Skulle vi ikke hellere komfortrenovere? - Bygherreforeningen

Blog -

23/02/2015

Skulle vi ikke hellere komfortrenovere?

Blogindlæg skrevet af: Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond, GI

 

Mon ikke tiden er ved at være moden til, at vi gentænker den traditionelle energirenovering? Gør vi det rigtigt? Og glemmer vi ikke nogen? Brugeren…

Det vil være en god ide, hvis vi fremover glemmer den hårde og intensive jagt på at presse de sidste energibesparelser ud af en bygning, når den skal renoveres. Brug i stedet flere ressourcer på det fremtidige indeklima i bygningen. Husk at levende mennesker skal kunne fungere i bygningen, når håndværkerne har forladt pladsen. Måske det er på tide at udskifte begrebet energirenovering med et andet og lidt blødere begreb: Komfortrenovering.

 

Energirenover for at spare
Vi energirenoverer blandt andet, fordi Danmark internationalt har forpligtet sig til at nedsætte det samlede energiforbrug, og fordi vi har et bygningsreglement, der siger, at vi skal. Samtidig vil vi gerne vise omverdenen, at vi er bevidste mennesker, der vil beskytte miljøet, har styr på vores energiforbrug og så vil vi selvfølgelig gerne reducere vores udgifter til energi i boligen.

Siden oliekrisen i 70érne har vi energirenoveret. Vi er blevet stadigt dygtigere til det, og materialerne har undergået en utrolig udvikling. Når vi energirenoverer gøres boligen tættere og varmere, vi slipper for generende træk, undgår fugtige og klamme rum, og vi kan holde en fornuftig temperatur i bygningen.

 

Komfortrenover for det gode liv
Komfortrenoveringen skal kunne tilbyde netop dette og lidt til.  Fokus ændres fra ren energibesparelse til et mere helhedsorienteret fokus, hvor valg af materialer og konstruktioner vurderes og vælges med den kommende bruger i centrum. Når man energirenoverer ændres bygningen radikalt. Den bliver tættere, og det kan medføre problemer med høj luftfugtighed og forhøjet koncentration af CO2 indhold i luften. Vi har altså fået en lavere varmeregning, men vi kan i stedet have skabt et fugtigt og forurenet indeklima. Toppes energirenoveringen med en vinduesudskiftning, vil dette ofte reducere lysindfaldet i bygningen, hvilket også er en forringelse af livet i bygningen efter en renovering. Udføres både en facadeisolering og vinduesudskiftning, kan reduktionen af lysindfald blive markant.

 

Komfortrenovering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi i fremtiden skal komfortrenovere, helhedsrenovere eller noget helt tredje, er underordnet, når bare vi husker at renoveringens vigtigste mål stadig må være at skabe et bedre liv i bygningen. Hvordan vi når målet, vil være forskelligt fra projekt til projekt. Derfor må dette ikke være et oplæg til en religionssnak om dampspærre kontra ingen dampspærre, mekanisk eller naturlig ventilation, papir- eller mineraluld, eller forskel på mørteltyper. Vi kan formentlig nå målet med alle kendte materialer og løsninger. Vigtigst er, at vi har fokus på komfort i stedet for en eneøjet skelen til energibesparelse. Vi skal vurdere alle de tænkte løsninger sammen, og i kombination med tidligere gennemførte renoveringer og bygningens oprindelige materialer. Vi er nødt til at vurdere hvert enkelt tiltag for, at sikre at vi ikke skabe utilsigtede problemer i vores stræben efter at energioptimere.

 

Planlæg – også over år
Der, hvor indeklimaproblemer ofte ikke når at blive tænkt ind i en energirenovering, er når renoveringen sker drypvis – altså over en årrække. Det er ofte de mindre investorer, typisk parcelhusejere eller de ejendomsejere der har en eller to udlejningsejendomme. Når vinduer skiftes et år og etageadskillelsen mod det kolde loft isoleres et andet så sker det ofte ud fra ”her og nu” behov, og indsatsen begrænses af investorens formåen. Her tænkes ikke en helhedsorienteret plan ind, og over år udføres en række energiforbedringer, der reducerer energiudgifterne, men samtidig kan det have uheldig effekt på indeklimaet i bygningen.

 

Følg efterspørgslen
Fremtiden er ikke til energirenoveringer – ikke hvis de står alene. Vi er nødt til at kigge på hele pakken, også selvom det måske betyder, at vi ikke får klemt det sidste energioptimeringspotentiale ud af bygningen. Når renoveringen er gennemført, skal bygningen være et rart og behageligt sted at være i for den kommende bruger. Med ren luft, masser af lys og fri for forhøjet luftfugtighed og skimmel.

Så rådgivere og udførende; forbered jer på, at hvis kunderne efterspørger en energirenovering, vil de formentlig få mere glæde af en komfortrenovering.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev