Tænketanken giver stafetten videre - Bygherreforeningen

Blog -

04/02/2016

Tænketanken giver stafetten videre

Blogindlæg skrvet af: Anne Skovbro, Realdania, og Lars Axelsen, GI.

 

Byggebranchen samarbejder på kryds og tværs om at udvikle byggeriet. Sådan har det ikke altid været, men de seneste år har i høj grad stået i samarbejdets tegn. Det sker for eksempel inden for processer med Værdibyg, inden for udvikling med InnoBYG og inden for digitalisering med bips. Tænketank om bygningsrenovering, som i 2011 blev initieret af Realdania og GI, gik endnu videre og samlede ikke bare samtlige byggeriets parter, men inviterede også myndigheder, forskningsinstitutioner og finansieringssektoren med ligesom formandsstolen blev besat af professor Christian Schultz fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

 

Stafetten er givet videre

Stafetten er givet videre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med Tænketank om bygningsrenovering var nemlig ikke blot at sætte alle byggeriets aktører sammen, men også at tænke videre og få flere og nye partnere til at drøfte, hvordan vi bliver bedre til at sikre og videreudvikle vores eksisterende bygninger.

 

Arbejdet er fuldt til dørs
I 2012 udgav tænketanken Syv initiativer fra byggebranchen, som skulle sætte skub i udviklingen af bygningsrenovering som felt. De initiativer er nu – i forskellige omfang – fulgt til dørs, og parallelt er der i byggebranchen og fra myndighedernes side igangsat en række andre tiltag, som alle har medvirket til at booste den bæredygtige innovation af byggeriet. Dette kan man læse om i evalueringsrapporten.

Derfor besluttede tænketankens koordineringsgruppe af afrunde tænketanken. Det blev gjort onsdag den 20. januar med et afslutningsarrangement. Men arbejdet med at udvikle renovering er ikke slut.  Koordinationsgruppen definerede derfor fem områder (teknologi, finansiering, forenkling, kompetencer og politiske mål), som de vurderede kræver særligt fokus fremadrettet for at videreudvikle bygningsrenovering. Og inden for hvert område sendes stafetter videre til en række centrale aktører, som opfordres til at gøre en indsats for at forbedre bygningsrenovering.

Læs om de fem fokusområder og de videresendte stafetter her.

Både Realdania og GI vil fortsat støtte projekter om renovering og arbejde for at fremme bedre renovering og håber, at stafetmodtagerne vil tage teten fra tænketanksarbejdet op.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev