Investering i viden om genanvendelse gav gevinst for bæredygtighed i Frederikshavn Kommune - Bygherreforeningen

Nyhed -

06/05/2021

Investering i viden om genanvendelse gav gevinst for bæredygtighed i Frederikshavn Kommune

Bæredygtighed, kloge kvadratmeter og energioptimering har længe været i fokus i byggeprojekterne hos Danmarks nordligste kommune. Men ved opbygningen af en ny daginstitution i et eksisterende skolekompleks fik kommunen med støtte fra Realdania udbygget sin viden om genanvendelse af byggematerialer. Det gav både læring til bygherreorganisationen og sparede penge og CO2.

Siden Coronapandemien ramte i 2020, er der taget en række nationale initiativer rettet mod bygge- og anlægssektoren, heriblandt ophævelsen af anlægsloftet for kommunerne frem mod udgangen af 2021. Det fik Realdania til at øjne muligheden for at geare de øgede kommunale investeringer med en pulje på 45 mio. kr. under kampagnen Sammen om bæredygtighed. Landets kommuner har kunnet søge om tilskud fra puljen til rådgivning, som skal lede byggerierne i en mere bæredygtig retning.

”Der er ingen tvivl om, at der har været appetit hos en hel del kommuner for at få tilført de ekstra midler, der kan give bæredygtigheden i byggeprojekterne et ekstra skub”, siger Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen, der sammen med Realdania gennemfører et parallelt forløb med en række af de kommuner, som har fået støtte. ”De erfaringer, som opnås i de støttede projekter, skal forankres i bygherreorganisationerne. Det er det ene formål med det parallelle forløb. Det andet er, at kommunerne begynder at arbejde strategisk med at tænke bæredygtighed ind i kommende projekter ”, fortæller Graves Simonsen videre.

Nye muligheder for læring i bygherreorganisationen

En af de kommuner, som har opnået støtte, er Frederikshavn. Kommunen har siden 2018 arbejdet med etablering af en ny daginstitution i en eksisterende skolebygning under Frydenstrand Skoleafdeling. Afdelingsleder i Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter, Bo Allan Niebuhr fortæller, at kommunen længe har sat sundt indeklima og trivsel hos børnene i højsædet ved sådanne byggeprojekter. Men denne gang åbnede projektets omfang op for nye muligheder og fokusområder, da det er eksisterende bygninger, der for fremtiden skal bruges til andet formål. ”Det satte gang i tankerne om, hvordan vi på en bæredygtig måde kunne både totalrenovere, ombygge og genanvende i et og samme byggeprojekt. Og selvom vi i kommunens ejendomscenter allerede har en del viden og erfaring at bygge på, åbnede vi i dette projekt op for at lære endnu mere”, siger Bo Allan Niebuhr.

Støtte bidrog til at sikre bæredygtige løsninger

Derfor indgik kommunen et samarbejde med en anerkendt bæredygtighedsrådgiver, som kunne bistå gennem hele processen. Det blev en gunstig investering for Frederikshavn Kommune, som samlede viden om alt fra puljeansøgninger til generel rådgivning om bæredygtigt byggeri med genanvendelse for øje. Samtidig blev det indgangen til at Frederikshavn blev en af de 23 kommuner, som har modtaget Realdania-støtte. ”Støtten har været med til at sikre, at de bæredygtige løsninger, vi havde på tegnebrættet, blev en realitet i byggeprojektet på Frydenstrand Skolen” udtaler Bo Allan Niebuhr.

Genanvendelse giver besparelse på flere parametre

Ved at benytte allerede eksisterende bygninger og udvikle på konceptet, kloge kvadratmeter, opnås der optimal anvendelse af de kommunale bygningsarealer som helhed. Frederikshavn Kommune opnåede på denne måde at få plads til mere på et mindre areal og for færre midler.

Den nye daginstitution på Frydenstrand Skolen genanvendte i alt 1.300 kvadratmeter og kun 100 kvadratmeter blev bygget op på ny. I et af kommunens tidligere byggeprojekter er nybyggede kvadratmeter løbet op i en pris af 22.000 kr. pr. m2, hvor kvadratmeterprisen i ombygningen på Frydenstrand Skolen lå på 10.000 kr. pr. m2 – det er godt og vel en halvering af prisen, og det valgte fokus på bæredygtighed har således givet store økonomiske besparelser.

Byggematerialer i fokus

Ud over de økonomiske fordele har LCA og LCC på byggematerialerne været et særligt fokus. En materialekortlægning af bygningskomplekset viste en besparelse på 50 ton CO2-ækvivalenter ved genanvendelse af eksisterende kvadratmeter fremfor at bygge nyt. ”En grundig vurdering af byggematerialer er et essentielt parameter i bæredygtighed, og i Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter arbejder vi konstant på at finde innovative og moderne løsninger til de kommunale byggeprojekter, som både tager højde for holdbarhed, vedligehold, sundt indeklima og trivsel”, fortæller Bo Allan Niebuhr.

Standarden for fremtiden

Dermed har kommunen gjort sig erfaringer med, at grundigere analyser giver bedre grundlag for genanvendelse af byggematerialer som et af de vigtige aspekter, når man som bygherre skal vurdere sine byggeprojekter i forhold til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. ”Det udfordrer medarbejderne at skulle undersøge nye løsninger, materialer og produkter, og videndele med virksomheder og andre kommuner, men det er efter vores opfattelse en nødvendighed for altid at opnå den højest mulige standard ud fra den økonomiske ramme på et givent projekt”, slutter Bo Allan Niebuhr.

Frederikshavn er med sit projekt på Frydenstrand Skole et godt eksempel på, hvordan kommunerne efterhånden tager bæredygtighed til sig, og hvor lidt ekstra støtte og rådgivning udefra kan betyde et ekstra skub i en overgangsfase. ”De erfaringer, som Frederikshavn Kommune har fået ved at deltage i et så fokuseret forløb, vil helt sikkert sætte sig som læring i bygherrefunktionen og ejendomscentret”, udtaler Graves Simonsen, som vurderer, at læringen dermed vil præge kommunens kommende byggeprojekter.

Nyheden er skrevet af Graves Simonsen og Andreas Holst-Olesen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev