Nyhed -

31/08/2018

Implement skal uddanne bygherrer

Bygherreforeningen indgår et strategisk partnerskab med et af landets førende konsulenthuse, Implement. Sammen vil de sikre, at der findes et stærkt uddannelsestilbud til landets bygherrer, som ruster dem til hverdagen som projektledere på de store byggerier.

Byggeriet vokser kraftigt i disse år og bliver fortsat mere kompliceret. Men selvom der hvert år opføres byggeri for et trecifret milliardbeløb, er det svært at pege på, hvor der findes et fælles fagligt grundlag for de kompetencer, ansvar og funktioner, der ligger i bygherrerollen. Derfor styrker Bygherreforeningen nu det succesfulde uddannelsesforløb for projektledere, som de har tilbudt i de sidste fem år gennem et partnerskab med Implement Consulting Group:

”I en moderne verden er der mange, der interesserer sig for byggeri. Og ofte er det samfundets penge, man forvalter. Derfor skal man foruden de klassiske projektlederdyder også have en teknisk forståelse samt en bevidsthed om, hvordan man inddrager og håndterer interessenter, så man på bedst mulig vis kan omsætte de store investeringer til et konkret byggeri, der kan levere værdi til både brugere og samfund. Der er altså mange aspekter i spil, og vi ser Implement som en stærk sparringspartner i forhold til fortsat udvikling af vores uddannelsestilbud til medlemmerne”, siger Hanne Ullum, der er vicedirektør i Bygherreforeningen.


Konsulenthus styrker uddannelsen til bygherrernes projektledere
Astrid Marie Starck er konsulent hos Implement, og hun ser frem til at arbejde med at udvikle den faglighed, der kræves af bygherreorganisationernes projektledere: ”Mange projektledere i landets bygherreorganisationer er uddannet arkitekt, ingeniør, økonom eller jurist. Som bygherre har man dog typisk brug for kompetencer, der ligger udover ens grunduddannelse. Det kan være kompetencer, der spænder fra byggeteknisk viden til indsigt i projektets mange interessenter samt styring- og procesledelse. Derfor vil vi sammen med Bygherreforeningen skræddersy projektlederuddannelsen, så den imødekommer bygherrernes hverdag og udfordringer. Samtidig løftes den op på et strategisk niveau, så projektlederne får et helikopterperspektiv på projektet, teamet og byggeriets værdiskabelse”.

Sammen med ekstern lektor, Peter Rod, bliver Astrid en gennemgående underviser på uddannelsen fremover. Og hun vil bidrage til, at uddannelsen får et endnu større fokus på byggeriets helhed:

”Byggebranchen er kendetegnet ved en virkelig høj faglighed. Vores perspektiv bliver at hjælpe projektlederne med at omsætte den faglighed til en helhedsforståelse for det, der omgiver det enkelte byggeri. Det kan være alt fra naboer og politikere til samarbejdspartnere og andre relationer. En bygning er med andre ord ikke bare en bygning. Den bygges med et formål og er en del af et komplekst interessentlandskab, som det er vigtigt at italesætte og lede”, fortsætter Astrid Marie Starck.


Et fælles kompetencesæt
For Bygherreforeningens vicedirektør, Hanne Ullum, er hovedårsagen til styrkelsen af uddannelsen, at der skal oparbejdes et fælles kompetencesæt for bygherrerne. Ambitionen er at komme byggeriets udvikling i forkøbet ved at give projektlederne et fælles grundlag med redskaber til at varetage de opgaver og ansvar, der ligger i bygherrerollen:

”Bygherrerne står med et stort ansvar for at drive forandringer, og med det nye team af undervisere på uddannelsen ønsker vi at give et klart billede af de kompetencer, der kræves af en moderne bygherre. Det skal føre til et fælles grundlag, som kan ruste projektlederne til bygherrerollen i mange år fremover, men som også kan smitte af og løfte deres organisation. Kort sagt, så ønsker vi, at der kan skabes endnu bedre rammer for fremtidens samfund”, siger Hanne Ullum.

Bygherreforeningens projektlederuddannelse for bygherrer har opstart den 18. september 2018.

Nyheden er skrevet af Lars Bertelsen lb@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev