Vær forberedt: Fem gode råd til at håndtere konkurs hos din entreprenør - Bygherreforeningen

Nyhed -

12/08/2022

Vær forberedt: Fem gode råd til at håndtere konkurs hos din entreprenør

Prisstigninger på materialer presser byggeriets virksomheder økonomisk, og i juni og juli nåede antallet af konkursramte entreprenørvirksomheder det højeste tal siden finanskrisen. Det stiller bygherrerne i en usikker situation. Mikael Kenno Fogde, advokat og ekstern konsulent i Bygherreforeningen, giver her fem gode råd til, hvad du som bygherre kan gøre for at undgå at blive unødigt hårdt ramt, hvis din entreprenør går konkurs.

Siden finanskrisen har der ikke været så mange konkurser i byggebranchen, som vi ser lige nu, udtalte Michael Mathisen, formand i Dansk Industri Byggeri til DR tidligere i denne uge. Særligt har konkurserne ramt entreprenørerne hårdt i sommermånederne juni og juli, viser tal fra Dansk Statistik. Bygherren kan ved entreprenørens konkurs ende i en vanskelig situation – hvad enten man er en lille privat bygherre, eller en større professionel bygherre. Sørger man ikke for at dække sig ind inden, risikerer bygherren i værste fald at stå med et ufærdigt byggeri, en uhensigtsmæssig stor ekstraregning, og ingen virksomheder, der vil gøre arbejdet færdigt.  

Derfor har vi samlet 5 råd til, hvad man som bygherre kan gøre for at undgå at blive ramt unødigt hårdt, hvis en konkurssituation skulle opstå.  

1.Tjek økonomien hos din entreprenør, inden du indgår kontrakt

Det kan gøres på mange måder. Man kan f. eks tjekke entreprenørens seneste regnskab og så vurdere om entreprenøren er tilstrækkelig økonomisk robust til opgaven. Man kan også tage emnet op med entreprenøren inden man indgår kontrakt og få afklaret tvivlsspørgsmål om økonomi. Er man omfattet af udbudsreglerne, skal være opmærksom på, at der kan være begrænsninger bl.a. i udbudslovens § 142. 

2. Sørg for, at din entreprenør leverer den stillede garanti i tide

Af og til sker det, at entreprenørens garantistillelse efter AB 18 § 9 ikke bliver fremsendt af entreprenøren indenfor fristen på 8 arbejdsdage. Her er det vigtigt at bygherren følger op og sikrer en hurtig fremsendelse, for er garantien ikke stillet på tidspunktet for konkurs, er den intet værd. 

3. Hav en retvisende betalingsplan

En klassisk problemstilling ved en entreprenørs konkurs er uoverensstemmelser mellem hvad der er udført, og hvad der er betalt for. Uanset hvilken betalingsmåde der vælges efter AB 18 § 36, er det derfor vigtigt, at entreprenøren kun får betaling for det arbejde, der rent faktisk er blevet udført.  

4. Hold øje med aktiviteten på byggepladsen og reagér på større ændringer

Oplever man, at tempoet pludselig falder, eller at det bliver tyndt i bemandingen på byggepladsen, kan det være et tegn på, at entreprenøren er økonomisk presset, og en konkurs kan være forestående. En åben dialog om problemstillingen kan være med til at be- eller afkræfte det og om muligt give bygherren lidt ekstra tid til at forberede sig på en eventuel konkurs.   

5. Er uheldet ude, så vær afklaret omkring det

Hvis det skulle ske, at entreprenøren går konkurs, er det først og fremmest vigtigt at være internt afklaret om, at den efterfølgende proces med en vis sandsynlighed bliver temmelig stressende for alle byggeriets parter, særligt konkursen giver en dominoeffekt til andre af byggeriets entreprenører. Det kan kræve et større internt ressourcetræk til en række hastende opgaver. Vær derfor parat til at allokere flere interne ressourcer til bygherrens projektstyring af eksempelvis byggepladssikring, stadeopgørelse mv, og muligvis i en længere periode.  

 

Har du brug for at blive klædt på til at forstå og bruge AB18-systement, tilbyder Bygherreforeningen i efteråret et kursusforløb, der både for dig, der trænger til at få genopfrisket din viden og dig, der skal lære aftalesystemet at kende. Læs mere og tilmeld dig her. 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev