InnoByg – byggebranchens innovationsnetværk - Bygherreforeningen

Blog -

01/10/2018

InnoByg – byggebranchens innovationsnetværk

Blogindlæg skrevet af: Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og formand for InnoBYGs styregruppe

 

 

InnoBYG, byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, kan se frem til at fortsætte videnbrobygningen mellem videninstitutioner og bygge- og anlægsbranchen i de næste to år. InnoBYG er et af 17 netværk inden for forskellige brancher, som i 2019 og 2020 modtager støtte til at drive netværket, som har fokus på at øge forskningsbaseret viden i erhvervslivet, udnytte mulighederne i nye teknologiske landevindinger og bidrage til at skabe vækst og værdi for samfundet.

 

Byggeri på forsknings dagsorden
InnoBYG blev etableret i 2010. I begyndelsen med fokus på energieffektivisering for i de seneste år særligt at have arbejdet med bæredygtigt byggeri og mulighederne med ny teknologi. Her ud over har InnoBYG arbejdet aktivt for at sætte bygge- og anlægsbranchen på den forskningspolitiske dagsorden fx i forbindelse med udvikling af pejlemærket for de kommende års forsknings- og innovations prioriteringer baseret på FORSK 2025 kataloget.

Det er et vigtigt signal, at bygge- og anlægsbranchen er blandt de brancher, der satses på i forhold til udvikling og innovation. Det viser, at byggeriet udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Danmark. InnoBYG er et netværk, som bygger bro mellem praksis i branchen og de videninstitutioner, som arbejder med byggeri og anlæg. Hvis bygge- og anlægsbranchen skal udvikle sig, fx ved at tage ny teknologi til sig, så er koblingen mellem viden og praksis helt central.

 

Rollen som brobygger
Forudsætningen for at være brobygger er, at InnoBYG formår at inkludere alle relevante aktører i bygge- og anlægsbranchen. I InnoBYG er der skabt en udviklingsorienteret samarbejdsform, som formår at træffe beslutninger og være agile, fx i forhold til at søsætte nye aktuelle initiativer i branchen. Det omfatter fx det seneste større initiativ Build 4.0. hvor der arbejdes med mulighederne i ny teknologi til bygge- og anlægsbranchen.

Gennem årene er alle betydende videninstitutioner og universiteter i byggebranchen blevet en del af InnoBYG, hvilket giver et stærkt afsæt for at fortsætte innovationsnetværket fremadrettet og sætte nye væsentlige udviklingsområder på dagsorden. Fokus er at arbejde med innovation og udvikling, gerne i tæt samarbejde med bygge- og anlægsbranchens virksomheder. Matchmaking og videnspredning til bygge- og anlægsbranchens virksomheder er en central aktivitet som gennem årene har været et vigtigt bidrag til udvikling i branchen.

InnoBYG skal med den nye bevilling fortsat bidrage til udviklingen af branchen og skabe værdi for både medlemmer, branche og samfundet som helhed, bl.a. med fokus på bedre indeklima, nye teknologiske muligheder via Build 4.0 initiativet og cirkulær økonomi i branchen.

Se mere på www.innobyg.dk og på www.build40.dk

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev