Blog -

18/04/2016

Lederskab og samarbejde giver bedre arbejdsmiljø – og bedre byggeri

Blogindlæg skrevet af: Hanne Ullum, Udviklingschef i Bygherreforeningen

 

Så det er værd at dykke ned i læringen fra OL 2012. Ikke mindst, når en af konklusionerne siger, at metoder og værktøjer er skalerbare. Det er ikke bare på et gigantprojekt, at det kan betale sig at være klar i spyttet som bygherre, og fortælle sine samarbejdspartnere, hvad man gerne vil opnå og hvordan. Og samtidig har fokus på, at resultaterne bedst opnås gennem samarbejde og ordentlige relationer på tværs af faser, kontrakter og kompetencer.

.

OL_2012_Svoemmestadion

Svømmestadion fra OL 2012 i London. Foto: Bygherreforeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Danmark har DTU taget udgangspunkt i de karakteristika og faktorer, der skabte sikkerhed ved etableringen af de olympiske anlæg for OL projekterne. Et nyt procesværktøj Arbejdsmiljølog til projektering udarbejdet af forskere sammen med praktikere i branchen er netop lanceret på en række velbesøgte temamøder rundt om i Danmark. Den store interesse for temamøderne tyder på, at branchen har fået øjnene op for vigtigheden af at håndtere arbejdsmiljøet, men også at der er brug for metoder og fælles forståelse af, hvordan vi bedst griber opgaven an.

Arbejdsmiljørigtig projektering tager udgangspunkt i LEAN som procestilgang og består af 5 guides – hver med fokus på målgrupper og faser i byggeprocessen. Procesværktøjet bygger blandt andet på en tidlig stillingtagen i bygherreorganisationen, samarbejde og tværfaglighed samt inddragelse af kompetencer på tværs af faserne.

Procesværktøjet peger på væsentligheden af at få bygherren tidligt på banen og at forventningsafstemme i teamet fx på en opstartsworkshop. Centralt i procesværktøjet er risikoanalyser i projektteamet. Værktøjet har bud på en systematisk tilgang til at vurdere potentielle risici i udførelse og den efterfølgende drift.

I de projekter, hvor man har afprøvet værktøjerne, har det fået afgørende betydning for planlægningen og udførelsen af projektet, at teamet tidligt drøftede potentielle risici med fokus på arbejdsmiljø. Et sted gik det fx op for teamet, at en trappeopgang i en etageboligejendom, som skulle totalrenoveres, nok ikke var den bedste rute til materialetransport. I stedet fremrykkede man etablering af den permanente elevator og brugte den gennem byggeprocessen.

En lille detalje for projektteamet i planlægningsfasen, men afgørende for de folk, som går på pladsen og undgår at bøvle med gipsplader og gulvbrædder på snævre adgangsveje. Mon ikke det også har fået en effekt på den samlede byggeøkonomi og tidsplan?

Der er ikke noget hokus pokus i procesværktøjet. Det er kendt viden – klare bygherrekrav, opstartsworkshops, risikoanalyser – og god dialog. Vi skal bare blive langt bedre til at indarbejde det i projektrutinerne.

Modtagelsen af værktøjet har været overvejende positivt på alle møder. Nogle har dog bemærket, at værktøjet er omfangsrigt og at det kan blive en udfordring at få kollegerne til at gøre alt det, som værktøjet lægger op til af muligheder. Det er helt forståeligt, men budskabet må være at gå i gang med en mindre del. Gør værktøjet til dit eget og brug det, du kan. Små skridt er bedre end ingen skridt. Vi skal ikke alle levere OL, men mindre kan også gøre det!

God arbejdslyst i projekteringen og på pladserne!

 

BESLÆGTEDE INITIATIVER

Arbejdsmiljø og produktivitet

Hele tilgangen i procesværktøjet såvel som pointerne fra den engelske undersøgelse stemmer godt overens med nogle af de centrale konklusioner fra den produktivitetsanalyse, som netop er lanceret i regi af Renovering på Dagsordenen. Her slås det blandt andet fast, at bedre samarbejde og kommunikation er en af forudsætningerne for større produktivitet i byggeriet.

 

 Arbejdsmiljø og renovering

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udgivet en række film om arbejdsmiljø i tilknytning til en branchevejledning om renovering, der beskriver de forhold, som projekterende, (bygherre)rådgivere og bygherrer skal være opmærksom på ved projektering og planlægning af et renoveringsprojekt for at opnå et gennemarbejdet projekt i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 2
  oktober
  Bæredygtighed - Roskilde

  Ejendomsstrategier for bæredygtighed i kommunerne (Roskilde)

  En bæredygtig omstilling af de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er afhængig af en strategisk og systematisk tilgang i bygherreorganisationen. Derfor afholder Bygherreforeningen en række seminarer med kommuner som medværter, hvor…

 • 3
  oktober
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 4
  oktober
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev