Uddannelse i strategi, forretning og personlig ledelse
til 
ledere i bygherreorganisationer

Uddannelsen er bygget op om tre hovedtemaer i form af personlig ledelse, strategisk ledelse og forretningsledelse. Med uddannelsen får du således redskaber til at lede opad og påvirke beslutningsprocesser i dit politiske bagland eller i din bestyrelse, og værktøjer og inspiration til at lede din bygherreorganisation på bedst mulig vis i forhold til fremtidens udfordringer i byggeriet med særligt fokus på bæredygtighed og digitalisering.

Undervejs kobles teori og praksis i uddannelsen ved, at du får løbende individuel sparring på dine udfordringer. Dermed kommer uddannelsen helt tæt på dine behov og hverdag og udvikler dig i rollen som leder af en bygherreorganisation. Uddannelsen er specialudviklet til ledere af bygherreorganisationer på baggrund af undersøgelser fra Bygherreforeningen.

Formålet er at styrke dine lederevner og gøre dig i stand til at øge værdiskabelsen i din organisation som en proaktiv sparringspartner for jeres beslutninger og investeringer i det bygge miljø. Læringen kobles direkte til din personlige udvikling som leder, og du vil komme til at arbejde sammen med andre ledere fra lignende bygherreorganisationer og lære af undervisere, som har erfaring i branchen.

Derudover får du konkrete værktøjer til:
 • At sikre øget indflydelse i beslutningsprocesser
 • At skabe mere kvalitet i byggeprojekter gennem styrket ledelse af organisation og samarbejdspartnere
 • At lave effektiv strategisk implementering af nye tendenser som fx øget digitalisering og bæredygtighed
 • At øge værdien og effekten af det byggede miljø til kunder og brugere af offentligt og privat bygger

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et kick off møde og 4 moduler af hver to dages varighed. Modulerne er spredt ud over et år, og der vil mellem hver modul være forberedelse og arbejde med cases i gruppearbejde eller individuelt.

Modul 1:  Det personlige lederskab

Her sættes fokus på lederrollen, og hvad der kendetegner en god leder af en bygherreorganisation med de opgaver og udfordringer det indebærer. I denne del går vi ind og arbejder konkret med ledernes udvikling. Bl.a. ved udarbejde konkrete udviklingsplaner, og vi introducerer metoder til fx feedbackprocesser og tillidsbaseret samarbejde. Dette modul kører over to dage.

Modul 2:  Strategisk ledelse

Her sættes fokus på strategisk forretningsforståelse, og hvordan man gør sig relevant over for sine mange forskellige interessenter. Vi vil fokusere på, hvordan lederne sikrer sig indflydelse i de tidlige faser af et byggeprojekt. Desuden vil vi sætte fokus på forandringsledelse for bl.a. at håndtere de organisatoriske og processuelle forandringer, som et byggeprojekt kan føre med sig samt, at der sker en god overdragelse og ibrugtagning af bygningen eller anlægget blandt brugere og driftsfolk. Dette modul kører over to dage.

Modul 3: Tværgående ledelse og påvirkning

Her sættes der fokus på bl.a. proaktiv ledelse i forhold til de interne og eksterne samarbejdsrelationer, som bygherrelederne ofte befinder sig i. Vi dykker der ned i, hvordan lederne sikre beslutningskraft i en kontekst, hvor ledelsesmandatet ikke er givet. Fx ledelse ”opad” i forhold til beslutningstagere og politikere eller ”udad” i forhold til leverandørleddet og på tværs. Desuden arbejder vi med, hvordan man opbygger en systematik og infrastruktur omkring et godt samarbejde. Dette modul kører over to dage.

Modul 4: Forretningsledelse

Her sættes fokus på forretningsforståelse og udvikling samt kvantificering og synliggørelse af byggeriets værdiskabelse. Vi dykker ned i udviklingen af stærke businesscases og effektanalyse, ligesom deltagerne introduceres til investeringsprofiler og forskellige former for værdiskabelse, herunder bæredygtighed. Desuden sætter vi fokus på, hvordan værdiskabelse kan italesættes og kommunikeres overfor bl.a. beslutningstagere.

Overblik over uddannelsen:

 

 

 

Underviser

Louise Kampmark (gennemgående underviser på alle moduler) 

Erhvervspsykolog, cand.psych. 

 

 

 

Louise er selvstændig erhvervspsykolog og har erfaring med at gennemføre leder- og udviklingsforløb i små og store organisationer. Louise har særligt kompetencer i forhold til: 

 • Ledelsesudvikling 
 • Ledelsessparring og coaching 
 • Facilitering (mindre grupper og large-scale) 
 • Teamudvikling/samarbejdstræning 

Oplægsholdere

Udover Louise Kampmark, vil du på uddannelsen møde vores gæsteoplægsholdere, som består af en række repræsentanter fra nogle af landets store, professionelle bygherreorganisationer.

Mød bl.a.:

Helle Gaub, projektdirektør, Region Sjælland
Helle har haft ansvar for byggeriet af Universitetshospital Køge. Projektet indebærer nybyggeri og ombygning af eksisterende hospital, med et samlet budget for byggeriet på 4,8 mia. kr. (PL21).

Udover 25 års erfaring fra sundhedsvæsenet, har Helle arbejdet med planlægning og byggeri af hospitaler internationalt. Samtidigt med rollen som projektdirektør, er hun en af tre vicedirektører i Sygehusledelsen for Sjællands Universitetshospital.

Finn Bloch, underdirektør, DSB Nye Grønne Værksteder
Finn har stor erfaring som både bygherre og topleder, og er vant til at drive en organisation og strategi hvor bygherren sidder for bordenden. Han har erfaring fra både stratslige, kommunale, regionale og private bygherre- og driftsorganisationer og er desuden fagdommer ved Voldgiftsnævnet i København.

Før sin nuværende stilling hos DSB var Finn ansat i CPH Airports som programchef for udvidelsen af Københavns Lufthavn. Det krævede fagligt tekniske evner, håndtering af en kompleks organisering og stærkt stakeholdermanagement.

Henrik Schødts, adm. direktør og partner, not a box
Henrik er en erfaren leder indenfor projektudvikling, partnerskaber, forandringsledelse og innovation. Han har særligt arbejdet med byggeri og sundhedsområdet med fokus på at skabe nye løsninger på både driftsudfordringer og fremtidens behov.

Henrik har baggrund som chef og direktør fra interesseorganisation, kommune, region, hospital, Danmarks Radio og kommercielt living lab.

Karen Mosbech, co-founder and DK Investments, Home.Earth
Karen har en fortid som CEO af Freja Ejendomme og som CEO af Københavns Ejendomme. Nu er hun hos Home.Earth og ønsker gennem sin stilling i Home.Earth at gentænke byggebranchen og skabe højere bæredygtighedsstandarder for hele sektoren.

Bygherrepanel

Gitte Elefsen, centerchef, Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg, Furesø Kommune

Jacob Steen Møller tidligere chef for Real Estate & Facility på DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Praktisk information

Målgruppe

Lederuddannelsen henvender sig til ledere i byg- og driftsherreorganisationer samt chefer, afdelingsledere o.l.. Med uddannelsen får du et unikt netværk, hvor du kan videndele og udveksle erfaringer i et fortroligt rum, mens du udvikler dine kompetencer til at kunne bringe din bygherreorganisation sikkert ind i fremtiden.

Pris

Prisen for uddannelsen med opstart i maj 2023 er 46.500 kr. ekskl. moms per deltager (prisen for organisationer, som ikke er medlem af Bygherreforeningen er 56.500 kr. ekskl. moms).

Prisen er inklusiv 8 dages undervisning med forplejning, materialer og individuel vejledning (overnatning er ikke inkluderet).

Tid og sted

Uddannelsen finder sted på følgende dage:

 • Kick Off: 11. maj 2023
 • Modul 1 – det personlige lederskab: 31. maj og 1. juni 2023
 • Modul 2 – strategisk ledelse: 30. og 31. august 2023
 • Modul 3 – tværgående ledelse og påvirkning: 25. og 26. oktober 2023
 • Modul 4 – forretningsledelse:  5. og 6. december 2023

Undervisningen foregår hos Bygherreforeningen i BLOX ved Københavns havn.

Vi inviterer til middag på første modul den 31. maj 2023.

Udviklingen af uddannelsen er støttet af Realdania.

 

Tidligere deltagere

Uddannelsens tidligere hold blev hurtigt udsolgt, og blandt deltagerne var ledere fra bl.a. SIEMENS, REKA Gruppen, Boliggården, BO-VEST, Region Sjælland, Lejerbo, Kuben Management og Københavns Universitet foruden en række kommunale bygherrer fra Aarhus, Gentofte, Egedal, Holbæk, Lyngby-Taarbæk, Guldborgsund, Svendborg og Lolland.

Nysgerrig?

Hør hvad underviserne og tidligere deltagere siger om uddannelsen

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 30 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

 

Fotokreditering: Roel Dierckens