Thomas Holluf Nielsen: I krisetid må vi ikke glemme bæredygtigheden - Bygherreforeningen

Nyhed -

14/10/2022

Thomas Holluf Nielsen: I krisetid må vi ikke glemme bæredygtigheden

Byggeri er også en væsentlig del af valgkampen op til Folketingsvalget den 1. november. I ugerne op til valget vil der i paneldebatter og rundt om i landet blive diskuteret varmeregninger, CO2-reduktion, inflation, billige boliger og mangel på arbejdskraft. Alle sammen emner, der har relevans for byggebranchen og landets bygherrer. Men hvad vil bygherrerne gerne have, diskussionerne handler om de kommende uger?

Bygherreforeningen vil de kommende uger spørge en række af vores medlemmer om, hvilke emner de gerne ser, politikerne tager op i valgkampen og ikke mindst bliver holdt fast på efter valget.

I denne uge har vi givet ordet til Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør i Domea.dk. Vi spurgte ham om, hvilke emner, han ønsker, skal på dagsordenen i valgkampen i forhold til byggeriet.

Bæredygtigheden skal være en del af løsningen

Vi står overfor akutte og store udfordringer som inflation og energikrisen, som vores kunder og beboere er meget påvirket af. Derfor har vi et overordnet ønske om at fjerne nogle af de barrierer, der er for at lave godt og bæredygtigt byggeri.

Noget af det vi håber på, der bliver talt om i valgkampen, er bæredygtighed. Det er enormt vigtigt, at inflation og prisstigninger ikke sætter en stopper for det. Selvom vi står i en krise, må bæredygtigheden ikke glemmes, men skal tænkes som en del af løsningen. For når vi optimerer på den miljømæssige bæredygtighed, kan vi samtidig optimere på den økonomiske. Grønne bæredygtige løsninger med vedvarende energi er et godt eksempel. Det er vigtigt at holde hovedet koldt og tænke langsigtet, samtidig med at vi evner at hjælpe her og nu. F.eks. mener jeg, at det er afgørende, at vi får fundet løsninger på risikofordeling i forhold til at afprøve nye løsninger. Så den nødvendige innovation ikke udebliver, da ingen parter kan påtage sig ansvaret for f.eks. et nyt materiale. Her kunne vi ønske, at der politisk blev set på greb såsom forsikring, finansiering og erfaringsopsamling.  

Det skal være mere fordelagtigt at etablere energifællesskaber

Det er vigtigt, at politikerne giver incitamenter til at holde fokus på totaløkonomiske løsninger og dybdegående energirenoveringer, der reducerer co2-udslippet uden at gå på kompromis med indeklimaet. Derudover skal alle i byggebranchen kunne stole på, at eventuelle ændringer i rammebetingelser her under krisetiden for f.eks. energifællesskaber eller overskudsvarme, ikke rulles tilbage efter krisen, for at sikre investeringer og de arbejdspladser, der bliver skabt. Konkret ønsker vi, at det bliver lettere og økonomisk mere fordelagtigt at etablere energifællesskaber, som både kommer miljøet og den enkelte beboer økonomisk til gode. I dag står et svært regelsæt og en begrænset økonomisk gevinst i vejen for, at vi etablerer solceller på mange af vores bygninger ude i de almene afdelinger.

Bedre rammer for effektivisering

Breder vi det mere ud, så ønsker vi generelt også, at der skal være bedre rammer for at effektivisere byggeriet. Der skal en gang for alle tænkes i andre måder at samarbejde på, så byggeriets parter ikke sidder og optimerer i hver sin ende af værdikæden. Her ligger ansvaret naturligvis meget hos byggeriets parter, men mange rammevilkår står i vejen. Som eksempel skal planlovning, miljøgodkendelse, bygningsreglement, udbudsregler, byggesagshandling, almen lovgivning osv. hele tiden holdes ajour med udviklingen. I dag oplever vi for ofte benspænd i lovgivning, bureaukrati og lange sagsbehandlingstider, hvis vi ønsker at gøre tingene på en lidt anden måde. Se bl.a. bare hvor mange år det har taget at komme i gang med træbyggeriet i højden i Danmark. Det skal vi have løst, hvis effektiviteten skal op, men også hvis vi skal gentænke den i dag meget lineære byggeproces til en mere cirkulær tilgang.

For at alle vores ønsker til en mere grøn og effektiv byggebranche skal lykkes, kræver det faglærte, der har en høj kvalitet og matcher de kompetencer og udfordringer, som vi efterspørger i byggebranchen. Hele miljøet og rammerne for erhvervsuddannelser bør have et eftersyn, så flere unge – også kvinder og minoriteter – i højere grad ønsker at uddanne sig indenfor byggeriet.

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev