Nyhed -

25/02/2022

Skolebyggeri: Sådan inddrager du brugerne i de nye forandringer

Kommunerne skal bygge skoler som aldrig før. Alene i 2021 blev der investeret 3,5 milliarder i skolebyggeri, og det vil udgøre en tredjedel af alle kommuners byggeprojekter frem mod 2023. I slut april inviterer Bygherreforeningen derfor til konference, hvor du kan få inspiration til, hvordan du bygger gode skoler. Sidste år lancerede Bygherreforeningen fire værktøjer, der kan hjælpe med at sikre en god ibrugtagning af skolebyggeri. Med afsæt i ibrugtagningsværktøjet, har vi her samlet nogle konkrete tiltag, du som bygherre kan gøre for at få brugerne ombord på forandringer.

Det kan være udfordrende at bygge skoler, og ofte sker det, at det nybyggede ikke bliver brugt optimalt. For at de mange pædagogiske og didaktiske visioner kommer ud at leve på skolerne, er det vigtigt, at bygherrerne får brugerne med ombord på forandringerne og har de rette kompetencer og forudsætninger for at bruge den nye skole som tiltænkt.  

Med afsæt i Bygherreforeningens forandringsværktøj til skolebyggeri, har vi derfor samlet nogle konkrete tiltag, du som bygherre kan gøre for at inddrage brugerne i forandringsprocessen. 

Inddrag brugere tidligt 

Det er vigtigt at inddrage særligt skolens medarbejdere og øvrige interessenter fra de kommende brugergrupper i forandringsprocesserne allerede før byggeriet står færdigt. Du kan starte ud med at invitere dem til en dialog om, hvordan de fysiske rammer vil ændre sig, og hvilken betydning det vil få for deres hverdag. Her kan du overveje om ændringerne kan visualiseres, så brugerne kan se, hvordan rammerne kommer til at se ud.  

Afprøv det nye inventar i de gamle rammer 

Inventaret har ofte en afgørende betydning, når brugerne skal falde til i nye rammer, og det kan kræve en tilvænningsperiode, før brugerne tager dem til sig. Derfor kan det være givende at afprøve nogle af de nye møbler og løsninger i de gamle rammer, så brugerne kan komme med deres vurdering, og der er mulighed for at teste forskellige setups. På den måde kan du sørge for, at brugerne tidligt får kendskab til det nye inventar og optimale forudsætninger for, at det tages i brug efter hensigten, når det står i det nye byggeri.  

Lav forsøg med nye rutiner og arbejdsgange 

På samme måde som med inventaret, kan du opfordre brugerne til at lave forsøg med de nye rutiner, som kræves i det nye byggeri, i de gamle rammer – fx nye undervisnings- eller læringsmetoder. På den måde kan brugerne starte den mentale forandringsproces, inden de flytter ind i de nye rammer. Når det nye byggeri står klar, vil brugene forhåbentlig opleve, at de understøtter deres nye rutiner langt bedre end de eksisterende. Du kan således sikre, at byggeriet og indflytningen i højere grad vil opleves som en positiv forandring.  

Skab løsningerne sammen med brugerne 

Processen med at afprøve møbler og rutiner i de gamle rammer kan med fordel åbnes op, så brugerne kan komme med deres input og kommentarer til justeringer, når de tester. Det vil gøre hverdagen i det nye byggeri lettere for dem, samtidig med at de i højere grad vil føle ejerskab over løsningerne i det færdige byggeri.  

Inviter brugerne med ud på byggepladsen 

Når den kommende bygnings fundament er støbt og væggene er rejst, kan det være en god ide at invitere de kommende brugere ud på byggepladsen. Her kan du vise dem rammerne og lave test af rutiner i deres kommende hverdag. Alternativt kan du overveje, om de forskellige hverdagsscenarier kan simuleres på anden vis. Det vil gøre, at brugerne i stigende grad vænner sig til byggeriet og forhåbentlig begynder at glæde sig til, at det står færdigt.  

Sørg for at der økonomi til tilretninger 

Uanset hvor mange forsøg og test du gennemfører som en del af forandringsprocessen, vil der altid være behov for tilretninger, når brugerne er flyttet ind. Derfor bør du overveje, om du kan afsætte økonomi til justeringer, der kan foretages inden for det første år. På det tidspunkt vil du have nok viden om, hvorvidt der er behov for at lave småjusterringer i forhold til brugerne og dermed sikre, at du kommer helt i mål med løsningerne i forhold til deres behov. Nogle ting vil være mindre væsentlige indgreb, men have en stor værdi i forhold til at lette brugernes hverdag. Det kan derfor være til stor gavn at opstille et realistisk billede af de økonomiske midler, så brugerne har en fornemmelse af, hvad der er ressourcer til at justere. 

 

Vil du blive klogere på, hvordan du bygger gode skoler, kan du finde Bygherreforeningens cases og værktøjer her.  

Og hvis du ønsker yderligere inspiration, kan du tilmelde dig Bygherreforeningens skolekonference, der afholdes i samarbejde med Dansk Center for Undervisnings Miljø den 26. April. Her får du også få indsigt i, hvordan sikrer man et optimalt samspil mellem læringsrummet og den pædagogiske praksis, både i forhold til indlæring, sociale fællesskaber, motivation og inklusion? Se oplægsholderne og tilmeld dig her 

Du kan også tilmelde dig en workshop i Bygherreforeningens værktøjer til skolebyggeri – workshoppen afholdes dagen efter skolekonferencen og hjælper dig godt i gang med dit skolebyggeri. Læs mere. 

 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev