer til et konkret byggeri, der kan levere værdi til både brugere og samfund. Der er altså mange aspekter i spil, og vi ser Implement som en stærk sparringspartner i forhold til fortsat udvikling af vores uddannelsestilbud til medlemmerne”, siger Hanne Ullum, der er vicedirektør i Bygherreforeningen.


Konsulenthus styrker uddannelsen til bygherrernes projektledere
Astrid Marie Starck er konsulent hos Implement, og hun ser frem til at arbejde med at udvikle den faglighed, der kræves af bygherreorganisationernes projektledere: ”Mange projektledere i landets bygherreorganisationer er uddannet arkitekt, ingeniør, økonom eller jurist. Som bygherre har man dog typisk brug for kompetencer, der ligger udover ens grunduddannelse. Det kan være kompetencer, der spænder fra byggeteknisk viden til indsigt i projektets mange interessenter samt styring- og procesledelse. Derfor vil vi sammen med Bygherreforeningen skræddersy projektlederuddannelsen, så den imødekommer bygherrernes hverdag og udfordringer. Samtidig løftes den op på et strategisk niveau, så projektlederne får et helikopterperspektiv på projektet, teamet og byggeriets værdiskabelse”.

Sammen med ekstern lektor, Peter Rod, bliver Astrid en gennemgående underviser på uddannelsen fremover. Og hun vil bidrage til, at uddannelsen får et endnu større fokus på byggeriets helhed:

”Byggebranchen er kendetegnet ved en virkelig høj faglighed. Vores perspektiv bliver at hjælpe projektlederne med at omsætte den faglighed til en helhedsforståelse for det, der omgiver det enkelte byggeri. Det kan være alt fra naboer og politikere til samarbejdspartnere og andre relationer. En bygning er med andre ord ikke bare en bygning. Den bygges med et formål og er en del af et komplekst interessentlandskab, som det er vigtigt at italesætte og lede”, fortsætter Astrid Marie Starck.


Et fælles kompetencesæt
For Bygherreforeningens vicedirektør, Hanne Ullum, er hovedårsagen til styrkelsen af uddannelsen, at der skal oparbejdes et fælles kompetencesæt for bygherrerne. Ambitionen er at komme byggeriets udvikling i forkøbet ved at give projektlederne et fælles grundlag med redskaber til at varetage de opgaver og ansvar, der ligger i bygherrerollen:

”Bygherrerne står med et stort ansvar for at drive forandringer, og med det nye team af undervisere på uddannelsen ønsker vi at give et klart billede af de kompetencer, der kræves af en moderne bygherre. Det skal føre til et fælles grundlag, som kan ruste projektlederne til bygherrerollen i mange år fremover, men som også kan smitte af og løfte deres organisation. Kort sagt, så ønsker vi, at der kan skabes endnu bedre rammer for fremtidens samfund”, siger Hanne Ullum.

Bygherreforeningens projektlederuddannelse for bygherrer har opstart den 18. september 2018.

Nyheden er skrevet af Lars Bertelsen lb@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev