Uddannelse i strategi, forretning og personlig ledelse
til 
ledere i bygherreorganisationer

Uddannelsen er bygget op om tre hovedtemaer i form af personlig ledelse, strategisk ledelse og forretningsledelse. Med uddannelsen får du således redskaber til at lede opad og påvirke beslutningsprocesser i dit politiske bagland eller i din bestyrelse, og værktøjer og inspiration til at lede din bygherreorganisation på bedst mulig vis i forhold til fremtidens udfordringer i byggeriet med særligt fokus på bæredygtighed og digitalisering.

Undervejs kobles teori og praksis i uddannelsen ved, at du får løbende individuel sparring på dine udfordringer. Dermed kommer uddannelsen helt tæt på dine behov og hverdag og udvikler dig i rollen som leder af en bygherreorganisation. Uddannelsen er specialudviklet til ledere af bygherreorganisationer på baggrund af undersøgelser fra Bygherreforeningen.

Formålet er at styrke dine lederevner og gøre dig i stand til at øge værdiskabelsen i din organisation som en proaktiv sparringspartner for jeres beslutninger og investeringer i det bygge miljø. Læringen kobles direkte til din personlige udvikling som leder, og du vil komme til at arbejde sammen med andre ledere fra lignende bygherreorganisationer og lære af undervisere, som har erfaring i branchen.

Derudover får du konkrete værktøjer til:
 • At sikre øget indflydelse i beslutningsprocesser
 • At skabe mere kvalitet i byggeprojekter gennem styrket ledelse af organisation og samarbejdspartnere
 • At lave effektiv strategisk implementering af nye tendenser som fx øget digitalisering og bæredygtighed
 • At øge værdien og effekten af det byggede miljø til kunder og brugere af offentligt og privat bygger

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et kick off møde og 4 moduler af hver to dages varighed. Modulerne er spredt ud over et år, og der vil mellem hver modul være forberedelse og arbejde med cases i gruppearbejde eller individuelt.

Modul 1:  Det personlige lederskab

Her sættes fokus på lederrollen, og hvad der kendetegner en god leder af en bygherreorganisation med de opgaver og udfordringer det indebærer. I denne del går vi ind og arbejder konkret med ledernes udvikling. Bl.a. ved udarbejde konkrete udviklingsplaner, og vi introducerer metoder til fx feedbackprocesser og tillidsbaseret samarbejde. Dette modul kører over to dage.

Modul 2:  Strategisk ledelse

Her sættes fokus på strategisk forretningsforståelse, og hvordan man gør sig relevant over for sine mange forskellige interessenter. Vi vil fokusere på, hvordan lederne sikrer sig indflydelse i de tidlige faser af et byggeprojekt. Desuden vil vi sætte fokus på forandringsledelse for bl.a. at håndtere de organisatoriske og processuelle forandringer, som et byggeprojekt kan føre med sig samt, at der sker en god overdragelse og ibrugtagning af bygningen eller anlægget blandt brugere og driftsfolk. Dette modul kører over to dage.

Modul 3: Tværgående ledelse og påvirkning

Her sættes der fokus på bl.a. proaktiv ledelse i forhold til de interne og eksterne samarbejdsrelationer, som bygherrelederne ofte befinder sig i. Vi dykker der ned i, hvordan lederne sikre beslutningskraft i en kontekst, hvor ledelsesmandatet ikke er givet. Fx ledelse ”opad” i forhold til beslutningstagere og politikere eller ”udad” i forhold til leverandørleddet og på tværs. Desuden arbejder vi med, hvordan man opbygger en systematik og infrastruktur omkring et godt samarbejde. Dette modul kører over to dage.

Modul 4: Forretningsledelse

Her sættes fokus på forretningsforståelse og udvikling samt kvantificering og synliggørelse af byggeriets værdiskabelse. Vi dykker ned i udviklingen af stærke businesscases og effektanalyse, ligesom deltagerne introduceres til investeringsprofiler og forskellige former for værdiskabelse, herunder bæredygtighed. Desuden sætter vi fokus på, hvordan værdiskabelse kan italesættes og kommunikeres overfor bl.a. beslutningstagere.

Overblik over uddannelsen:

 

 

 

Undervisere

Louise Kampmark (gennemgående underviser på alle moduler) 

Erhvervspsykolog, cand.psych. 

 

 

 

Louise er selvstændig erhvervspsykolog og har erfaring med at gennemføre leder- og udviklingsforløb i små og store organisationer. Louise har særligt kompetencer i forhold til: 

 • Ledelsesudvikling 
 • Ledelsessparring og coaching 
 • Facilitering (mindre grupper og large-scale) 
 • Teamudvikling/samarbejdstræning 

 

Niels Henriksen (underviser på modul 1 og 2 om personlig ledelse og strategisk ledelse) 

Rådgiver, underviser og ejer af Make-It-Better Consulting. Cand.scient.pol. og Master Public Administration

 

Niels er tidligere rådgivningschef i Lederne, programleder i Nykredit, afdelingschef i Gentofte Kommune og projektleder i Niras. Derudover har Niels 25 års erfaring som underviser, oplægsholder, facilitator og chef, herunder bl.a.: 

 • Kommunal bygherre på skole idræts- og fritidsområdet og driftsansvarlig for mere end 30 anlæg og ejendomme (Gentofte kommune) 
 • Underviser på bestyrelses- og projektlederprogrammer i strategisk ledelse og netværksledelse for BoligsocialNet (KL, Landsbyggefonden og BL- Danmarks Almene Boliger) 
 • Underviser på CBS Executive – Toplederprogram for BL 
 • Underviser i ”personligt lederskab” på Diplomuddannelse i Ledelse 

 

Henrik Schødts (underviser på modul 3 og 4 om tværgående ledelse og forretningsledelse) 

CEO & partner, Not a box 

 

Henrik er uddannet i statskundskab og har en række ledelsesuddannelser fra bl.a. CBS, Columbia University og UC Berkeley. Henrik er tidl. vice- og projektdirektør på Nordsjællands Hospital med ansvaret for planlægning af superhospitalet, derudover har Henrik været chef i Danmarks Radio for asset management, afdelingschef i Frederiksberg Kommune for hele ejendomsporteføljen (byggeri, drift og udlejning) og arbejdet som bygherre i mere end 15 år. 

 

Søren Sünksen (underviser på modul 3 og 4 om tværgående ledelse og forretningsledelse) 

Partner, Not a box 

 

Søren er uddannet økonom, og har været leder i mere end 10 år, senest som chef for økonomi- og risikostyringen på Nyt Hospital Nordsjælland, hvor han også havde ansvar for moderhospitalets organisationsudvikling. Søren har erfaring fra en række store optimerings- og transformationsprojekter og har bl.a. arbejdet som konsulent hos Deloitte og som leder i Københavns Kommune. Udover at undervise yder not a box rådgivning til en række bygherrer og entreprenører om nye samarbejds- og forretningsmodeller. 

Praktisk information

Målgruppe

Lederuddannelsen henvender sig til ledere i byg- og driftsherreorganisationer samt chefer, afdelingsledere o.l.. Med uddannelsen får du et unikt netværk, hvor du kan videndele og udveksle erfaringer i et fortroligt rum, mens du udvikler dine kompetencer til at kunne bringe din bygherreorganisation sikkert ind i fremtiden.

Pris

Prisen for uddannelsen med opstart i april 2022 er 44.875 kr .ekskl. moms per deltager (normalpris 55.500 kr., men første og andet hold kører med støtte fra Realdania).

Prisen er inklusiv 8 dages undervisning med forplejning, materialer og individuel vejledning (overnatning er ikke inkluderet).

Tid og sted

Uddannelsen finder sted på følgende dage:

 • Kick Off: 7. marts 2023
 • Modul 1 – det personlige lederskab: 27. og 28. marts 2023
 • Modul 2 – strategisk ledelse: 31. maj og 1. juni 2023
 • Modul 3 – tværgående ledelse og påvirkning: 30. og 31. august 2023
 • Modul 4 – forretningsledelse: 25. og 26. oktober 2023

Undervisningen foregår hos Bygherreforeningen i BLOX ved Københavns havn.

Vi inviterer til middag på første modul den 27. marts 2023.

Udviklingen af uddannelsen er støttet af Realdania.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 30 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

 

Fotokreditering: Roel Dierckens